Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


12 aprilie 2007


Johan Mathisen
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova

 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ


O misiune a Departamentului European al FMI, condusă de Dl Thomas Richardson, se va afla la Chişinău în perioada 25 aprilie - 8 mai 2007.

Scopul principal al misiunii FMI este de a evalua performanţele Guvernului şi Băncii Naţionale a Moldovei în ceea ce priveşte realizarea angajamentelor din cadrul programului cu FMI, precum şi de a evalua perspectivele macroeconomice pentru perioada rămasă a anului 2007, prin prisma evoluţiilor recente, cum ar fi creşterea preţului la gazele naturale şi probabilitatea reluării exportului de vinuri în Federaţia Rusă. În contextul celei de-a doua evaluări a programului realizat în baza Mecanismului de finanţare pentru reducerea sărăciei şi creştere economică (PRGF), membrii misiunii vor încerca să ajungă la un acord cu Guvernul şi Banca Naţională pe marginea prognozelor macroeconomice pentru perioada rămasă a anului curent[1]. Ne aşteptăm ca memorandumul actualizat cu privire la politicile economice şi financiare, elaborat la moment de Guvern, se se axeze pe continuarea reformelor în sectorul financiar, perfecţionarea managementului fiscal şi reformele structurale menite să îmbunătăţească mediul de afaceri.

O parte-cheie a misiunii o vor constitui discuţiile despre iniţiativele vizând capitalul, arieratele fiscale şi taxele, lansate recent de autorităţi. Este extrem de important ca orice schimbări de acest tip să ducă la menţinerea stabilităţii macroeconomice şi reducerea inflaţiei. Experienţa internaţională demonstrează că astfel de reforme se bucură de succes numai dacă sunt însoţite de eforturi pentru fortificarea administrării fiscale. În acest scop, FMI şi alţi parteneri internaţionali acordă asistenţă pentru susţinerea strategiei de modernizare a Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În termeni mai largi, paşii fundamentali pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri inclusiv eliminarea corupţiei în sistemul judiciar, îmbunătăţirea infrastructurii, sporirea concurenţei pe piaţă şi reducerea implicării guvernului în economie ar fi, probabil, mai importanţi pentru promovarea investiţiilor, creşterea economică şi reducerea sărăciei în Moldova, decât doar aceste măsuri de ordin fiscal.

La sfârşitul misiunii, aşa cum se obişnuieşte, Dl Richardson şi echipa lui vor susţine o scurtă conferinţă de presă.

 

[1] Documentele referitor la program, inclusiv cele legate de prima evaluare a programului PRGF, pot fi obţinute la adresele www.imf.org/moldova şi www.imf.md.