Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


MOLDOVA ŞI FMI
INFORMAŢIE SUCCINT
Ă

Privire generală

  • Moldova a devenit membru al FMI la 12 august, 1992.

  • Cota  Republicii Moldova la FMI constituie 172,5 milioane de Drepturi Speciale de Tragere (DST) (cca 227 milioane dolari S.U.A.), sumă echivalentă cu 0,04 procente din suma totală a cotelor. Puterea de vot a Republicii Moldova  în cadrul FMI este de 1973 voturi, ceea ce constituie 0,08 procente din numărul total de voturi.

  • Moldova a acceptat asumarea obligaţiilor în baza prevederilor articolului al VIII-ea al Statutului FMI la 30 iunie 1995.

  • Moneda naţională a Republicii Moldova este leul moldovenesc (MDL); rata de schimb faţă de valuta străină este determinată de piaţă.

  • Guvernatorul Republicii Moldova la FMI este dna Anga Dragu, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei; guvernator supleant este dl Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei.

  • Dl Paul Hilbers este directorul executiv pentru Moldova în cadrul FMI; dumnealui reprezintă, de asemenea, grupul de ţări Andorra, Armenia, Belgia, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Georgia, Israel, Luxemburg, Montenegru, Olanda, Republica Macedonia de Nord, România şi Ucraina.

  • D-na Alina Iancu este şefa misiunii FMI pentru Moldova.

  • D-na Svetlana Cerović este reprezentanta permanentă a FMI în Moldova.

Asistenţa financiară

Începând cu anul 1993, Moldova a beneficiat de următoarele acorduri cu FMI pentru susţinerea programelor de ajustare economică ale autorităţilor: Mecanismul de finanţare compensatorie şi excepţională (CCFF), Mecanismul finanţării reformelor structurale (STF), acordurile Stand-by (SBA), Mecanismele de finanţare lărgită (EFF) şi Mecanismele de reducere a sărăciei şi creştere economică (PRGF) - din 2009 numite Mecanisme de creditare lărgită (ECF). Īn august 2009 Moldova a beneficiat de o alocare unică de DST īn sumă de 117,71 milioane DST.

Din anul 2020 Moldova a primit acces la finanțarea īn cadrul Instrumentului rapid de finanțare (RFI), disponibil tuturor statelor membre ale FMI, și Mecanismului de creditare rapidă (RCF), disponibil doar statelor cu venituri mici eligible la finanțarea concesională. La 17 aprilie 2020 Moldova a primit un īmprumut RCF/RFI īn sumă de 172,5 milioane DST, acordat integral intr-o singură tranșă (asistență de urgență pentru lupta cu pandemia).

Īn august 2021 Moldova a beneficiat de o nouă alocare de DST īn sumă de 165,3 milioane DST (alocarea de DST vine cu titlu gratuit. Alocarea DST-urilor nu necesită contribuții din bugetele statelor donatoare. DST-urile reprezintă un activ de rezervă, nu un ajutor extern. Și cel mai important: alocarea de DST nu majorează povara datoriei publice a țării).

Suma totală a creditelor neachitate acordate de FMI a constituit 557,2 milioane DST (cca 733 milioane dolari SUA) la finele lunii iulie 2024.

Tipul acordului/
resurselor
Data
aprobării
Data expirării
sau
debursării
Suma aprobată
(milioane DST)
Suma transferată
(milioane DST)
CCFF 15-Jan-93 -- 13.50 13.50
CCFF 19-Dec-94 -- 12.20 12.20
STF* 16-Sep-1993 15-Sep-1994 45.00 45.00
Stand-by 17-Dec-1993 16-Mar-1995 51.75 51.75
Stand-by 22-Mar-1995 21-Mar-1996 58.50 32.40
EFF 20-May 1996 19-May 2000 135.00 87.50
PRGF 21-Dec-2000 20-Dec-2003 110.88 27.72
PRGF** 5-May 2006 4-May 2009 110.88 88.00
EFF 29-Jan-2010 30-Apr-2013 184.80 149.12
ECF 29-Jan-2010 30-Apr-2013 184.80 170.88
EFF 07-Nov-2016 13-Mar-2020 86.30 86.30
ECF 07-Nov-2016 19-Mar-2020 43.10 43.10
RFI 17-Apr-2020 21-Apr-2020 115.00 115.00
RCF 17-Apr-2020 21-Apr-2020 57.50 57.50
ECF 20-Dec-2021 19-Apr-2025 198.09 140.95
EFF 20-Dec-2021 19-Oct-2025 396.18 207.55
RSF 6-Dec-2023 19-Oct-2025 129.38 0

* STF a fost o facilitate de finanţare temporară introdusă de FMI pentru a acorda asistenţă statelor-membre care se confruntau cu dificultăţi ale balanţei de plăţi, din cauza problemelor serioase survenite după întreruperea unor acorduri de comerţ şi de plată, cauzate de tranziţia de la comerţul în baza preţurilor fixe la comerţul multilateral în baza principiilor de piaţă.
** PRGF a fost înlocuită de ECF în 2009.

Pe ani:

milioane DST

Procurari si credite Comisioane si dobanzi achitate
Debursari Rambursari
1993 63.0 0 0.7
1994 49.5 0 3.5
1995 42.4 0 6.7
1996 22.5 5.1 7.1
1997 15.0 14.6 8.0
1998 0 47.2 7.6
1999 50 47.9 5.5
2000 9.2 18.6 6.2
2001 9.2 11.3 5.0
2002 9.2 13.8 2.8
2003 0 15.8 2.0
2004 0 14.6 1.7
2005 0 14.6 1.8
2006 43.4 16.4 1.7
2007 21.7 14.5 1.4
2008 22.9 16.0 0.9
2009 0 9.7 0.5
2010 120 5.5 0.3
2011 100 3.9 0.8
2012 100 10.5 1.2
2013 0 14.2 1.6
2014 0 19.3 1.6
2015 0 29.1 1.5
2016 26.0 52.5 1.4
2017 31.4 63.5 1.9
2018 24.0 62.5 2.4
2019 33.6 59.0 2.4
2020 186.9 53.4 2.3
2021 57.2 35.3 2.3
2022 128.8 23.2 4.6
2023 162.6 41.6 14.5
2024 0 37.9 8.9


 

Pe luni:

Procurari si credite
milioane DST

Debursari Rambursari
Jan-17 0 9.5
Feb-17 0 12.4
Mar-17 0 4.2
Apr-17 10.5 4.8
May-17 5.2 0
Jun-17 0 0
Jul-17 0 9.5
Aug-17 0 14.1
Sep-17 0 1.1
Oct-17 0 7.8
Nov-17 0 0
Dec-17 15.7 0
Jan-18 0 7.3
Feb-18 0 14.1
Mar-18 0 1.1
Apr-18 0 9.2
May-18 0 0
Jun-18 16.0 0
Jul-18 8.0 7.3
Aug-18 0 14.1
Sep-18 0 0
Oct-18 0 9.2
Nov-18 0 0
Dec-18 0 0
Jan-19 0 6.2
Feb-19 0 14.1
Mar-19 0 0
Apr-19 0 9.2
May-19 0 0
Jun-19 0 0
Jul-19 0 6.2
Aug-19 0 14.1
Sep-19 33.6 0
Oct-19 0 9.2
Nov-19 0 0
Dec-19 0 0
Jan-20 0 11.8
Feb-20 0 8.4
Mar-20 14.4 0
Apr-20 172.5 0
May 20 0 0
Jun-20 0 0
Jul-20 0 10.2
Aug-20 0 4.4
Sep-20 0 0
Oct-20 0 9.2
Nov-20 0 0
Dec-20 0 0
Jan-21 0 4.5
Feb-21 0 4.4
Mar-21 0 0
Apr-21 0 9.2
May 21 0 1.4
Jun-21 0 0
Jul-21 0 4.5
Aug-21 0 4.4
Sep-21 0 0
Oct-21 0 5.3
Nov-21 0 1.4
Dec-21 57.2 1.4
Jan-22 0 0
Feb-22 0 4.4
Mar-22 0 0
Apr-22 0 5.3
May-22 108.1 2.3
Jun-22 0 0.9
Jul-22 0 0
Aug-22 0 0
Sep-22 20.7 3.0
Oct-22 0 2.3
Nov-22 0 2.8
Dec-22 0 2.2
Jan-23 20.7 0
Feb-23 0 0
Mar-23 0 0
Apr-23 71.0 0.9
May-23 0 2.8
Jun-23 0 2.7
Jul-23 0 14.4
Aug-23 0 0
Sep-23 0 0
Oct-23 0 15.3
Nov-23 0 2.8
Dec-23 71.0 2.7
Jan-24 0 15.2
Feb-24 0 0
Mar-24 0 1.9
Apr-24 0 15.2
May-24 0 2.8
Jun-24 0 2.7

Tabele mai detaliate:  Republic of Moldova: Financial Position in the Fund (în limba engleză)


Rapoartele personalului privind Moldova

Memorandumurile cu privire la politicile economice si financiare

Alte publicatii ale FMI despre Moldova

IMF Articles of Agreement (in limbile engleza si rusa)
 

Asistenţa tehnică

FMI a acordat Republicii Moldova asistenţă tehnică într-un şir de sectoare, inclusiv în cel al managementului fiscal, al cheltuielilor, al impozitelor şi taxelor vamale, al sistemului contabilităţii monetare, al supravegherii bancare, al politicii monetare/organizării băncii centrale, precum şi în diverse domenii ale statisticii.

Institutul FMI a oferit instruire funcţionarilor din Moldova în astfel de domenii cum ar fi: politici financiare şi elaborarea programelor financiare, politici externe, operaţiuni monetare şi valutare, balanţa de plăţi şi statistica financiară publică; de asemenea, funcţionarii din Moldova au participat la cursurile şi seminarele oferite de Joint Vienna Institute, în astfel de domenii cum ar fi: contabilitatea băncii centrale, analize şi politici macroeconomice, cheltuieli publice, administrarea şi reforma politicilor fiscale, supravegherea bancară şi diverse domenii ale statisticii.


__________________________
Ultima actualizare: iulie 2024