Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Şedinţele Anuale ale FMI şi Banca Mondială

În centrul atenţiei la Singapore – reforma FMI şi globalizarea

Factori de decizie în sfera economică şi financiară, bancheri, şi alţi lideri de afaceri din lumea întreagă, se întâlnesc la Singapore, pe 14-20 septembrie, pentru o serie de şedinţe formale şi întâlniri ne-formale, concentrate în jurul Şedinţelor Anuale a Consiliilor Guvernatorilor FMI şi Banca Mondială. Miniştri, guvernatorii băncilor centrale şi alţi oficiali din 184 ţări membre vor examina evoluţia economiei mondiale şi evalua progresul implementării noi strategii pe termen mediu pentru FMI care a fost confirmată în aprilie. Se aşteaptă, ca guvernatorii să aprobe propunerile de reformare treptată a structurii instituţionale de guvernare mondiale.    

Merlion Park a fost numit după sculptura din imagine - pe jumătate leu, pe jumătate peşte -care este stema naţională a Singaporelui.


Este prima dată după criza financiară din anii 1997-98, când Şedinţele Anuale se desfăşoară în Asia. Aproape 16 000 delegaţi şi observatori sunt aşteptaţi să participe la şedinţele care vor avea loc în cadrul Centrului de Conferinţe şi Expoziţii Suntec Singapore International. După criză, cea mai populată regiune a lumii si-a luat repede avânt. Creşterea economică a Asiei este prognozată la 7 ¼ % in 2006 şi 7% în 2007. Creşterea economiei mondiale este de asemenea foarte puternică, în ciuda preţurilor ridicate la petrol, şi restanţelor de 25 de ani la rambursarea creditelor faţă de FMI, într-o anumită măsură reflectând imaginea relativ „roză” a lumi internaţionale.

Va fi asigurată securitate înaltă pe tot teritoriul insulei-stat populată de cca. 4,5 milioane locuitori, şi care este un centru de afaceri şi comerţ important în regiune. Evenimentele săptămânii îşi iau startul pe 12 septembrie odată cu publicarea Raportului privind Stabilitatea Financiară Mondială (Global Financial Stability Report) emis de FMI, care oferă o evaluare la fiecare jumătate de an a pieţelor internaţionale de capital şi este adresată pieţelor financiare emergente în context global, urmată de publicarea raportului „Perspectivele Economice Mondiale” (World Economic Outlook), care analizează tendinţele de dezvoltare economică mondiale şi pe ţară.

O serie de şedinţe şi seminare se vor încununa cu sesiunea plenară de două zile a Consiliilor Guvernatorilor FMI şi Banca Mondială, care se va deschide 19 septembrie de către Prim Ministrul statului Singapore, Lee Hsien Loong, urmată de reuniunea comitetului consultativ principal a guvernatorilor FMI, Comitetul Financiar Monetar Internaţional, pe 17 septembrie, şi reuniunea Comitetului pentru Dezvoltare unic FMI - Banca Mondială pe 18 septembrie. Miniştrii şi guvernatorii băncilor centrale din ţările înalt dezvoltate şi industrializate - grupului celor 7,de asemenea se vor întâlni la Singapore.

Implementarea strategiei

Şedinţele din Singapore vor aborda unele aspecte de importanţă prioritară din strategia FMI pe termen mediu, elaborată de Directorul General a FMI – Rodrigo de Rato. Strategia este destinată redirecţionării eforturilor FMI spre consolidarea eficienţei acestuia. Subiectele cheie includ reforma structurii corporative a Fondului, mai ales reprezentanţele şi dreptul de vot a ţărilor membre; adaptarea controlului FMI, încât să fie mai eficient în identificarea riscurilor pentru stabilitatea creşterii financiare şi economice, prin concentrarea eforturilor asupra sectorului financiar şi a ratelor de schimb valutar, şi efectele acestora asupra economiei mondiale, precum şi crearea unui nou instrument financiar pentru pieţele emergente, care ar putea fi folosit dacă situaţia pe piaţa de capital se înrăutăţeşte. Pentru ţările slab dezvoltate, începând cu ianuarie 2006, se implementează iniţiativa scutirii de datorii multilaterale pentru 19 ţări sărace, accentul se va pune pe ajutarea guvernelor să folosească cât mai eficient asistenţa acordată.

Reforma guvernării corporative

Consiliul Executiv FMI a recomandat consiliului de Guvernatori, un set de reforme privind cotele şi dreptul de vot în cadrul FMI pentru a se ajusta mai bine regimului de guvernare a FMI la poziţiile relative a ţărilor membre în economia mondială şi să-l facă mai receptiv la schimbările din economia mondială. La fel de important este faptul, că aceste reforme caută să îmbunătăţească drepturile de vot şi participarea în cadrul FMI a ţărilor mai sărace. Consiliul guvernatorilor este rugat să voteze acest set de reforme până pe 18 septembrie, odată cu şedinţele anuale din Singapore.

Comentând setul de reforme, Directorul General, Rodrigo de Rato, a relatat, „decizia Consiliului Executiv reprezintă o confirmare a reformei fundamentale care va permite Fondului să evolueze pentru a face faţă provocărilor economiei mondiale tot mai schimbătoare. Pentru a face faţă acestor provocări noi trebuie să ne asigurăm că dreptul la vot şi reprezentanţa membrilor est potrivită şi că sistemul care determină administrarea Fondului este cât mai transparent posibil”.

Reformele în cotă şi administrare sunt reprezentate într-un program integrat de doi ani, care ar trebui să fie completat nu mai târziu decât Şedinţele Anuale din 2008. Setul de reforme constă din următoarele elemente: creşterea iniţială a cotei pentru un grup special de ţări cel mai puţin reprezentate în cadrul FMI, care include China, Coreea, Mexico şi Turcia; crearea unui program de lucru după şedinţele din Singapore care va include discuţii privind noua formulă de coordonare a procedurii de evaluare a cotelor ţărilor membre FMI; un al doilea tur de creşteri a cotelor pentru ţările speciale bazat pe noua formulă; şi o creştere a principalelor drepturilor de vot pe care fiecare membru le posedă pentru a asigura participarea adecvată în cadrul FMI a ţărilor slab dezvoltate.

Cota unui membru determină angajamentul său financiar faţă de FMI, joacă un rol important în determinarea dreptului de vot şi influenţează accesul ţării la finanţarea FMI (vezi caseta).

Intensificarea controlului

Cu toate că economia mondială este puternică, FMI a luat măsuri pentru a îmbunătăţi controlul obişnuit asupra evoluţiei financiare şi economice la nivel mondial, regional şi naţional. Instrumentele analitice sunt stimulate, iar FMI a introdus unul inedit – consultări multilaterale – pentru a asigura soluţionarea unor probleme de importanţă sistemică şi regională. De Rato va informa în detaliu Guvernatorii referitor la progresul primelor consultări multilaterale, care se concentrează asupra faptului cum trebuie abordat deficitul contului curent global menţinând creşterea economică mondială durabilă. Se consideră, că asemenea dezechilibre sunt uşor de compensat folosind instrumente de piaţă, dar de asemenea că pot fi foarte periculoase pentru economia mondială.

Ca parte din consultările multilaterale, personalul FMI a purtat iniţial discuţii separate cu China, zona euro, Japonia, Arabia Saudită şi Statele Unite, referitor la limitarea unor asemenea dezechilibre odată cu menţinere creşterii economice mondiale. În lunile imediat următoare, se presupune că FMI va organiza discuţii multilaterale comune împreună cu cinci participanţi. Dar de Rato a atenţionat că dezechilibrele nu pot fi rezolvate brusc. „Dezechilibrele mondiale sunt o problemă complexă, ele s-a acumulat pe parcursul mai multor ani; nu ar fi real să aşteptăm ca problema să se rezolve printr-o acţiune magică”.

În agendă este de asemenea inclusă finanţarea condiţionată. FMI caută modalităţi de adaptare a posibilităţilor sale de finanţare la necesităţile crescânde a ţărilor emergente. Multe din aceste ţări au fost mari debitori în trecut, dar nu mai au nevoie de finanţarea Fondului în prezent. De Rato a menţionat într-un discurs în cadrul Institutului Brookings, pe 5 septembrie, faptul că este important ca ţările emergente să mai poată apela la finanţarea fondului, în cazul cînd condiţiile pe piaţa financiară se înrăutăţesc. „Cu acest scop, am propus să dezvoltăm un nou instrument pentru a oferi lichidităţi pentru ţările emergente care au o bază de dezvoltare puternică dar sunt încă vulnerabile la şocuri.”

Reluarea discuţiilor comerciale?

Referitor la discuţiile comerciale îngheţate în cadrul rundei Doha – subiect care va fi atins la Singapore – de Rato a menţionat în cadrul unui discurs în Calgary, Canada, pe 8 septembrie, că: „acum mai bine ne asigurăm că impasul curent marchează o scurtă pauză, decât să sufere eşec negocierile.” El s-a pronunţat pentru ca susţinătorii comerţului să se facă auziţi. „Este nerezonabil de exemplu, faptul că în ţările dezvoltate, interesele fermierilor, în agricultură fiind ocupaţi mai puţin de 4% din populaţie, blochează efectiv afacerile noi în domeniul industriei sau serviciilor, ramuri care angajează 90% din populaţie”, a declarat de Rato.

Jeremy Clift
IMF External Relations Department
 

De ce este importantă cota ţării în FMI?

Cota unei ţări în FMI determină cît de mult trebuie să se depoziteze în formă de capital subscris, şi cît de mult poate împrumuta prin variate instrumente şi politici atunci cînd ţara are nevoie să echilibreze balanţa de plăţi. Aceasta joacă un rol important, împreună cu dreptul la vot, de asemenea la procesul de luare a deciziilor la Fond.

• Subscrierea. Ţara trebuie să-şi achite integral subscrierea odată ce deveni membru FMI: până la 25% din cota sa trebuie să fie plătită în Contul FMI, numit drepturi speciale de tragere (DST), sau valută liber convertibilă (cum ar fi dolarul american, euro, yenul japonez sau lira sterlină); restul este plătit în valuta naţională a ţării.

• Dreptul de vot. Fiecare membru FMI are 250 voturi de bază plus un vot adiţional pentru fiecare 100 000 DST din cota sa. Respectiv, Statele Unite au 371 743 voturi (17,1% din total), şi Palau are 281 voturi (0.013% din total).

• Creditarea. Volumul de finanţare pe care îl poate obţine de la FMI un membru depinde de cota sa. Pentru creditare neconcesională, un membru poate împrumuta până la 100% din cota sa anual şi 300% cumulativ. Totuşi, un acces mai mare poate fi acordat în cazuri excepţionale.

Voturile de bază sunt menite să asigure faptul că toţi membrii, cît de mici nu ar fi, pot influenţa politica şi operaţiunile Fondului. Datorită faptului, că voturile de bază nu s-au schimbat de la fondarea FMI, în timp ce voturile bazate pe cotă au crescut prin sporirea generală a câtorva cote, voturile de bază, ca proporţie din total, au scăzut vertiginos. Voturile de bază acum reprezintă numai 2,1% din total, comparat cu 11,3% în 1945 şi o pondere maximă de 15,6% în 1958.

Finisarea celei de-a 13-a Modificări Generale a Cotelor va fi realizată până în ianuarie 2008.


Sursa