Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesJohan Mathisen, reprezentantul FMI în Moldova:

„Primele semne de recuperare se vor observa în 2010"

Recuperarea economică nu va începe în 2009, cum speram anterior, primele semne de recuperare se vor observa abia în 2010.

Când e vorba de Moldova în mod cert efectele crizei asupra sistemului financiar şi, în special, sistemul bancar, au avut un caracter limitat, dar în ceea ce priveşte impactul asupra economiei în general perspectivele sunt mai proaste decât am anticipat anterior.

În discuţiile recente purtate cu autorităţile moldoveneşti am încercat să trasăm măsurile de precauţie, care ar asigura prevenirea unui impact serios prin măsuri adecvate de ordin fiscal-bugetar şi monetar. E vorba de acţiunile întreprinse pentru a reduce inflaţia sub 10%. Ceea ce înseamnă că atunci când valul crizei mondiale va ajunge şi la Republica Moldova, vor exista premise pentru a relaxa puţin politicile fiscale şi monetare, astfel încât să fie asigurat un acces adecvat la resurse financiare, în primul rând, la credite.

Există spaţiu suficient pentru a realiza anumite măsuri ce ar permite reducerea impactului crizei. Impactul se va face simţit prin reducerea cererii la exporturile moldoveneşti, a locurilor de muncă, a volumului remiterilor. În aceste condiţii Moldova ar putea să-şi mărească competitivitatea, prin reforma cadrului regulatoriu, prin crearea unor condiţii mai facile pentru sectorul privat în vederea majorării exporturilor. În ceea ce priveşte atragerea investiţiilor străine directe concurenţa va fi şi mai feroce decât până acum, respectiv pentru Republica Moldova  va fi foarte important să transmită semnalele corecte care să arate că aceasta este atractivă pentru investitori, inclusiv privatizări.

Există toate premisele pentru a relaxa politica monetară la momentul oportun. Complică lucrurile, însă, fluctuaţia considerabilă a valutelor pe piaţa internaţională pe fondul căreia  este de dorit totuşi să fie menţinută o politică monetară destul de austeră. Nu trebuie să confundăm ce se întâmplă în Moldova cu ceea ce se întâmplă pe alte pieţe, ale ţărilor industrializate, unde sarcina principală a autorităţilor monetare este de a  reduce cererea agregată şi aceasta se face prin sporirea austerităţii cerinţelor monetare, adică prin mărirea ratelor dobânzilor, în primul rând.

„Sectorul financiar al Moldovei este subdezvoltat şi aceasta îl salvează" 

Sectorul financiar moldovenesc este subdezvoltat, nu este integrat în sistemul financiar internaţional şi asta îl salvează. În ultimii ani în RM s-a discutat despre liberalizarea creditării în valută străină, liberalizarea contului de capital. Şi totuşi RM a păstrat aceste restricţii. Şi efectul acestor restricţii a fost că Republica Moldova este mai puţin vulnerabilă şi nu simte impactul direct al crizei. Poate ar trebui să ne întrebăm, ce s-ar fi întâmplat dacă era permisă creditarea în valută străină pentru persoanele fizice.
 

Sursa