Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesOficiul Reprezentantului Permanent al FMI
Chisinau, Republica Moldova
 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ

Încheierea unei misiuni de aisistenţă tehnică a FMI

 

Giuseppe Lombardo, expert din cadrul Departamentului Juridic al FMI, s-a aflat în vizită la Chişinău în perioada 8-11 octombrie a.c.

Scopul de bază al misiunii a fost acordarea consultanţei juridice şi asistenţei tehnice autorităţilor moldovene în legătură cu aprobarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Domnul Lombardo a avut întrevederi cu prim Viceprim-ministrul Republicii Moldova, cu Ministrul Economiei şi comerţului, conducerea şi angajaţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, ai Băncii Naţionale a Moldovei, ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, precum şi cu oficiali ai Delegaţiei Comisiei Europene în Moldova şi ai Ambasadei S.U.A. la Chişinău.

Misiunea este foarte satisfăcută de aprobarea recentă a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în redacţie nouă, şi a modificărilor la Legea nr. 111, prin care a fost legiferată amnistia capitalului. Acesta a fost un pas important înainte care contribuie la armonizarea cadrului legal în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului cu standardele internaţionale.

În cadrul misiunii au fost discutate cu autorităţile necesităţile din viitor privind asistenţa tehnică în domeniul implementării noului cadru legal de prevenire a spălării banilor.


12 octombrie 2007