Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

International Monetary Fund
Mission to Moldova

September 5, 2002


PRESS STATEMENT


A team of the IMF will visit Chisinau during September 10-18. The team will be led by Marta Castello-Branco, deputy chief of the Division B in the European II Department, who will start meetings on September 12.

The main purpose of this staff visit is to review progress in key macroeconomic and structural areas that are already part of the governmentís economic program. The team will not engage in negotiations on new aspects of the economic program of the government during this visit. A review of the program is tentatively planned for late October 2002.

In particular, the visit will focus on the execution of the 2002 budget, the implementation of structural reforms included in the governmentís economic program, the review of the 2003 draft budget, and the impact of the recently agreed Eurobond rescheduling on external debt sustainability.

In the structural area, the team will focus, but not limit, its review on the recently-approved financial disclosure law for civil servants, the draft law to compensate household for savings lost due to past inflation, and progress in bringing the Large Taxapayer Unit to full operation. These are benchmarks under the PRGF arrangement with the IMF.

Non-negotiating visit such as this one are common as they offer the opportunity for both IMF and authorities to deepen their understanding of selected issues of relevance to the economic performance of the country.

As in previous missions, the mission chief, Ms. Castello-Branco, will brief the press on the main findings of the visit.
 


 

Fondul Monetar International
Misiunea in Moldova


5 septembrie 2002
 

DECLARATIE PENTRU PRESA

 

O echipă a FMI va vizita Chişinăul în perioada 10-18 septembrie. Echipa va fi condusă de Marta Castello-Branco, Şef adjunct al Diviziunii B în Departamentul Europa II, care va începe întâlnirile pe data de 12 septembrie.

Scopul principal al vizitei echipei este de a revizui progresul din domeniile cheie macroeconomice şi structurale care sunt deja parte a programului economic al Guvernului. Echipa nu va negocia aspecte noi ale programului economic al Guvernului în timpul aceste vizite. O revizuire a programului este tentativ planificată pentru sfârşitul lunii octombrie 2002.

Vizita se va focaliza în particular asupra executării bugetului 2002, implementării reformelor structurale incluse în programul economic al Guvernului, revizuirea proiectului bugetului pentru 2003 şi impactul restructurării recent convenite a Eurobondurilor asupra situaţiei datoriei externe.

În domeniul structural, echipa îşi va focaliza atenţia, dar nu se va limita, la: revizuirea Legii privind declararea veniturilor demnitarilor de stat recent aprobate, proiectul legii privind indexarea depunerilor băneşti pierdute în urma inflaţiei din trecut, şi progresul în vederea aducerii în operare deplinţ a Departamentului de Urmărire a Contribuabililor Mari. Acestea sunt măsuri structurale în cadrul Acordului PRGF cu FMI.

Această vizită, ce nu va implica negocieri, reprezintă o practică obişnuită şi oferă posibilitate atât FMI, cât şi autorităţilor ţării, să aprofundeze înţelegerea unui şir de probleme importante pentru performanţa economică a ţării.

Ca şi în timpul misiunilor precedente, şefa misiunii Dna. Castello-Branco, va informa presa despre principalele concluzii ale vizitei.