Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Interlic News Agency - http://www.interlic.md


FMI CONSIDERĂ ACCEPTABILĂ NOUA VARIANTĂ A PROECTULUI LEGII CU PRIVIRE LA INSPECŢIA ÎNAINTE DE EXPEDIŢIE

Chişinău, 4 iunie, INTERLIC. Fondul Monetar Internaţional consideră acceptabilă noua variantă a proiectului Legii cu privire la inspecţia înainte de expediţie (PIE), pe care a pregătit-o Guvernul Moldovei. După cum transmite agenţia INTERLIC, acest fapt l-a declarat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă Edgardo Rugiero, reprezentant permanent al FMI în RM.

El a menţionat că acest document a apărut ca rezultat al compromisului între FMI şi Guvernul Moldovei, atins în finalul negocierilor de lungă durată. Reprezentantul permanent al FMI a menţionat că în prezent proiectul Legii cu privire la inspecţia înainte de expediţie deja se află în Parlament. Potrivit spuselor dlui Edgardo Rugiero, nu există termen final pentru aprobarea în Parlament a acestui document, dar dacă acest proces va fi tergiversat, FMI va fi nevoit să amîne şedinţa Bordul directorilor al FMI pentru Moldova.

Edgardo Rugiero a specificat că FMI aşteaptă adoptarea cît mai grabnică a Legii nominalizate şi implementarea Programului inspecţiei înainte de expediţie. Totodată, el a specificat îndeosebi că problema inspecţiei nu este cea mai principală în relaţiile FMI cu Guvernul Moldovei, deoarece mai există multe chestiuni litigioase. Potrivit spuselor lui Edgardo Rugiero, în cadrul negocierilor între FMI şi Cabinetul de Miniştri acestei probleme nu s-a acordat o astfel de atenţie susţinută, după cum relatează jurnaliştii.

După cum i-au comunicat agenţiei INTERLIC sursele informate din cadrul Cabinetului de Miniştri, varianta definitivă a proiectului Legii cu privire la inspecţia înainte de expediţie, coordonată cu experţii de la Fondul Monetar Internaţional, prevede că serviciile inspecţiei înainte de expediţie (PIE) a mărfurilor importate în Moldova vor fi prestate de o singura companie. Se mai prevede că lista mărfurilor, scutite de inspecţie, va fi compusă de către Guvern în comun cu compania, care va presta atare servicii.
 

FMI NU ESTE DE ACORD CU AFIRMAREA GUVERNULUI, PRECUM CĂ TRECEREA DE LA JUDEŢE LA RAIOANE VA DUCE LA DIMINUAREA CHELTUIELILOR

Chişinău, 4 iunie, INTERLIC. Fondul Monetar Internaţional nu este de acord cu afirmarea Guvernului, precum că trecerea de la judeţe la raioane în cadrul noii reforme teritorial-administrative va duce la diminuarea cheltuielilor de întreţinere a administraţiei locale. După cum transmite agenţia INTERLIC, acest fapt l-a declarat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă Edgardo Rugiero, reprezentant permanent al FMI în RM.
Potrivit spuselor lui, o analiză simplă reflectă că trecerea de la 10 judeţe la 32 raioane cere mijloace considerabile pentru reparaţia Primăriilor, achiziţionarea de mobilă, automobile, tehnicii de calcul, conectarea telefoanelor şi fabricarea noilor ştampile. După cum a menţionat Edgardo Rugiero, deoarece schimbările vor avea loc la toate nivelurile administraţiei locale, cheltuielile bugetare vor fi semnificative, ceea ce este un lux inadmisibil în condiţiile, cînd în lipsa finanţării externe republica se confruntă cu dificultăţi în executarea bugetului.

Totodată, potrivit spuselor reprezentantului permanent al FMI în Moldova, dacă reforma teritorial-administrativă va fi unica problemă în relaţiile reciproce ale Guvernului RM cu Fondul, ea ar putea fi soluţionată. Edgardo Rugiero a menţionat că în final nivelul descentralizării este stabilit de Executivul ţării, deşi, după cum consideră reprezentantul FMI, existenţa a 10 judeţe în astfel de republică mică, cum este Moldova, a fost suficientă pentru dirijare eficientă.


FMI CONSIDERA CA MOLDOVA A OBTINUT UN ANUMIT PROGRES IN DOMENIUL EXECUTARII ACORDURILOR, STABILITE ANTERIOR CU FONDUL

Chişinău, 4 iunie, INTERLIC. Fondul Monetar Internaţional consideră că Moldova a obţinut un anumit progres în domeniul executării acordurilor, stabilite anterior cu Fond, deşi multe decizii, adoptate de Guvernul republicii, inspiră preocupare experţilor lui. După cum transmite agenţia INTERLIC, acest fapt l-a declarat astăzi Edgardo Rugiero, reprezentant permanent al FMI în Moldova în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută în ajunul sosirii la Chişinău a ordinarei Misiuni a FMI.

El a menţionat în acest context elaborarea de către Guvern a proiectului de Lege cu privire la inspecţia înainte de expediţie, adoptarea deciziei privind excluderea restricţiilor la exportul produselor, revizuirea bugetului de stat şi bugetului de asigurări sociale pe anul 2003.

În afară de aceasta, Edgardo Rugiero a specificat dinamica pozitivă a intrărilor în buget din partea serviciilor fiscale şi vamale, a remarcat activitatea satisfăcătoare a Băncii Naţionale şi Ministerului Finanţelor.

Totodată, reprezentantul permanent al FMI în Moldova a indicat un şir de probleme, care trezesc preocuparea experţilor Fondului. El a menţionat, în particular, faptul că exportatorii pînă acum se confruntă cu dificultăţi în livrarea produselor în străinătate din cauza restricţiilor administrative. În afară de aceasta, el a remarcat graba şi lipsa analizei economice minuţioase în situaţia, legată de adoptarea de către Guvernul Moldovei a deciziilor, ce vor atrage după sine majorarea cheltuielilor, care nu sînt prevăzute în buget.

Edgardo Rugiero a specificat că costul real al legilor adoptate, ca regulă, devine cunoscut doar după adoptarea lor în Parlament. La etapa perfectării documentelor, calculele, care însă, după cum reflectă practica, sînt superficiale, sînt operate de ministerele de resort, fără a ţine cont de opinia experţilor de la Ministerul Finanţelor. De aceea în realitate identificarea surselor de acoperire a cheltuielilor suplimentare este efectuată nu pînă, ci după adoptarea legilor în Parlament.

În acest context reprezentantul permanent al FMI în RM a menţionat modificările la Legea cu privire la veterani, adoptată în mai, precum şi decizia privind indexarea pensiilor.

Edgardo Rugiero a menţionat că Cabinetul de Miniştri al RM şi înainte deseori adopta proiecte de legi neîntemeiate economic, însă ultimul timp s-au acumulat mai multe din ele, decît de obicei. Reprezentantul permanent al FMI în RM a relevat că Fondul va discuta cu Guvernul chestiunea reexaminării bugetului pe anul 2003 în vederea reducerii altor cheltuieli. Edgardo Rugiero şi-a exprimat speranţa că Cabinetul de Miniştri şi experţii FMI vor identifica căi pentru soluţionarea problemelor existente. El a menţionat că Misiunea FMI întotdeauna este optimistă.
 

MOLDOVA VA PUTEA OBŢINE DE LA FMI ORDINARELE TRANŞE ALE CREDITULUI CEL DEVREME ÎN IULIE

Chişinău, 4 iunie, INTERLIC. Moldova va putea obţine de la FMI ordinarele tranşe ale creditului cel devreme în iulie, dacă pînă atunci Parlamentul Moldovei va reuşi să susţină cu succes negocierile cu fondul şi să semneze noul Memorandum privind politica economică şi financiară a Guvernului şi BNM.

După cum transmite agenţia INTERLIC, acest fapt l-a comunicat astăzi Edgardo Rugiero, reprezentant permanent al FMI în Moldova. El a menţionat că Misiunea Fondului, condusă de Marta Castello-Branco, vicedirector al Departamentului II Europa, care se deplasează în republică, va aprecia politica statului moldovenesc în cadrul programului de reforme, coordonat cu FMI. În cadrul întrevederilor cu autorităţile Moldovei experţii vor discuta mersul executării condiţiilor, stabilite anterior, necesare pentru continuarea creditării externe a republicii, vor examina indicii macroeconomici (nivelul de creştere a PIB, rata inflaţiei, balanţa de plăţi), precum şi climatul investiţional.
 

EXPERŢII DE LA FMI PREVĂD ÎN ANUL 2003, ÎN MOLDOVA O CREŞTERE A PIB CU 5 LA SUTĂ

Chişinău, 4 iunie, INTERLIC. Experţii de la Fondul Monetar Internaţional prevăd în anul 2003, în Moldova o creştere a PIB cu 5 la sută şi a ratei inflaţiei cu 7 la sută. După cum transmite agenţia INTERLIC, acest fapt l-a declarat astăzi reprezentantul permanent al FMI în Moldova Edgardo Rugiero în cadrul unei conferinţe de presă, care a avut loc în ajunul sosirii ordinarei Misiuni a FMI la Chişinău.

El a precizat că pronosticul ratei inflaţiei în Moldova, efectuat de experţii de la FMI potrivit rezultatelor anului 2003, este asemănător cu estimările Guvernului Moldovei. Totodată, spre deosibire de Cabinetul de Miniştri, experţii de la FMI consideră că sporirea nivelului PIB în Moldova va nu constitui 7 la sută, ci 5 la sută, luînd în consideraţie faptul, că din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile volumul de producere în agricultură se va reduce.