Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesPrim-ministrul Vasile Tarlev a avut o întrevedere cu misiunea Fondului Monetar Internaţional, condusă de Thomas Richardson, şef al Departamentul European FMI

 

Discuţiile au vizat întregul spectru al colaborării Guvernului Moldovei cu FMI, în special implementarea noului program cu această organizaţie pentru anii 2006-2009.

Conducătorul misiuni FMI a remarcat caracterul constructiv al colaborării cu Guvernul, precum şi prezenţa unei accentuate voinţe de a relansa, la un nivel mai productiv, cooperarea cu această structură.

Richardson a precizat că este o bună practică, implementată în premieră de către Moldova, cînd proiectul documentului de colaborare este elaborat şi prezentat de către Guvern. Prin aceasta, în opinia sa, se asigură condiţiile necesare pentru realizarea măsurilor menite să îmbunătăţească perspectivele unei creşteri economice durabile.

Thomas Richardson a estimat că Guvernul Moldovei a realizat toate acţiunile planificate pentru această perioadă, atît indicatorii bugetari-fiscali, cît şi cei monetari fiind respectaţi. Reformele structurale de asemenea se realizează eficient, a subliniat Richardson.

Oficialul FMI a menţionat că, deşi unii indicatori macro-economici a ţării au fost influenţaţi de factori externi, s-a înregistrat un trend pozitiv în toate domeniile. În scopul menţinerii tendinţelor de dezvoltare, potrivit lui Thomas Richardson, în timpul apropiat Fondul va examina oportunitatea majorării volumului de finanţare pentru Moldova.

Prim-ministrul a apreciat poziţia constructivă a FMI în relaţiile cu Guvernul Moldovei. Vasile Tarlev a specificat că Executivul este interesat în buna conlucrare cu organizaţiile financiare internaţionale.

Menţionînd direcţiile prioritare de activitate a Guvernului, bazate pe implementarea eficientă a Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei şi Planului de Acţiuni Republica Moldova Uniunea Europeană, Premierul a exprimat certitudinea că experienţa şi potenţialul fondului vor contribui la realizarea cu succes a acestor obiective.

11.10.2006

Sursa