Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


                                                                                                             

26.06.2023

Evaluarea managementului investițiilor publice. Vizita misiunii de suport a FMI la Ministerul Finanțelor

În anul 2019 cu suportul asistenței tehnice a FMI (Fondul Monetar Internațional) a fost elaborat Raportul PIMA pentru Republica Moldova, în baza căruia au fost înaintate unele recomandări de îmbunătățire a managementului investițiilor publice. Însă, actualul proces PIMA (Public Investment Assesment) nu oferă o evaluare suficientă de adaptare a modului în care managementul investițiilor publice poate sprijini atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. În acest scop, a fost introdus un nou modul în cadrul actual de evaluare a managementului investițiilor publice C-PIMA, al cărui scop este de a ajuta guvernele să identifice potențiale îmbunătățiri ale capacităților instituționale și proceselor aferente managementului investițiilor publice pentru a dezvolta o infrastructură cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice.

În vederea elaborării acestui modul, o echipă a Departamentului de Afaceri Fiscale din cadrul Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de economistul superior, Arturo Navvaro, a efectuat în perioada 19-23 iunie curent, o misiune de suport la Ministerul Finanțelor.

La sesiunea de prezentare a rezultatelor a participat și conducerea de vârf a Ministerului Energiei, dl Parlicov și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, dl Bolea, și reprezentanți de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Mediului.

Rezultatele acestei misiuni vor ajuta la elaborarea unui plan de acțiuni pentru implementarea managementului investițiilor publice adaptate la schimbările climatice.

În cadrul sesiunii de încheiere a misiunii, ministra finanțelor Veronica Sirețeanu a mulțumit pentru sprijinul oferit de FMI Republicii Moldova, inclusiv pentru suportul asistenței tehnice a FMI, dar și pentru elaborarea Raportului PIMA pentru Republica Moldova în anul 2019 și recomandările de îmbunătățire a managementului investițiilor publice, inclusiv recomandări privind îmbunătățirea canalelor de coordonare și raportare pentru a dezvolta monitorizarea pe dimensiunea de politică climatică și investiții, dezvoltarea proiectelor de selectare a metodologiei, dar și includerea analizelor impactul schimbărilor cliamatice.

Doamna ministră, de asemenea, a accentuat faptul că echipa Ministerului Finanțelor este deschisă spre o colaborare eficientă și contează mult pe suportul FMI și receptivitatea reciprocă.

Menționăm că, C-PIMA este proiectat în jurul a cinci piloni a managementului investițiilor publice care sunt importante pentru infrastructura inteligentă din punct de vedere climatic: (1) planificare, (2) coordonare la nivelul guvernului, (3) evaluarea și selecția proiectelor (4) bugetarea și managementul portofoliului și (5) managementul riscului. C-PIMA oferă, de asemenea, priorități și recomandări pentru consolidarea aspectelor de infrastructură sensibile la climă, fiind testat în unsprezece țări prin care sau oferit lecții prealabile despre eficacitatea acestuia.

Instrumentul evaluarea managementului investițiilor publice PIMA a fost dezvoltat de FMI în anul 2015 și a fost deja aplicat în peste 70 de țări.

Sursa