Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesOficiul Reprezentantului Permanent al FMI
Chisinau, Republica Moldova
 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ

Încheierea la 8 februarie a unei misiuni de
asistenţă tehnică a FMI

 

Domnul Eivind Tandberg, consultantul FMI în domeniul managementului finanţelor publice, reprezentant al Centrului de excelenţă în finanţe (CEF), şi doamna Iana Paliova, expert regional din Bulgaria, s-au aflat în vizită la Chişinău în perioada 4-8 februarie, 2008.

Scopul principal al vizitei misiunii a fost revizuirea progresului atins în realizarea măsurilor pentru includerea mijloacelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în contul trezorerial unic, consolidarea clasificării bugetare şi planului de conturi şi perfecţionarea concordării bugetului pe termen mediu cu cele anuale, eficientizarea procesului de elaborare a bugetului de stat pe baza unui buget de investiţii precum şi gestionării mijloacelor trezoreriale. Misiunea şi-a propus să identifice orice obstacole sau constrângeri serioase în acest domeniu şi să sugereze soluţii în vederea depăşirii lor. Totodată s-a discutat despre planurile pentru asistenţă tehnică pe viitor în domeniile vizate.

Misiunea şi-a exprimat satisfacţia în privinţa progresului realizat, în special în ceea ce priveşte includerea conturilor CNAS şi CNAM în contul trezorerial unic.

Misiunea a avut întrevederi cu conducerea şi angajaţii Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului, CNAS, CNAM şi cu reprezentanţii Băncii Mondiale.

Domnul Tandberg va raporta cu privire la concluziile şi recomandările sale conducerii FMI, care, la rândul său, le va transmite autorităţilor moldoveneşti şi altor părţi implicate. Sumarul notei de memoriu va fi plasat pe pagina web a CEF (http://www.cef-see.org) şi va fi pusă la dispoziţia părţilor interesate, la solicitarea lor.


13 februarie, 2008