Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Model de selectare și analiză a datelor in scopul managementului riscului de conformare prezentat de misiunea FMI / 18.02.2014
 


Chişinău, 18 februarie 2014 Pornind de la recomandările preliminare ale misiunii FMI, vom trasa mult mai eficient direcțiile de eficientizare a politicilor de conformare fiscală voluntară, cu determinarea ariilor unde pot fi unificate forțele, cu mediul de afaceri, privind necesitatea amendamentelor legislative sau soluționării anumitor situații ce creează riscuri  şi bariere în activitatea de afaceri în Moldova, a declarat Şeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul unei şedinţe cu participarea experților FMI și a reprezentanților Proiectului BRITE. Pe finalul vizitei Misiunii FMI în Moldova, membrii Grupului de lucru din cadrul IFPS și ai Serviciului Vamal s-au întrunit într-o ședință de lucru, la care au fost abordate subiecte ce ţin  de asigurarea bunei desfășurări a Proiectului pilot de schimb de date între IFPS și Serviciul Vamal.

În cadrul ședinței, șeful Misiunii FMI, Justin Zake, a prezentat recomandările preliminare la proiectul menționat, cu indicarea lacunelor observate, dar și a progreselor înregistrate. Şeful misiunii FMI a prezentat şi un nou model organizaţional al Serviciului Fiscal de Stat, cu indicarea părților componente, care ar moderniza și eficientiza autoritatea fiscală. După un schimb constructiv de opinii, părţile au menţionat necesitatea accelerării procesului de înlăturare a neajunsurilor identificate, inclusiv prin punerea în practică a recomandărilor FMI, urmând să fie  identificate noi modalităţi legale de eliminare a constrângerilor din calea importatorilor.

Proiectul pilot de schimb de date cuprinde o evaluare a datelor privind importul de mărfuri la cei 100 de importatori de top din Republica Moldova, prin contrapunerea tranzacțiilor de la import cu declarațiile TVA depuse la organul fiscal pentru perioada 1 ianuarie 2013 31 decembrie 2013, în scopul determinării nivelului de conformare a acestora. La ședința de lucru au mai fost discutate rezultatele obținute în procesul de selectare şi analiză a datelor în scopul managementului riscului de conformare. De asemenea, a fost făcută o evaluare a celor mai mari importatori privind înregistrarea acestora, depunerea la timp a declarațiilor fiscale, corectitudinea și plenitudinea datelor prezentate la organul fiscal, precum și evaluarea datelor recepționate pentru determinarea riscurilor.

În perioada 05 18 februarie curent, experţii FMI s-au aflat într-o misiune de asistenţă  tehnică la IFPS. Scopul vizitei experţilor FMI, Justin Zake, Norman Gillanders, Murdo McLeodand şi Joshua Aslett, a fost de a urmări reformele în progres ale administraţiei fiscale, a provocărilor de implementare, precum și revizuirea/actualizarea recomandărilor FMI, dar şi discutarea priorităţilor de reformare în anul 2014.

Galeria foto a noutatii:

 
Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@fisc.md
Sursa