Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Serviciul de presă al Guvernul Republicii Moldova:
Comunicat de presă - 16.02.2011
 

Prim-ministrul RM Vlad FILAT şi Nikolay GUEORGUIEV, şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional, au susţinut un briefing pe marginea rezultatelor celei de-a doua evaluări a implementării Memorandumului încheiat de Republica Moldova cu FMI, efectuate în perioada 2-16 februarie curent


Premierul a menţionat că programul economic implementat cu susţinerea FMI joacă un rol crucial în refacerea stabilităţii şi reconstruirea încrederii în Republica Moldova. Rezultatele care au fost obţinute în 2010 vin să confirme seriozitatea cu care Guvernul tratează angajamentele asumate faţă de cetăţeni, dar şi în relaţia cu partenerii de dezvoltare, inclusiv cu FMI.

„Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere de 6,9% în 2010, depăşind semnificativ prognoza iniţială pentru anul trecut (de 1,5%), precum şi prognoza revizuită ulterior (de 3,5%)", a precizat Prim-ministrul, estimînd că Produsul Intern Brut a revenit la nivelul de pînă la criza economică.

„Am reuşit să menţinem inflaţia sub control (în 2010 - 8,1%) şi am redus substanţial deficitul bugetar - pînă la 2,4% din PIB (prognoza iniţială a fost de 7%, revăzută apoi la 5,4%). Aceste rezultate notabile au fost atinse în pofida provocărilor cu care se confruntă economia noastră", a spus Vlad FILAT.

Premierul a accentuat că Programul cu FMI se realizează în parametrii conveniţi, iar în timpul apropiat vom trece la implementarea măsurilor şi a reformelor stabilite în acordul cu FMI. De asemenea, în scurt timp vom purcede la examinarea şi adoptarea Bugetului de stat pentru anul 2011.

Premierul a spus că, începînd cu data de 1 iulie 2011, vor fi majorate salariile personalului auxiliar din sectorul bugetar cu 8,5%. Beneficiari vor fi 125 mii de oameni.

De asemenea, va fi alocat ajutorul social pentru perioada rece a anului, aferent lunilor ianuarie, februarie şi martie 2011, conform formulei aplicate la finele anului 2010. De acest ajutor urmează să beneficieze pensionarii cu pensii de pînă la 900 lei şi familiile din sistemul de ajutor social, care vor primi în luna martie o plată totală de 390 lei, aferentă celor trei luni menţionate. Beneficiari sînt circa 521 mii pensionari şi 33 mii familii social-vulnerabile.

În context, Premierul a reamintit că la 1 aprilie va urma şi indexarea anuală a pensiilor, conform prevederilor legale. De asemenea, vor fi majorate salariile cadrelor didactice de la 1 septembrie 2011 cu 12,5%, după precedenta majorare de 12,5% care a fost operată la 1 ianuarie 2011. De aceste majorări vor beneficia 69 mii profesori.

Vlad FILAT a spus că, de la 1 octombrie 2011, se vor majora cu 12% salariile funcţionarilor publici. Beneficiari vor fi circa 21 mii persoane.

De asemenea, va fi majorat cuantumul venitului minim garantat pentru ajutor social de la 530 lei la 575 lei. Acest lucru va servi drept bază pentru extinderea sistemului de ajutor social prin atragerea de noi beneficiari.

"Un lucru important pe care l-am obţinut în urma negocierilor cu FMI este eliminarea plafoanelor la taxele locale, aşa cum au solicitat reprezentanţii autorităţilor locale. Este un pas înainte care se încadrează în eforturile Guvernului de descentralizare a puterii", a menţionat Prim-ministrul.

Potrivit Premierului, pentru a realiza cele convenite, s-a convenit asupra ajustării cotelor accizelor la produsele de tutungerit şi la băuturile tari, începînd cu 1 aprilie 2011. Majorarea de 50%, prevăzută în acest sens, va permite sporirea părţii de venituri a bugetului.

În context, Vlad FILAT a menţionat că deficitul bugetar asupra căruia s-a convenit pentru anul 2011 va fi de 1,9%, în condiţiile unei creşteri economice de 4,5% şi a unei inflaţii de 7,5%.

"Guvernul Republicii Moldova are o viziune clară în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a ţării, dar pentru buna implementare a acesteia este nevoie ca fiecare instituţie a statului să-şi facă datoria cu responsabilitate şi implicare", a conchis Prim-ministrul.

Nikolay GUEORGUIEV, şeful Misiunii FMI, a apreciat rezultatele obţinute de autorităţile Republicii Moldova în cadrul implementării Memorandumului dintre Republica Moldova şi FMI, confirmînd că la această etapă s-a ajuns la un acord, care urmează a fi aprobat de conducerea FMI şi Consiliul Executiv la şedinţa programată pentru luna aprilie. Conform acordului Republica Moldova va primi 50 milioane DTS (circa 77 milioane dolari SUA) pentru consolidarea poziţiei bugetare şi suplinirea rezervelor valutare.

Reprezentantul FMI a estimat că procesul de relansare economică a Republicii Moldova s-a accelerat, depăşind aşteptările experţilor şi a spus că, pentru perioada 2011-2012, FMI anticipează o creştere economică de 4,5-5 la sută şi o inflaţie de 7,5%.

„Salutăm decizia autorităţilor de reducere a deficitului bugetar pînă la nivelul de 1,9% din PIB în 2011 şi continuarea procesului de ajustare bugetară în 2012", a declarat Nikolay GUEORGUIEV.

Oficialul a comunicat, de asemenea, că Misiunea a purtat discuţii pe marginea unor reforme concrete, avînd drept scop consolidarea stabilităţii financiare, sporirea eficienţei în sectorul public, ameliorarea climatului de afaceri, extinderea programelor de asistenţă socială etc.

Foto mai mari: prima si a doua

Sursa