Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


La Chişinău s-a desfăşurat Şedinţa Anuală a Constituenţei FMI şi BM, 09-10 iunie

14 Iunie, 2007

Cu această ocazie, la Chişinău s-au adunat Guvernatorii şi Guvernatorii Alternativi ai FMI şi BM, din Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Georgia, Statul Israel, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Regatul Unit al Ţărilor de Jos, România şi Ucraina, iar Olanda este ţara care promovează interesele acestui grup de state.

La reuniune, după cum s-a anunţat au participat dnii Shigeo KATSU, vicepreşedinte regional pentru Europa şi Asia Centrală al Băncii Mondiale, Age BAKKER, Director Executiv al FMI, Herman WIJFFELS, Director Executiv al Băncii Mondiale, Paul BERMINGHAM, director regional pentru Ucraina, Belarus şi Moldova, al Băncii Mondiale, alte oficialităţi din cadrul FMI şi BM.

La Conferinţa de presă, care a avut loc pe 09 iunie, Wouter Bos, Viceprim-ministru, ministrul al Finanţelor din Olanda a subliniat că prin desfăşurarea acestei şedinţe s-a urmărit, în primul rând, însuşirea experienţei altei ţări şi luarea de cunoştinţă despre dificultăţile cu care se confruntă în dezvoltarea lor unele state. În linii generale, agenda de lucru a şedinţei a inclus chestiuni ce vizează politica nouă de guvernare şi restructurării care va avea loc în cadrul BM. 

Pe durata şedinţei au fost purtate şi discuţii axate pe progresul economic înregistrat în toate ţările Constituentei şi a fost relevată îmbunătăţirea controlului bugetar, au fost remarcate unele provocări şi unele dificultăţi cu care se confruntă toate ţările participante.

În a doua jumătate a zilei, participanţii la şedinţă au audiat trei prezentări specializate. Prima prezentare a fost în domeniul parteneriatului din sectorul public şi privat şi în acest context s-a vorbit despre modalitatea de participare la procesul de dezvoltare economică a organizaţiilor din sectorul privat, precum şi la diferite instrumente de finanţare.

Cea de-a  doua prezentare s-a referit la noile mecanisme, care ar putea stimula întreprinderile mici. În acest sens, au fost menţionate unele instrumente oferite de organizaţiile de microfinanţare.

În cea de-a tria prezentare, discuţiile au fost axate pe instrumentele, care ar putea fi luate de băncile centrale pentru a face faţă inflaţiei şi pe tot ceea ce ţine de rata de schimb, precum şi politicile ce sunt întreprinse în aceste domenii.

Dl. Bert Koenders, Ministru al Dezvoltării din Olanda a declarat că Guvernul Olandei va acorda Republicii Moldova 30 mln de euro în perioada 2007- 2009 pentru suportul bugetului de stat.

În context, Bert Koenders a specificat că din suma alocată, 12 mln euro au fost direcţionaţi pentru suportul bugetului de stat, 7 mln euro pentru diverse proiecte iniţiate în trecut şi care au ca obiectiv dezvoltarea, 6 mln euro asistenţă tehnică, şi 5 mln euro pentru industriile mici, deasemenea sub forma asistenţei tehnice.

Suportul oferit Moldovei de către Olanda fa vi orientat în principal pe 2 direcţii stimularea sectorului privat şi îmbunătăţirea climatului de afaceri şi consolidarea societăţii civile.

Serviciul de presă
al ministerului Finanţelor
Tel: 24-37-75, 14.06.07, ora 08:20

Sursa