Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

International Monetary Fund
Resident Representative Office in Republic of Moldova

PRESS STATEMENT


July 16, 2001

 

The International Monetary Fund is planning a mission to the Republic of Moldova during July 25 - August 8, 2001. The objectives of the mission are to (i) conduct the annual consultation review and (ii) assess progress under the IMF-supported program. The mission will be led by Mr. Richard Haas, Advisor in the IMF’s European II Department.

The main tasks of the mission will be to:

·        review recent economic and financial developments;

·        assess progress in implementing the IMF supported program, particularly the measures agreed to under the Memorandum of Economic and Financial Policies; and

·        discuss future policies, including those outlined in the government’s program for 2001-05.

The IMF’s Executive Board approved a three year loan under the Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) for the Republic of Moldova in an amount equivalent to SDR 110.88 million (about US$142 million) on December 21, 2000. Two tranches, totaling around US$24 million, have already been disbursed under the PRGF: the first tranche of US$12 million was disbursed on December 29, 2000 and the second tranche of US$12 million was disbursed  on February 23, 2001. PRGF loans carry an annual interest rate of 0.5%, and are repayable over 10 years with a 5 ½ year grace period in principal payments (IMF has disbursed around US$325 million since 1992 to the Republic of Moldova). All IMF loans are for balance of payments support and are disbursed to the National Bank of Moldova (NBM). In turn, it is the NBM , rather than the government, that repays these loans.

The IMF office in Chisinau will provide information on the outcome of the discussions shortly after the mission’s departure.Hassan Al-Atrash
IMF Resident Representative
Chisinau, Moldova


 

Fondul Monetar International
Oficiul Reprezentanţei Permanente în Republica Moldova

COMUNICAT DE PRESA


16 iulie 2001

 

Fondul Monetal Internaţional planifică sosirea unei misiuni în Republica Moldova în perioada 25  iulie - 8 august, 2001. Obiectivele misiunii sunt următoarele: (i) efectuarea discuţiilor consultative anuale, şi (ii) evaluarea progresului în cadrul programului sprijinit de FMI. Misiunea va fi condusă de dl. Richard Haas, Consilier în Departamentul Europa II al FMI.

Obiectivele principale ale misiunii vor fi: 

  • Actualizarea situaţiei financiare şi economice;
  • Evaluarea programului în implementarea programului sprijinit de FMI, în special a  măsurilor condiţionate de Memorandumului Politicilor Economice şi Financiare; şi
  • Discutarea politicilor pe viitor, inclusiv cele menţionate în Programul Economic al Guvernului pentru perioada 2001-2005.

La 21 decembrie 2000 Consiliul de directori al FMI a aprobat în cadrul Programului de trei ani pentru Reducerea Sărăciei şi Creştere Economică (PRGF) a aprobat acordarea unui împrumut Republicii Moldova, care echivalează cu 110.88 milioane DST (circa 142 milioane dolari SUA). În conformitate cu mecanismul PRGF au fost deja alocate două tranşe în total de circa 24 milioane dolari SUA, care au fost acordate respectiv la 29 decembrie 2000 şi la 23 februarie 2001 a câte12 milioane dolari SUA fiecare. Împrumuturile în cadrul PRGF se acordă pentru o perioadă de 10 ani cu o rata anuală a dobânzii de 0.5 la sută şi cu o perioada de graţie de 5 ani şi jumătate la achitarea sumei principale (începând cu anul 1992 FMI a acordat Republicii Moldova cca. 325 milioane dolari SUA). Toate împrumuturile FMI sunt transferate Băncii Naţionale (BNM) cu scopul sprijinirii balanţei de plăţi. Respectiv, rambursarea acestor împrumuturi este efectuată de BNM şi nu de Guvern.

În scurt timp după plecarea misiunii, oficiul FMI din Chişinău va reveni cu informaţiile vizând rezultatele negocierilor efectuate.  

 

Hassan Al-Atrash
Reprezentant permanent al FMI

Chişinău, Moldova