Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesFișă informativă

Mecanismul de finanțare pentru reziliență și durabilitate (RSF)

Prin Mecanismul de finanțare pentru reziliență și durabilitate (RSF), Fondul Monetar Internațional oferă finanțare pe termen lung la prețuri accesibile țărilor care implementează reforme în vederea ameliorării riscurilor la adresa stabilității balanței de plăți, inclusiv celor legate de schimbările climatice și de pregătirea pentru pandemii.

Scopul

Acordarea de finanțare pe termen mai lung pentru a consolida reziliența și durabilitatea economică prin (i) sprijinirea reformelor de politici care reduc riscurile cu impact puternic la nivel macroeconomic, asociate schimbărilor climatice și pregătirii pentru pandemii și (ii) extinderea spațiului pentru promovarea politicilor aferente și majorarea rezervelor financiare, contribuind astfel la atenuarea riscurilor care decurg din astfel de provocări structurale pe termen mai lung.

Eligibilitatea

Toate țările cu venituri mici, eligibile pentru a beneficia de finanțare în cadrul Fondului pentru reducerea sărăciei și facilitarea creșterii economice (PRGT), țările mici (cu o populație sub 1,5 milioane locuitori), unde venitul național brut pe cap de locuitor constituie de 25 ori mai puțin decât valoarea de referință a programului operațional al Asociației pentru dezvoltare internațională (IDA), stabilită în anul 2021, precum și toate țările cu venituri medii, unde venitul național brut pe cap de locuitor constituie de 10 ori mai puțin decât valoarea de referință a programului operațional al IDA, stabilită în anul 2021.

Pentru a beneficia de asistență financiară în baza Mecanismului de finanțare pentru reziliență și durabilitate, țările-membre trebuie să respecte următoarele condiții:

            Țara trebuie să promoveze reforme de politici de înaltă calitate, abordând provocările structurale pe termen lung legate de schimbările climatice sau de pregătirea pentru pandemii.

            Țara trebuie să fie în proces paralel de implementare a unui program susținut de FMI care să promoveze politici conforme cerințelor în cazul programelor ce prevăd un volum semnificativ de finanțare. Programul respectiv poate fi cu sau fără componentă financiară și poate să fie implementat în cadrul unuia dintre următoarele mecanisme: SBAEFFPLLFCLSCFECFPCI sau PSI. Nu sunt eligibile țările-membre cu programe susținute prin mecanismele de finanțare de urgență (RFI, RCF, SMP sau SLL). Totodată programul în desfășurare trebuie să presupună un termen de implementare de cel puțin încă 18 luni.

             Țara trebuie să aibă un nivel sustenabil al datoriei de stat și capacitate adecvată de rambursare a creditelor.

Condiționalitatea

Asistența se va acorda în dependență de progresul atins în realizarea reformelor. Debursarea fiecărei tranșe este condiționată de realizarea unor măsuri concrete. Măsuri de reformă se consideră fie acțiuni individuale, fie seturi de acțiuni strâns legate una de cealaltă, văzute ca un tot întreg. În cazul în care o măsură include mai multe acțiuni, pentru deblocarea plății aferente este necesar de realizat toate acțiunile respective. Pentru detalii suplimentare, studiați fișa informativă privind condiționalitatea programelor susținute de FMI.

Modalitățile de evaluare

Evaluarea privind progresul atins în realizarea programului RSF se realizează concomitent cu evaluările din cadrul programului de bază, după expirarea termenului-limită pentru realizarea măsurilor de reformă convenite și deblocarea posibilității de efectuare a plății aferente.

Termenii

Durata

Durata programului RSF coincide cu durata rămasă a programului de bază. Durata minimă e de 18 luni.

Programul RSF expiră după debursarea tuturor tranșelor disponibile. Totodată el expiră automat la anularea sau expirarea programului de bază de finanțare.

Rambursarea

Creditul RSF se rambursează în termen de 20 ani și prevede o perioadă de grație de 10 ani și jumătate, pe parcursul căreia țara-beneficiar nu face plăți de rambursare a creditului.

Rata dobânzii

Creditul RSF se acordă la o rată a dobânzii accesibilă, cu o marjă modestă adăgată la rata pe drepturile speciale de tragere (DST), înregistrată pe parcursul ultimelor trei luni. Structura ratei dobânzii variază în funcție de grupul de țări-membre căruia îi aparține debitorul, țările-membre cu venituri mici beneficiind de condiții mai avantajoase:

  • Grupa A (țări-membre eligibile pentru asistență din mijloacele PRGT care nu beneficiază de susținere financiară combinată în cadrul mai multor programe): o marjă de 55 puncte de bază, cu o rată maximă a dobânzii de 2,25 la sută, fără aplicarea taxelor pentru deservire.

  • Grupa B (țări-membre care implementează programe combinate și cele care nu sunt eligibile pentru asistență din mijloacele PRGT, cu venit național brut pe cap de locuitor de zece ori mai mic decât valoarea de referință a programului operațional al IDA): o marjă de 75 puncte de bază plus taxa de deservire de 25 puncte de bază.

  • Grupa C (toate celelalte țări-membre eligibile pentru asistență din mijloacele Fondului pentru reziliență și durabilitate RST): o marjă de 95 puncte de bază plus taxa de deservire de 50 puncte de bază.

Accesul

Plafonul total de acces cumulat este stabilit la nivelul de 150 procente din cotă sau 1 miliard DST, în dependență de ceea care sumă este mai mică.

Punctul de plecare pentru determinarea plafonului  este indicatorul normativ de 75 procente din cotă.

Sursa (in limba engleza)