Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesCu 63 ani în urmă, la 22 iulie, 1944, la Conferinţa Monetară şi Financiară a ONU a fost semnat acordul FMI


În perioada 1-22 iulie, 1944, 730 delegaţi din 45 state s-au întâlnit la hotelul Mount Washington din Bretton Woods (New Hampshire, SUA) pentru a discuta crearea unui sistem de reguli, instituţii şi proceduri de reglementare a sistemului monetar internaţional. Cele două instituţii create în iulie, 1944 sunt Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (care acum este una din cele cinci instituţii ale Băncii Mondiale).

În conformitate cu prevederile acordului FMI,
această organizaţie contribuie la promovarea
stabilităţii economice şi financiare ca bază pentru creşterea economică durabilă şi ridicarea
standardelor de viaţă.

În prezent, Fondul Monetar Internaţional
întruneşte 185 state.

Fiecare stat-membru al FMI achită cote de participare care reflectă dimensiunea statelor în economia mondială şi determină puterea de vot deţinută în cadrul FMI.

Republica Moldova a aderat la FMI la 12 august, 1992, imediat după ce a fost primită în calitate de membru cu drepturi depline la ONU. Cota Republicii Moldova constituie 123,2 milioane de drepturi speciale de tragere (circa 183 milioane de dolari SUA) sau 0,06 la sută din cota totală. Puterea de vot a Republicii Moldova constituie 1482 voturi sau 0,07 la sută.

Directorul Executiv al FMI pentru Republica Moldova este domnul Age Bakker (cetăţean olandez). Din grupul olandez al statelor-membre ale FMI mai fac parte Armenia, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, republica Cipru, Georgia, Izraelul, Macedonia, România şi Ucraina. Guvernatorul Republicii Moldova la FMI este domnul Leonid Talmaci, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei. Reprezentantul permanent al FMI în Moldova este domnul Johan Mathisen (cetăţean norvegian). Şeful misiunii FMI pentru Republica Moldova este domnul Graeme Justice (cetăţean britanic).

Age Bakker,
Director Executiv
al FMI pentru Moldova
Johan Mathisen,
reprezentant permanent
al FMI inMoldova
Graeme Justice,
şeful misiunii
FMI pentru Moldova                    

În Moldova, FMI oferă consultanţă pentru politici favorabile ascensiunii economice şi diminuării inflaţiei, asistenţă tehnică, precum şi asistenţă financiară.

Începând cu 1993, Moldova a încheiat şapte acorduri cu FMI. Suma totală a creditelor acordate de FMI constituie circa 470 mln. dolari SUA. Aceste credite au fost destinate pentru suplimentarea rezervelor valutare ale Băncii Naţionale a Republicii Moldova, pentru a face posibilă ameliorarea şocurilor economice externe.

Începând cu 5 mai, 2006, Republica Moldova beneficiază de asistenţă financiară a FMI de aproximativ 170 milioane de dolari în realizarea unui program de trei ani, în baza mecanismului de finanţare concesională pentru reducerea sărăciei şi creşterea economică (PRGF).

FMI a acordat Republicii Moldova asistenţă tehnică într-un şir de sectoare, inclusiv în cel al managementului fiscal, al cheltuielilor, al impozitelor şi taxelor vamale, al sistemului contabilităţii monetare, al supravegherii bancare, al politicii monetare/organizării băncii centrale, precum şi în diverse domenii ale statisticii.