Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


MOLDOVA ŞI FMI
INFORMAŢIE SUCCINT
Ă

Privire generală

  • Moldova a devenit membru al FMI la 12 august, 1992.

  • Cota  Republicii Moldova la FMI constituie 172,5 milioane de Dreptul Speciale de Tragere (DST) (circa 244 milioane dolari S.U.A.), sumă echivalentă cu 0,04 procente din suma totală a cotelor. Puterea de vot a Republicii Moldova  în cadrul FMI este de 1973 voturi, ceea ce constituie 0,08 procente din numărul total de voturi.

  • Moldova a acceptat asumarea obligaţiilor în baza prevederilor articolului al VIII-ea al Statutului FMI la 30 iunie 1995.

  • Moneda naţională a Republicii Moldova este leul moldovenesc (MDL); rata de schimb faţă de valuta străină este determinată de piaţă.

  • Guvernatorul Republicii Moldova la FMI este dl Octavian Armaşu, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei;  Guvernator supleant este dl Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei.

  • Dl Anthony De Lannoy este Directorul Executiv pentru Moldova în cadrul FMI; dumnealui reprezintă, de asemenea, grupul de ţări Armenia, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Ciprul, Georgia, Israelul, fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Muntenegru, România şi Ucraina.

  • D-l Ruben Atoyan este şeful misiunii FMI (negociatorul principal) pentru Moldova.

  • D-l Rodgers Chawani este reprezentantul permanent al FMI în Moldova.

Asistenţa financiară

Începând cu anul 1993, Moldova a beneficiat de următoarele acorduri cu FMI pentru susţinerea programelor de ajustare economică ale autorităţilor: Mecanismul de finanţare compensatorie şi excepţională (CCFF), Mecanismul finanţării reformelor structurale (STF), acordurile Stand-by (SBA), Mecanismele de finanţare lărgită (EFF) şi Mecanismele de reducere a sărăciei şi creştere economică (PRGF) - din 2009 numite Mecanisme de creditare lărgită (ECF). In 2009 Moldova a beneficiat de o alocare unica de DST in suma de 117,71 milioane DST.

Din anul 2020 Moldova a primit acces la finanțarea Ón cadrul Instrumentului rapid de finanțare (RFI), disponibil tuturor statelor membre ale FMI, și Mecanismului de creditare rapidă (RCF), disponibil doar statelor cu venituri mici eligible la finanțarea concesională. La 17 aprilie 2020 Moldova a primit un Ómprumut RCF/RFI Ón sumă de 172,5 milioane DST, acordat integral intr-o singură tranșă.

Suma totală a creditelor neachitate acordate de FMI a constituit 337,7 milioane DST (cca 479 milioane dolari SUA) la finele lunii martie 2021.

Tipul acordului/
resurselor
Data
aprobării
Data expirării
sau anulării
Suma aprobată
(milioane DST)
Suma transferată
(milioane DST)
CCFF 15-Jan-93 -- 13,50 13,50
CCFF 19-Dec-94 -- 12,20 12,20
STF* 16-Sep. 1993 15-Sep. 1994 45,00 45,00
Stand-by 17-Dec. 1993 16-Mar. 1995 51,75 51,75
Stand-by 22-Mar. 1995 21-Mar. 1996 58,50 32,40
EFF 20-May 1996 19-May 2000 135,00 87,50
PRGF 21-Dec. 2000 20-Dec. 2003 110,88 27,72
PRGF** 5-May 2006 4-May 2009 110,88 88,00
EFF 29-Jan. 2010 30-Apr. 2013 184.80 149.12
ECF 29-Jan. 2010 30-Apr. 2013 184.80 170.88
EFF 07-Nov. 2016 13-Mar. 2020 86.30 86.30
ECF 07-Nov. 2016 19-Mar. 2020 43.10 43.10
RFI 17-Apr. 2020 - 115.00 115.00
RCF 17-Apr. 2020 - 57.50 57.50

* STF a fost o facilitate de finanţare temporară introdusă de FMI pentru a acorda asistenţă statelor-membre care se confruntau cu dificultăţi ale balanţei de plăţi, din cauza problemelor serioase survenite după întreruperea unor acorduri de comerţ şi de plată, cauzate de tranziţia de la comerţul în baza preţurilor fixe la comerţul multilateral în baza principiilor de piaţă.
** PRGF a fost înlocuită de ECF în 2009.

Pe ani:

milioane DST

Procurari si credite Comisioane si dobanzi achitate
Debursari Rambursari
1993 63.0 0 0.7
1994 49.5 0 3.5
1995 42.4 0 6.7
1996 22.5 5.1 7.1
1997 15.0 14.6 8.0
1998 0 47.2 7.6
1999 50 47.9 5.5
2000 9.2 18.6 6.2
2001 9.2 11.3 5.0
2002 9.2 13.8 2.8
2003 0 15.8 2.0
2004 0 14.6 1.7
2005 0 14.6 1.8
2006 43.4 16.4 1.7
2007 21.7 14.5 1.4
2008 22.9 16.0 0.9
2009 0 9.7 0.5
2010 120 5.5 0.3
2011 100 3.9 0.8
2012 100 10.5 1.2
2013 0 14.2 1.6
2014 0 19.3 1.6
2015 0 29.1 1.5
2016 26.0 52.5 1.4
2017 31.4 63.5 1.9
2018 24.0 62.5 2.4
2019 33.6 59.0 2.4
2020 186.9 53.4 2.3
2021 0 8.9 0.6


 

Pe luni: Procurari si credite         milioane DST
Debursari Rambursari
Jan-17 0 9.5
Feb-17 0 12.4
Mar-17 0 4.2
Apr-17 10.5 4.8
May-17 5.2 0
Jun-17 0 0
Jul-17 0 9.5
Aug-17 0 14.1
Sep-17 0 1.1
Oct-17 0 7.8
Nov-17 0 0
Dec-17 15.7 0
Jan-18 0 7.3
Feb-18 0 14.1
Mar-18 0 1.1
Apr-18 0 9.2
May-18 0 0
Jun-18 16.0 0
Jul-18 8.0 7.3
Aug-18 0 14.1
Sep-18 0 0
Oct-18 0 9.2
Nov-18 0 0
Dec-18 0 0
Jan-19 0 6.2
Feb-19 0 14.1
Mar-19 0 0
Apr-19 0 9.2
May-19 0 0
Jun-19 0 0
Jul-19 0 6.2
Aug-19 0 14.1
Sep-19 33.6 0
Oct-19 0 9.2
Nov-19 0 0
Dec-19 0 0
Jan-20 0 11.8
Feb-20 0 8.4
Mar-20 14.4 0
Apr-20 172.5 0
May 20 0 0
Jun-20 0 0
Jul-20 0 10.2
Aug-20 0 4.4
Sep-20 0 0
Oct-20 0 9.2
Nov-20 0 0
Dec-20 0 0
Jan-21 0 4.5
Feb-21 0 4.4
Mar-21 0 0

Tabele mai detaliate:  Republic of Moldova: Financial Position in the Fund (în limba engleză)


Rapoartele personalului privind Moldova

Memorandumurile cu privire la politicile economice si financiare

Alte publicatii ale FMI despre Moldova

IMF Articles of Agreement (in limbile engleza si rusa)
 

Asistenţa tehnică

FMI a acordat Republicii Moldova asistenţă tehnică într-un şir de sectoare, inclusiv în cel al managementului fiscal, al cheltuielilor, al impozitelor şi taxelor vamale, al sistemului contabilităţii monetare, al supravegherii bancare, al politicii monetare/organizării băncii centrale, precum şi în diverse domenii ale statisticii.

Institutul FMI a oferit instruire funcţionarilor din Moldova în astfel de domenii cum ar fi: politici financiare şi elaborarea programelor financiare, politici externe, operaţiuni monetare şi valutare, balanţa de plăţi şi statistica financiară publică; de asemenea, funcţionarii din Moldova au participat la cursurile şi seminarele oferite de Joint Vienna Institute, în astfel de domenii cum ar fi: contabilitatea băncii centrale, analize şi politici macroeconomice, cheltuieli publice, administrarea şi reforma politicilor fiscale, supravegherea bancară şi diverse domenii ale statisticii.


___________________________
Ultima actualizare: aprilie 2021