Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


CAPITAL MARKET
Nr. 38 (305) - 7 octombrie 2009
 

Experţii FMI recomandă companiilor financiare moldoveneşti să fie vigilente în identificarea clienţilor
 

Conducătorii instituţiilor financiare trebuie să aplice măsurile de identificare a clientului până la stabilirea relaţiilor de afaceri, pentru a înţelege care este scopul tranzacţiei din punct de vedere al clientului şi să investigheze dacă fondurile nu provin din surse ilegale.

De asemenea, se recomandă aplicarea măsurilor de identificare a clientului în cazul efectuării unor tranzacţii ocazionale (în limita sumei de 50 de mii de lei) sau în cazul unor tranzacţii electronice (în limita a 15 mii de lei). Măsurile de identificare a clientului pot fi examinate sub diferite aspecte, în funcţie de experienţa clientului, ţara de origine, activităţile de afaceri şi alţi indicatori de risc. Acestea, precum şi alte recomandări vin din partea experţilor misiunii de asistenţă tehnică a FMI în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, care au ţinut pe 1 octombrie un seminar de instruire la temă pentru colaboratorii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), dar şi pentru participanţii pieţei.

În deschiderea seminarului, Aurica Doina, vicepreşedintele consiliului de administraţie al CNPF, a accentuat necesitatea continuării instruirii în domeniul spălării banilor, pentru a identifica şi aplica măsurile de prevenire şi combatere a acestui fenomen prin abordarea riscurilor din sector. Aurica Doina a menţionat că în luna aprilie curent CNPF a participat la evaluarea riscurilor în domeniul spălării banilor şi a efectuat un studiu al pieţei pe care o reglementează.

La rândul său, conducatorul misiunii, Terence Donovan, expert în domeniul financiar din cadrul Departamentului juridic al FMI, a subliniat că misiunea lucrează în Republica Moldova de mai mulţi ani, timp în care s-a încercat întreprinderea mai multor acţiuni în această direcţie.

„Este important de a introduce nişte controale în vederea contracarării şi prevenirii spălării banilor, care să fie destul de puternice, dar totodată să nu împovăreze prea mult activitatea companiilor”, a spus expertul.

„Odată cu dezvoltarea sectoarelor de valori mobiliare şi asigurări în Republica Moldova, provocarea cea mare este să vă asiguraţi că măsurile de prevenire corespund acestei dezvoltări a pieţei, pentru ca riscurile care există în sector să fie controlate în special în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului”, a subliniat el.

Potrivit lui, din punctul de vedere al spălării banilor, se face deosebire între piaţa de asigurări şi cea a valorilor mobiliare. Piaţa valorilor mobiliare este mult mai apropiată de cea bancară atunci când vorbim de riscurile de spălare a banilor. Sunt foare multe exemple în experienţa internaţională, unde anumite scheme de spălare a banilor au fost aplicate atât cu brokerii de asigurări şi valori mobiliare, cât şi cu băncile. Şi necesitatea măsurilor de prevenire este exact aceeaşi.

„Cât priveşte asigurările, avem viziuni diferite, sunt foarte multe produse de asigurare unde riscul este foarte mic, astfel încât s-ar putea face abuz de ele în scopul spălării banilor. Dar, de obicei, asigurătorii au foarte multe întrebări faţă de client din momenul în care acesta încheie un contract de asigurare. Odată cu dezvoltarea industriei şi cu diversificarea produselor de asigurare pe viaţă, este nevoie de un control mai riguros. Ceea ce se cere, este ca companiile să-şi cunoască foarte bine clienţii. Uneori este mai bine să refuzi o afacere, dacă există riscul de a aduce o daună semnificativă companiei”, a expilcat Terence Donovan.

Totodată, companiile nu trebuie să trateze fiecare client ca pe un criminal, dar este important să fie vigilente, deoarece printre ei poate fi şi un criminal. Iar măsurile aplicate de prevenire a spălării banilor trebuie să fie proporţionale cu riscurile care stau la bază.
În acelaşi context, Lisa Kelaart-Courtney, membru al misiunii FMI, expert în domeniul asigurărilor şi valorilor mobiliare, a vorbit în cadrul seminarului despre cele trei etape ale spălării banilor: plasarea fondurilor, care au fost colectate pe piaţa financiară, clasificarea şi integrarea lor în diferite servicii financiare, până în măsura în care deja ar fi foarte greu de depistat care este originea banilor iniţial plasaţi pe piaţă.

Ea a afirmat că piaţa valorilor mobiliare este foare sensibilă la aceste trei etape. „După experienţa şi dovezile mai multor ani de activitate, fără îndoială, sectorul asigurărilor prezintă un risc mai scăzut comparativ cu cel al valorilor mobiliare sau bancar. Totodată, un risc mai mic nu înseamnă lipsa unui risc, fiindcă au existat mai multe cazuri în industria asigurărilor când fondurile au fost utilizate acolo în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului”, a spus Lisa Kelaart-Courtney, adăugând că industria asigurărilor este mai vulnerabilă la etapele de clasificare şi integrare a fondurilor.

Cât priveşte finanţarea terorismului, expertul a enumerat câteva etape: achiziţionarea fondurilor, agregarea, transmiterea acestora organizaţiilor de terorism şi utilizarea acestor fonduri în activităţi de terorism. Riscul finanţării terorismului pentru sectorul serviciilor financiare este destul de mare, dar cel mai dificil este că nu există instrumente şi măsuri de ordin intern care să prevină sau să depisteze aceste fenomene la timp. Potrivit ei, unul din cele mai importante instrumente este o guvernare corporativă bună.

Prezent la seminar, Adrian Corcimari, inspector principal al Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), a informat că în prezent sunt cunoscute trei tipuri de tranzacţii care se cer a fi raportate la CCCEC: tranzacţia suspectă, care este efectuată sau este în curs de efectuare; tranzacţia limitată – operaţiuni cu o valoare ce depăşeşte 500 mii de lei şi tranzacţia cumulativă – tranzacţie care a avut loc în cadrul mai multor operaţiuni în decurs de 30 de zile calendaristice. Dânsul a menţionat că pe parcursul anului curent au fost efectuate mai multe controale la companiile de asigurări, scopul acestora fiind de a educa asigurătorii în spiritul respectării cadrului legal şi prevenirii şi combaterii fenomenelor de spălare a banilor şi finanţării terorismului.

Misiunea de asistenţă tehnică a FMI condusă de Terence Donovan s-a aflat la Chişinău în perioada 28 septembrie – 2 octombrie curent. Membrii misiunii sunt experţi internaţionali în domeniul asigurărilor şi valorilor mobiliare, precum şi în domeniul bancar. În cadrul întrevederii cu conducerea CNPF au fost discutate aspecte privind situaţia actuală în domeniul financiar nebancar aflat în aria de supraveghere a CNPF. De asemenea, s-au evaluat progresele înregistrate de autoritatea de supraveghere şi operatorii pieţei financiare nebancare şi obiectivele de continuare a colaborării în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. În cadrul misiunii, experţii FMI au efectuat o evaluare a riscurilor pieţei financiare nebancare, au organizat activităţi de instruire şi au fost identificate domeniile în care CNPF poate beneficia de asistenţă tehnică din partea FMI.
 

Veronica MĂMĂLIGĂ
 

Sursa