Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


20 decembrie 2007


Johan Mathisen
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova

 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ


O misiune a Departamentului European al Fondului Monetar Internaţional (FMI), sub conducerea domnului Graeme Justice, s-a aflat în vizită la Chişinău în perioada 5-21 decembrie, 2007. Scopul de bază al misiunii a fost evaluarea a treia a rezultatelor programului susţinut prin mecanismul de finanţare pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei (PRGF)[1] şi discuţiile în cadrul procedurii de consultare periodică în baza Articolului IV al Acordului FMI. 

Misiunea a evaluat performanţa vizând implementarea politicilor macroeconomice şi reformelor structurale convenite în Memorandumul privind Politicile Economice şi Financiare (MEFP) din 2007 şi a purtat discuţii referitor la MEFP pentru anul 2008. Misiunea a notat cu satisfacţie că, până în prezent, rezultatele realizării programului au fost pozitive. 

Misiunea a constatat că s-a înregistrat o creştere economică fapt remarcabil, ţinând cont de şocurile economice cu care s-a confruntat Moldova; investiţiile sunt în creştere, atât datorită sporirii volumului investiţiilor străine directe, cât şi datorită volumului sporit de remitenţe. Reluarea exporturilor de vinuri moldoveneşti în Rusia şi aprobarea acordului de comerţ liber cu Uniunea Europeană oferă oportunitatea de a accelera ritmul reformelor şi de a stimula creşterea economică. 

Preocuparea de bază rămâne a fi inflaţia. Progresul încurajator realizat de Banca Naţională a Moldovei (BNM) în ceea ce priveşte reducerea inflaţiei, începând cu finele anului 2006, a fost periclitat de consecinţele secetei, cauzând o creştere bruscă a preţurilor la produsele alimentare, în conformitate cu tendinţele înregistrate în întreaga regiune. Va fi necesar de reluat eforturile pentru a asigura reducerea inflaţiei sub zece la sută în anul 2008. De asemenea, va fi necesar de promovat o politică fiscală care va reduce stimulentele fiscale şi va veni întru susţinerea eforturilor de reducere a inflaţiei la începutul anului 2008.  

O sarcină cheie pentru Guvern va fi asigurarea susţinerii creşterii economice prin restructurarea adecvată a sectorului public pentru a face faţă necesităţilor economiei care evoluează rapid, prin îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi a serviciilor, restructurarea sistemului energetic, asigurarea unui mediu de afaceri benefic, a unui sistem de învăţământ mai bun şi a unor servicii sociale mai bune, pentru ca beneficiile transformărilor economice să fie simţite de întreaga populaţie.  

În comun cu autorităţile Moldovei, misiunea a ajuns la un acord preliminar privind un nou Memorandum privind Politicile Economice şi Financiare pentru anul 2008. Acest acord, aşa cum se obişnuieşte, va fi examinat de conducerea FMI, după care va fi prezentat Consiliului de Directori Executivi al FMI. Sperăm că Consiliul de Directori Executivi al FMI va examina acordul propus în prima jumătate a lunii martie, 2008.

 

[1] PRGF este mecanismul de creditare al FMI cu regim preferenţial pentru statele cu venit mic. Rata dobânzii pentru creditele în baza PRGF constituie 0,5 la sută anual. Creditele se oferă pe un termen de 10 ani, cu o perioada de graţie de 5,5 ani. Programul PRGF cu Republica Moldova presupune acordarea unui credit de circa 174 milioane de dolari SUA, din care au fost deja debursate circa 102 milioane de dolari SUA.