Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Delegaţia R. Moldova a participat la Reuniunea Anuală a Bordului de Guvernatori a Băncii Mondiale şi FMI

12 Octombrie, 2009

Delegaţia R. Moldova, condusă de ministrul  Finanţelor, Veaceslav Negruţa, a participat la Reuniunea Anuală a Bordului de Guvernatori a Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional

În cadrul reuniunii, delegaţia Republicii Moldova a informat partenerii de dezvoltare şi instituţiile financiare internaţionale referitor la evoluţiile în dezvoltarea economiei ţării pe parcursul anului 2009, reformele economice şi financiare care urmează a fi implementate, situaţia macroeconomică şi programele de dezvoltare.

Totodată, au fost discutate subiecte ce ţin de politica bugetar-fiscală şi creditar-monetară a Republicii Moldova, colaborarea cu instituţiile financiare internaţionale, mediul de afaceri şi cel investiţional. Un accent deosebit în discuţii s-a pus pe negocierea noului program cu FMI. În cadrul discuţiilor bilaterale cu reprezentanţii FMI s-a constatat că Republica Moldova necesită o ajustare fiscală urgentă şi reală, iar Fondul monetar este gata să negocieze un nou Memorandum de politici economice şi financiare.

Reprezentanţii Băncii Mondiale şi-au exprimat disponibilitatea, în cadrul întrevederii cu delegaţia moldovenească, de a se alătura Fondului Monetar Internaţional în acordarea asistenţei R. Moldova, fiind în aşteptarea opiniei Guvernului moldovean asupra Notei de politici transmise acestuia recent. În acelaşi timp, BM s-a arătat disponibilă să reexamineze portofoliul de proiecte derulate în R. Moldova în vederea posibilei redirecţionări a mijloacelor financiare conform priorităţilor actuale.

Reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) au pus în discuţie cu delegaţia moldovenească proiectele de infrastructură, în special cele de construcţie a drumurilor, care ar putea fi preluate de comun cu Banca Europeană de Investiţii (BEI). În ceea ce priveşte sectorul bancar din Republica Moldova, reprezentanţii BERD au subliniat necesitatea transparenţei în activitatea acestora, în vederea asigurării accesului băncilor moldoveneşti la liniile de credit ale BERD. Totodată, Banca s-a arătat disponibilă să acorde asistenţă în eventuale privatizări în sectorul financiar şi al telecomunicaţiilor, dar şi asistenţă sectorului privat.

În cadrul vizitei, ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa, a avut o întrevedere şi cu reprezentanţii Agenţiei de rating Moody’s, care şi-a retras recent ratingul de ţară din cauza lipsei unor informaţii actualizate asupra evoluţiei indicatorilor macroeconomici în R. Moldova. În urma discuţiilor s-a convenit asupra reluării relaţiilor cu Agenţia Moody’s în vederea semnării unui nou contract cu aceasta în viitorul apropiat.

Delegaţia moldovenească a mai avut întrevederi cu ministrul Finanţelor al Olandei, reprezentanţi ai Trezoreriei Statelor Unite, ai Ministerului Finanţelor din Federaţia Rusă, ai Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei şi ai Consiliului Relaţii Economice Externe al Turciei.

Reuniunea Anuală a Bordului de Guvernatori a Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional s-a desfăşurat în perioada 04-07 octombrie curent la Istanbul, Turcia.


Sursa