Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases28.10.2009 | 17:39

Prim-ministrul Vladimir FILAT şi seful grupului de experţi al Misiunii FMI pentru R.Moldova Nikolay GUEORGUIEV, au susţinut o conferinţă de presă

 
În cadrul conferinţei, oficialii au anunţat rezultatele negocierilor dintre Guvernul Republicii Moldova şi misiunea Fondului Monetar Internaţional. Astfel, părţile au ajuns la un acord  preliminar cu privire la un nou program economic care prevede un suport financiar pentru Republica Moldova în sumă de cca 590 mln. dolari SUA, pînă în anul 2012. De asemenea, s-a convenit că, în perioada imediat următoare, Moldova va putea folosi alte 180 mln. dolari SUA pentru finanţarea necesităţilor bugetare.
 
   
[click pentru a vizualiza in format mai mare]                                [click pentru a vizualiza in format mai mare]

Prim-ministrul a subliniat importanţa acordului respectiv, menţionînd contextul specific în care au avut loc negocierile, şi a declarat că deblocarea relaţiilor cu creditorii externi este, în asemenea situaţie, o necesitate vitală pentru Republica Moldova. „Moldova a fost afectată atît de criza economico-financiară mondială, cît şi de incapacitatea precedentei guvernări de a întreprinde acţiuni corespunzătoare pentru diminuarea impactului. Astfel, în prima jumătate a anului curent, balanţa de plăţi a ajuns la un deficit de 556 mln. dolari SUA, PIB a scăzut cu 7,8%, contul curent s-a contractat pînă la 11,2% din PIB, veniturile publice s-au redus cu 10% în raport cu aceeaşi perioadă din 2008, cheltuielile bugetare s-au majorat înainte de alegeri cu 13%, prognoza deficitului bugetar anual ajunsese la 16% din PIB, dar acum s-a diminuat la 9,5% etc.”, a precizat Vladimir FILAT.

Premierul a menţionat, de asemenea, că, consensul obţinut în negocierile cu FMI  este important şi prin faptul că reprezintă un semnal pe care-l primesc donatorii externi şi potenţialii investitori.  În acest sens, Guvernul îşi asumă responsabilitatea de a promova măsuri de relansare şi stabilizare economică pentru îmbunătăţirea indicatorilor economici, realizarea unor reforme structurale importante care vor descătuşa procesele economice.                 

În acest sens, se preconizează reducerea numărului categoriilor de bunuri supuse certificării şi licenţierii obligatorii şi alte tipuri de autorizări impuse activităţilor de afaceri, implementarea ghişeului unic fără interferenţe din partea agenţiilor guvernamentale care nu au legătură cu acest proces, modernizarea cadrului legal pentru autorizarea construcţiilor cu scopul reducerii duratei şi numărului de proceduri asociate pentru obţinerea permisului pentru construcţie, simplificarea procedurilor de iniţiere şi lichidare a afacerilor, simplificarea procedurii raportării fiscale prin promovarea utilizării declaraţiilor electronice.

Referindu-se la dimensiunea socială a condiţiilor acordului, discutate cu experţii misiunii FMI, Prim-ministrul a declarat: „S-au făcut mai multe speculaţii pe marginea unor pretinse cerinţe de ordin social ale FMI, care ar fi putut afecta unele categorii de populaţie. Profit de această ocazie pentru a face anumite precizări: nu vor fi micşorări de salarii; nu se va majora cota generală a TVA; nu vor fi disponibilizări, nu se prevede schimbarea actualului cens de pensionare, iar majorările de salarii pentru profesori de 24% vor fi păstrate şi aplicate în continuare”.

În acelaşi timp, potrivit înţelegerii, urmează a fi întreprinse un şir de măsuri privind optimizarea numărului de angajaţi în sectorul bugetar. La capitolul dat, Vladimir FILAT a precizat că, în 2010,  disponibilizarea unui excedent de 4 mii de unităţi  în sectorul bugetar va constitui, de fapt, implementarea hotărîrii adoptate de Guvernul precedent. Anterior, Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat, în acest sens, anumite angajamente, şi anume:  de a reduce treptat numărul angajaţilor în sectorul bugetar în 2008 - 3000 unităţi, în 2009 – 3000 unităţi, iar în 2010 - 4000 unităţi. Potrivit datelor oficiale, pe parcursul anului 2008, efectiv au fost realizate disponibilizări în cuantum de 3200 unităţi, iar în I semestru al anului 2009 – 1663 unităţi.

În conformitate cu politicile stabilite va urma şi o reformă a sistemului de asigurare cu pensii. Clauzele care stau la baza atingerii acestui scop includ următoarele: începînd cu anul 2010, se vor retrage treptat privilegiile prevăzute pentru funcţionarii publici, judecători şi procurori, în cazul pensionării timpurii prin majorarea vîrstei de pensionare cu 6 luni în fiecare an pînă la atingerea vîrstei standard de pensionare; se va extinde obligaţia de plată a contribuţiilor de asigurare socială în scopul de a cuprinde toate persoanele încadrate în cîmpul muncii în R.Moldova în conformitate cu acordurile bilaterale; se va perfecţiona, pînă în anul 2011, mecanismul de garantare a dreptului la indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă.    

În scopul reducerii impactului recesiunii asupra celor mai vulnerabile pături ale populaţiei, Guvernul intenţionează să consolideze eforturile în vederea implementării unui nou sistem de asistenţă socială. Alocaţiile pentru asistenţa socială în 2010, inclusiv prestaţiile de şomaj, vor constitui 630 mln. lei, în cadrul noului sistem, ceea ce constituie o majorare cu 40% în raport cu anul 2009.

Printre principalele măsuri de sporire a veniturilor bugetare pe care Guvernul preconizează să le aplice, Prim-ministrul a menţionat: majorarea cotelor accizelor la un şir de produse, inclusiv la benzină produse din tutun, cosmetice, automobile de lux etc., pentru a le aduce mai aproape de cotele aplicabile în ţările vecine, dar şi în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Aceasta va majora veniturile în 2010 cu aproximativ 500 mln. lei (0,8% din PIB); reintroducerea impozitului pe venitul persoanelor juridice, aplicînd o singură cotă joasă de 10% pe o bază largă şi uniformă, cuprinzînd toate sectoarele şi regiunile. Totodată, Prim-ministrul a ţinut să adreseze un mesaj clar mediului de afaceri privind păstrarea cotei impozitului pe venit persoanelor juridice la nivelul 0% pînă la începutul anului 2012, în scopul de a nu spori povara fiscală asupra agenţilor economici în perioada de criză.  

„Acest acord este unul favorabil pentru Republica Moldova şi oferă oportunităţi clare ţării noastre. Începînd cu acest moment Moldova are o cu totul altă perspectivă”, a conchis Primul-ministrul. 

La rîndul său, şeful misiunii FMI, Nikolai GUEORGUIEV, a salutat angajamentul Guvernului de a restaura viabilitatea fiscal-bugetară şi cea externă, a menţine stabilitatea financiară şi a susţine creşterea economică impulsionată de investiţii. Programul are drept scop inversarea tendinţelor de creştere a dezechilibrelor fiscal-bugetare care s-au manifestat la finele anului 2008 şi pe parcursul anului 2009, precum şi majorarea cheltuielilor bugetare pentru investiţii şi protecţie socială.

Luarea de cuvânt a dlui Nikolay Gueorguiev                      
(in limba engleză) [PDF]

                                                                                                                          [click pentru a vizualiza in format mai mare]


 


Sursa:
Serviciul de presă al Guvernului