Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


6.03.2014

Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional au finalizat programul de evaluare a
sectorului financiar al Republicii Moldova (FSAP)

La 5 martie 2014 în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei s-a desfăşurat şedinţa de încheiere a
programului Băncii Mondiale şi al Fondului Monetar Internaţional de evaluare a sectorului
financiar al Republicii Moldova (Financial Sector Assessment Program FSAP), care a fost
iniţiat la 17 februarie 2014.

Pe parcursul derulării programului, experţii misiunii de evaluare au avut un şir de întrevederi
cu reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului financiar-bancar, precum şi cu
reprezentanţi ai altor instituţii a căror activitate are tangenţe cu sectorul financiar.
În acest context, experţii au menţionat progresele Republicii Moldova înregistrate după
evaluarea FSAP din anul 2007 în ceea ce priveşte atingerea unor obiective macroeconomice,
îmbunătăţirea semnificativă a reglementării şi supravegherii sectorului financiar, crearea
cadrului instituţional şi legal aferent gestionării crizelor.

Pe lîngă aceasta, experţii au punctat asupra necesităţii continuării eforturilor orientate spre
diminuarea principalelor riscuri şi vulnerabilităţi ale sectorului financiar al ţării, prin sporirea
calităţii supravegherii sectorului financiar, inclusiv din punctul de vedere al transparenţei
acţionarilor şi al consolidării competenţelor autorităţilor de supraveghere în aplicarea
adecvată a legislaţiei în domeniu, precum şi prin fortificarea sistemului de protecţie a
deponenţilor. De asemenea, a fost menţionată şi necesitatea îmbunătăţirii cadrului actual de
gestionare a crizelor financiare.

Notă: Programul de Evaluare a Sectorului Financiar (FSAP) a fost iniţiat în anul 1999 şi reprezintă o
analiză cuprinzătoare și aprofundată a sectorului financiar al unei țări. În ţările aflate în curs de
dezvoltare şi în ţările cu economii emergente evaluările din cadrul FSAP sînt efectuate de Fondul
Monetar Internaţional împreună cu Banca Mondială și includ două componente majore: evaluarea
stabilității financiare (responsabilitatea Fondului Monetar Internaţional) și evaluarea dezvoltării
financiare (responsabilitatea Băncii Mondiale). Ultima dată sectorul financiar al Republicii Moldova a
fost evaluat în cadrul FSAP în anul 2007.


Serviciul de presă
al Băncii Naționale a Moldovei

Sursa