Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


www.clubdeparis.org

12 mai 2006

COMUNICAT DE PRESĂ

CLUBUL DE LA PARIS ŞI MOLDOVA AU CONVENIT ASUPRA RESTRUCTURĂRII DATORIEI

La 12 mai 2006, creditorii Clubului de la Paris au convenit cu Guvernul Moldovei asupra restructurării datoriei externe a ţării. Acest acord a fost încheiat în urma aprobării la 5 mai 2006 a aranjamentului cu Moldova în cadrul Mecanismului de Reducere a Sărăciei şi Creşterii Economice (PRGF) de către Consiliul de directori al Fondului Monetar Internaţional în scopul susţinerii programului ambiţios de reforme promovat de Guvern.    

Acordul încheiat consolidează datoria nerambursată de cca 150 milioane dolari SUA contractată de Moldova până la 31 decembrie 2000. Această sumă este constituită din arierate (68 milioane dolari SUA, inclusiv dobânda neachitată) cu termenul de achitare expirat la 30 aprilie 2006 şi împrumuturi cu scadenţă de la 1 mai 2006 până la 31 decembrie 2008 (81.8 milioane dolari SUA). 

Reeşalonarea împrumuturilor la scadenţă şi a cotei de 30 % la arierate este structurată conform aşa-ziselor „Termeni din Houston” (vezi Tabelul ataşat): rambursarea datoriilor ODA[1] se va efectua pe parcursul a 20 ani cu perioada de graţie de 10 ani cu ratele dobânzii care sunt la fel de favorabile ca şi ratele concesionale aplicate la aceste împrumuturi; rambursarea creditelor comerciale se va efectua pe parcursul a 15 ani cu perioada de graţie de 5 ani în baza rambursărilor progresive la o Rată de Piaţă Cuvenită. Rambursarea celorlalte 70 % a datoriilor se va efectua pe parcursul perioadei de 3 ani.  

Se preconizează că acest acord va reduce serviciul datoriei faţă de creditorii Clubului de la Paris în decursul perioadei de program susţinut de FMI de la 149.9 milioane dolari SUA  la 60.8 milioane dolari SUA (care în fond constituie dobânda la sumele reeşalonate şi achitarea arieratelor). 

Restructurarea datoriei va aduce un aport important pozitiv la perspectivele de dezvoltare economică a Moldovei. Această reeşalonare va satisface necesităţile financiare a Moldovei pentru perioada 2006-2008. 


Cadrul general 

1. Clubul de la Paris a fost înfiinţat în 1956 ca u grup neoficial de creditori reprezentat de ţările industrializate principale (Organizaţia Europeană de Cooperare Economică). Clubul de la Paris se întruneşte în şedinţe în fiecare lună la Paris cu ţările debitoare pentru a conveni asupra restructurării datoriilor lor.  

2. Membrii Clubului de la Paris, care au participat la reorganizare, au fost reprezentanţii Guvernelor Germaniei, Italiei, Niponului, Federaţiei Ruse şi Statelor Unite ale Americii.

Prezenţi în calitate de observatori au fost reprezentanţii Guvernelor din Franţa, Olanda, Norvegia şi Marea Britanie la fel ca şi reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Secretariatul UNCTAD şi Comisiei Europene. 

3. Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de Dl Mihail Pop, Ministrul Finanţelor. Şedinţa a fost prezidată de Dl Ramon Fernandez, Consilierul Adjunct al Secretarului Directoratului General al Trezoreriei şi Politicii Economice a Ministerului de Economie, Finanţe şi Industrie a Franţei, Vice-Preşedintele  Clubului de la Paris.  


Cadrul tehnic

1. Facilitatea de Reducere a Sărăciei şi Creştere Economică pentru sprijinirea programului economic a Moldovei a fost aprobată de Fondul Monetar Internaţional la 5 mai 2006. 

2. Stocul total a datoriei Republicii Moldova a fost evaluat la situaţia din 31 decembrie 2005. Aceasta a constituit 821 milioane dolari SUA (sursă FMI). Stocul datoriei faţă de creditorii Clubului de la Paris în martie 2006 s-a cifrat la 276.1 milioane dolari SUA, din care 267.6 milioane dolari SUA reprezintă datorii acumulate până la data expirării (din care 58.1 milioane dolari SUA reprezintă împrumuturi ODA (Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare) şi 8.5 milioane dolari SUA reprezintă datorii acumulate după data limită stabilită (sursă: Creditorii Clubului de la Paris). 

3. Data expirării se utilizează de creditorii Clubului de la Paris doar cu scopurile de procedură internă în cadrul acordului cu Clubul de la Paris. Când o ţară debitoare se prezintă creditorilor Clubului de la Paris de prima oară, se stabileşte „data limită”, care ulterior rămâne neschimbată, iar toate adresările şi toate împrumuturile ulterioare acordate după această dată    nu se supun reeşalonării. Deci, „data limită” asistă la restabilirea accesului la împrumuturi  pentru ţările debitoare care se confruntă cu probleme de lichiditate. În cazul Moldovei „data limită” a fost stabilită la situaţia din 31 decembrie 2000.

 

[1]  Asistenţa oficială pentru dezvoltarea economică 

 

PROFILUL DE REESALONARE (%):

1-mar-13 2,00
1-sept-13 2,00
1-mar-14 2,00
1-sept-14 2,00
1-mar-15 1,74
1-sept-15 1,99
1-mar-16 2,29
1-sept-16 2,63
1-mar-17 3,02
1-sept-17 3,46
1-mar-18 3,98
1-sept-18 4,56
1-mar-19 5,24
1-sept-19 6,02
1-mar-20 6,91
1-sept-20 8,00
1-mar-21 9,10
1-sept-21 9,00
1-mar-22 11,99
1-sept-22 12,07
 

Sursa