Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana


International Monetary Fund’s Office in
Chisinau, Moldova

January 17, 2001

The International Monetary Fund is planning a mission during January 25-February 5, 2001 to assess performance under the Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF).[1] The mission will be led by Mr. Richard Haas, Advisor in the IMF’s European II Department.

The objectives of the mission are to: 

·        assess recent financial and economic developments and prospects for the coming months;

·        determine whether the end-December 2000 performance criteria were observed; [2]

·        discuss status of measures that Moldova has committed to implement in the first quarter of 2001; and

·        discuss policy in the period ahead, including the Government’s medium term strategy for economic development.

If the mission concludes that policy implementation has been in line with the Memorandum of Economic and Financial Policies and that all the performance criteria for end-December were observed, the second tranche under the PRGF of around US$12 million would be disbursed.

The IMF office in Chisinau will provide information on the outcome of the discussions shortly after the mission’s departure.

 

Hassan Al-Atrash
Resident Representative
Chisinau, Moldova[1] The IMF’s Executive Board approved the three year loan under the PRGF for the Republic of Moldova in an amount equivalent to SDR 110.88 million (about US$142 million) on December 21, 2000 (see https://www.imf.md). PRGF loans carry an annual interest rate of 0.5 percent, and are repayable over 10 years with a 5 ½ year grace period in principal payments.

[2] The performance criteria are discussed in the Government and National Bank’s Memorandum of Economic and Financial Policies that has been made available to the public.

 

 


 Reprezentanta Fondului Monetar International
in Chisinau, Moldova

17 ianuarie 2001 

Fondul Monetar Internaţional planifică o misiune pe parcursul perioadei 25 ianuarie – 5 februarie 2001 pentru a evalua performanţa în cadrul Mecanismului de Reducere a Sărăciei şi de Creştere Economică (PRGF)[1].  Misiunea va fi condusă de către Dl. Richard Haas, Consilier în Departamentul Europa II al FMI. 

Obiectivele misiunii vor fi de a:

·        evalua evenimentele recente economice şi financiare şi perspectivele următoarelor luni;

·        determina dacă criteriile de performanţă de la sfârşitul lunii decembrie au fost respectate;[2]

·        discuta statutul măsurilor, pe care Moldova s-a angajat să le implementeze în primul trimestru al anului 2001; şi

·        discuta politica pentru perioada viitoare, inclusiv strategia Guvernului de termen mediu privind dezvoltarea economică.

 Dacă misiunea ajunge la concluzia că implementarea politicii corespunde Memorandumului de Politici Economice şi Financiare şi că criteriile de performanţă pentru sfârşitul lunii decembrie au fost respectate, tranşa a doua în cadrul PRGF în sumă de aproximativ 12 milioane dolari SUA va fi alocată.

Biroul FMI din Chişinău va prezenta informaţia privind rezultatele discuţiilor imediat după plecarea misiunii.

 


Hassan Al-Atrash
Reprezentantul permanent
Chisinau, Moldova [1] Consiliul Executiv al FMI a aprobat creditul de trei ani în cadrul PRGF pentru Republica Moldova în sumă echivalentă cu 110,88 DST (aproximativ 142 milioane dolari SUA) pe data de 21 decembrie, 2000 (vezi https://www.imf.md).  Creditele PRGF au o dobândă anuală de 0,5 procente şi sunt rambursabile pe parcursul unei perioade de 10 ani cu o perioadă de graţie de 5 ½ ani

[2] Criteriile de performanţă sunt discutate în Memorandumul Guvernului şi a Băncii Naţionale de măsuri economice şi financiare care este disponibil pentru toţi.