Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


18.02.2014

Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional au iniţiat programul de evaluare a
sectorului financiar al Republicii Moldova (FSAP)

La 17 februarie 2014 Banca Naţională a Moldovei a găzduit şedinţa de iniţiere a programului
Băncii Mondiale şi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) de evaluare a sectorului financiar
al Republicii Moldova (Financial Sector Assessment Program FSAP), care se va derula pînă
la 5 martie 2014.

În cadrul misiunii de evaluare, experţi din cadrul instituţiilor financiare internaţionale
sus-menţionate vor efectua o examinare şi analiză aprofundată şi detaliată a sectorului
financiar al ţării. Aceasta se axează primordial pe evaluarea stabilităţii financiare, ceea ce
presupune evaluarea principalelor riscuri la care este expusă stabilitatea macrofinanciară şi
cadrul de politici aferent stabilităţii financiare a ţării în scopul de a identifica şi recomanda
politici de neutralizare sau minimizare ale acestora; precum şi evaluarea aspectelor aferente
dezvoltării sectorului financiar care asigură creşterea economică de lungă durată şi
dezvoltarea socială a ţării. Astfel, asistenţa acordată prin intermediul FSAP de către FMI şi
Banca Mondială va contribui la identificarea timpurie a vulnerabilităţilor şi a necesităţilor de
îmbunătăţire a sectorului financiar, prin perfecţionarea politicilor şi aspectelor instituţionale
ale acestuia.

Printre domeniile aferente pieţei financiare care urmează a fi supuse evaluării menţionăm:
supravegherea sectorului financiar, guvernarea corporativă, gestionarea situaţiilor de criză,
dezvoltarea pieţei de capital.

Notă: Programul de Evaluare a Sectorului Financiar (FSAP) a fost iniţiat în anul 1999 şi reprezintă o
analiză cuprinzătoare și aprofundată a sectorului financiar al unei țări. În ţările aflate în curs de
dezvoltare şi în ţările cu economii emergente evaluările din cadrul FSAP sînt efectuate de Fondul
Monetar Internaţional împreună cu Banca Mondială și includ două componente majore: evaluarea
stabilității financiare (responsabilitatea Fondului Monetar Internaţional) și evaluarea dezvoltării
financiare (responsabilitatea Băncii Mondiale). Ultima dată sectorul financiar al Republicii Moldova a
fost evaluat în cadrul FSAP în anul 2007.


Serviciul de presă
al Băncii Naționale a Moldovei

Sursa