Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesAdobe Systems

Biroul Naţional de Statistică Reprezentanţa FMI în Moldova

3 mai 2006

Comunicat de presă

Republica Moldova se alătură celor 30 la sută din ţările lumii
care prezintă informaţie economică avansată

La 2 mai, 2006, Moldova a devenit cel de-al 63-lea stat (din 184 state-membre ale FMI) care prezintă informaţia economică cheie în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale – în baza Standardului Special de Diseminare a Datelor (SDDS) al Fondului Monetar Internaţional (FMI). Ca rezultat, un set larg de date economice referitor la Republica Moldova vor fi publicate regulat în Buletinul Informativ al Standardelor de Diseminare a Datelor (DSBB) al FMI[1]

Se aşteaptă ca acest pas va aduce beneficii considerabile, asigurând accesul investitorilor, factorilor decizionali şi publicului larg la date statistice complexe şi oportune. Studiile demonstrează că subscrierea la SDDS îmbunătăţesc funcţionarea pieţelor financiare, reducându-se substanţial costurile împrumuturilor de pe pieţele de capital externe (în mediu cu  20%)[2]. În general, gradul mai mare de transparenţă contribuie la majorarea încrederii din partea investitorilor, la implementarea unor politici macroeconomice viabile şi la atingerea consensului în privinţa priorităţilor dezvoltării economice. 

Dl.Vitalie Valcov, Directorul General al Biroului Naţional de Statistică, şi-a exprimat satisfacţia privind acest pas important şi a accentuat că “BNS va continua să urmeze obiectivul de a elabora şi disemina informaţie economică la zi de calitate înaltă, în corespundere cu standardele internaţionale”.  

Dl. Johan Mathisen, Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova a menţionat că “subscrierea la SDDS este un pas important pentru Moldova, plasând-o confortabil în rândul statelor europene, cu un pas înaintea multor ţări aflate în dezvoltare”. 

O informaţie suplimentară poate fi obţinută de pe site-urile Web ale FMI şi BNS (www.imf.org, www.statistica.md) şi la numerele de telefon (+373-22) 729397, 233232.


 

[1] Informaţia va fi publicată lunar la adresa http://dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome/, fiind dublată pe Pagina Naţională Sumară a Datelor (în limba română) menţinută de Biroul Naţional de Statistică (www.statistica.md/SDDS/NSDP), în baza datelor elaborate de această instituţie şi de către Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

[2] Estimări econometrice în baza datelor de panel. Vezi raportul FMI WP/06/78 “Sovereign Borrowing Cost and the IMF’s Data Standards Initiatives” (“Costurile împrumuturilor suverane şi initiativele privind standardele de diseminare a datelor ale FMI”),
autori: John Cady şi Anthony Pellechio (http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0678.pdf)