Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Interlic News Agency - http://www.interlic.md


PENTRU A OBTINE URMATOARELE TRANSE ALE CREDITULUI DE LA FMI MOLDOVA VA TREBUI SA RESPECTE TREI CONDITII

Chisinau, 30 octombrie, INTERLIC. Pentru solutionarea pozitiva a problemei privind alocarea republicii a urmatoarelor doua transe ale creditului in valoare de 25 mil. dolari, acordate in cadrul Programului reducerii nivelului saraciei si stimularii cresterii economice, Moldova va trebui sa respecte pina la sedinta Consiliului Directorilor Fondului Monetar International , preconizata pentru 18 decembrie, trei conditii.

Potrivit spuselor lui Edgardo Rugiero, reprezentant permanent al FMI in RM, prima conditie este aprobarea legilor cu privire la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2003, care ar corespunde propunerilor expertilor Fondului, stipulate anterior.

A doua si a treia conditie sint neadmiterea unor careva restrictii pentru export, precum si aprobarea de catre Parlament a unei legi, care ar legaliza implementarea in Moldova a inspectiei inainte de expeditie.

Comentind rezultatele activitatii in tara a Misiunii de evaluare a FMI, Edgardo Rugiero a mentionat ca Guvernul republicii a realizat toate actiunile stipulate anterior si chiar a obtinut ameliorarea situatiei la nivel macroeconomic.

Reprezentantul permanent al FMI a specificat ca, tinind cont de aceasta, expertii Fondului chiar au revizuit prognozele lor anterioare privind rata inflatiei si cresterea PIB. Specialistii FMI considera ca PIB anul curent va constitui 6 la suta, iar anul viitor - 5 la suta. Rata medie anuala a inflatiei, potrivit prognozelor Fondului, anul curent va fi de 5 la suta, iar in 2003 - cel mult 6 procente.

Potrivit spuselor lui Edgardo Rugiero, dezbaterile principale in cadrul negocierilor cu Guvernul au fost sustinute in problemele politicii fiscale, in particular, a marimii impozitului pe venit si a alocatiilor la Fondul social. In centrul atentiei partilor a fost si problema reformarii in sfera sanatatii.

Reprezentantul permanent al FMI in RM a mai spus ca Misiunea FMI a constatat progres in realizarea Programului reducerii nivelului saraciei si stimularii cresterii economice.


EXPERTII FMI SE PRONUNTA PENTRU DIMINUAREA CU PRECAUTIE A POVERII FISCALE

Chisinau, 30 octombrie, INTERLIC. Expertii FMI au acceptat diminuarea in Moldova a marimii impozitului pe venit pentru persoanele juridice de la 25 pina la 22 procente. Potrivit spuselor Martei Castello-Branco, in cadrul negocierilor cu Cabinetul de Ministri a fost examinat un sir de masuri, orientate spre extinderea cadrului impozabil, din contul carora pot fi compensate pierderile de pe urma reducerii impozitului pe venit.


Reprezentantii FMI insa au aprobat doar o parte dintre ele. Marta Castello Branco a specificat ca expertii FMI nu sint impotriva diminuarii poverii fiscale, dar, in opinia lor, aceasta trebuie sa se realizeze cu precautie, pentru a nu pierde o parte din veniturile bugetului.

 

In ansamblu insa, dupa cum considera expertii Fondului, munca in vederea ameliorarii climatului de afaceri, investitional, combaterea coruptiei sint pentru Moldova probleme mai importante decit diminuarea impozitului pe venit.


PINA LA MIJLOCUL LUNII DECEMBRIE AUTORITATILE MOLDOVEI VOR TREBUI SA ADOPTE O LEGE, CARE AR LEGALIZA IMPLEMENTAREA IN REPUBLICA A INSPECTIEI INAINTE DE EXPEDITIE

Chisinau, 30 octombrie, INTERLIC. Parlamentul Moldovei trebuie sa adopte o lege, care va legaliza definitiv implementarea in republica a inspectiei inainte de expeditie (PIE) a marfurilor importate. Aceasta este una dintre conditiile, pe care Moldova trebuie sa le execute pina la sedinta Consiliului Directorilor al FMI, preconizata pentru mijlocul lunii decembrie. La aceasta sedinta va fi examinata chestiunea privind alocarea republicii a transelor ordinare ale creditului in cadrul Programului reducerii nivelului saraciei si stimularii cresterii economice.

Acest fapt l-a comunicat in cadrul conferintei de presa de astazi, axata pe totalizarea rezultatelor vizitei in RM, Marta Castello-Branco, sefa a diviziunii "B" a Departamentului Europa II al FMI.

Dumneaei a specificat ca in cadrul negocierilor cu Guvernul s-a convenit totusi ca inspectia va functiona in Moldova pina nu se va fortifica serviciul vamal al tarii si nu va functiona in modul necesar. Marta Castello-Branco a amintit ca mecanismul PIE se aplica pe larg in lume ca un mecanism provizoriu pentru fortificarea serviciilor vamale. Potrivit spuselor dumneaei, de obicei procesul statornicirii lor dureaza 2-3 ani.

Este vorba despre pregatirea cadrelor, implementarea retelelor computerizate speciale pentru realizarea estimarii valorice a marfurilor importate. "Atare probleme nu pot fi solutionate in citeva luni", - a mentionat sefa Misiunii FMI.

Marta Castello-Branco a specificat ca, in opinia FMI, PIE se realizeaza cu succes in Moldova si expertii Fondului nu vad sensul suspendarii acestui program atunci, cind el a inceput sa confirme in practica eficienta sa.

Sefa Misiunii FMI a mentionat ca implementarea inspectiei inainte de expeditie, orientata spre lichidarea contrabandei tehnice si majorarea incasarilor la buget de pe urma taxelor vamale, este deosebit de importanta pentru Moldova, deoarece partea leului in completarea bugetului ei revine anume vamii.


GUVERNUL ESTE GATA SA ELABOREZE PROIECTUL LEGII, CARE VA LEGALIZA IMPLEMENTAREA INSPECTIEI INAINTE DE EXPEDITIE

Chisinau, 30 octombrie, INTERLIC. Guvernul este gata sa elaboreze proiectul legii, care ar legaliza implementarea in republica a inspectiei inainte de expeditie (PIE) a marfurilor importate, care a fost aprobata in Parlament. Acest fapt l-a declarat astazi Primul ministru Vasile Tarlev.

Seful Cabinetului de Ministri a comentat la solicitarea jurnalistilor rezultatele negocierilor cu Misiunea FMI in problema inspectiei. El a mentionat ca expertii Fondului si-au aratat intelegerea faptului ca deciziile Curtii Constitutionale nu se discuta, ci se executa. Va amintim ca CC a calificat drept neconstitutionala decizia Guvernului de a implementa inspectia inainte de expeditie.

In acelasi timp, dupa cum a specificat Vasile Tarlev, considerind inspectia un program important si eficient, expertii Fondului au propus autoritatilor republicii sa corijeze greseala comisa anterior la procedura adoptarii programului si sa elaboreze un proiect de lege, care al legaliza implementarea PIE.


IN NOIEMBRIE SE PRECONIZEAZA DE A SEMNA CU FMI UN NOU MEMORANDUM PRIVIND POLITICA ECONOMICA SI FINANCIARA A GUVERNULUI SI BM

Chisinau, 30 octombrie, INTERLIC. Conducerea Moldovei si reprezentantii Fondului Monetar International preconizeaza sa semneze in noiembrie un nou Memorandum privind politica economica si financiara a Guvernului si Bancii Nationale ale RM pe anul 2003. Proiectul documentului nominalizat, elaborat in baza proiectului Legii privind bugetul de stat pe anul 2003, stabileste prioritatile politicii economice pe anul viitor.

Continutul acestui document a fost analizat astazi in cadrul intrevederii Primului ministru Vasile Tarlev cu Misiunea FMI, condusa de Marta Castello-Branco, sefa subdiviziunii "B" a Departamentului Europa II al Fondului. Dupa cum s-a comunicat anterior, in Moldova Misiunea FMI a evaluat politica macroeconomica si structurala, promovata de Guvern.

Marta Castello-Branco a dat o apreciere pozitiva realizarilor Guvernului in anul curent, mentionind cresterea economica.

La rindul sau, Primul ministru Vasile Tarlev a declarat ca Guvernul RM atribuie o importanta mare realizarii angajamentelor, asumate fata de FMI, si spera sa obtina de la Fond transele urmatoare ale creditului in valoare de 25 mil. dolari, alocate in cadrul Programului reducerii nivelului saraciei si stimularii cresterii economice.

Dupa cum se prevede, Moldova va primi aceste credite pina la sfirsitul anului curent sau la inceputul anului viitor.