Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


                                                                                                                   

Johan Mathisen
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova

 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ

Mese rotunde privind supravegherea şi realizarea inspecţiilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi combaterii finanţării terorismului


Giuseppe Lombardo, expert din cadrul Departamentului Juridic al FMI, a coordonat un şir de mese rotunde privind rolul autorităţilor de supraveghere financiară în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, organizate la Chişinău în perioada 24-26 noiembrie a.c.

Mesele rotunde au fost organizate în contextul proiectului lansat de Departamentul Juridic al Fondului Monetar Internaţional (FMI), cu suportul în bază de grant din partea Guvernului Olandei, scopul căruia este acordarea asistenţei tehnice autorităţilor Moldovei în implementarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi contracararea finanţării terorismului, modificate în iulie 2007, cu asistenţa din partea FMI.

Mesele rotunde au avut loc în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei (24-26 noiembrie) şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; la ele au participat reprezentanţi ai autorităţilor moldoveneşti şi experţi din cadrul autorităţilor de supraveghere financiară din Ungaria şi Guernsey, precum şi din cadrul băncilor centrale ale Italiei şi României.

În cadrul ambelor mese rotunde participanţii au discutat bunele practici în domeniul supravegherii legate de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în sectoarele bancar şi şi financiar, şi relevanţa acestora în condiţiile Moldovei.

Pentru informaţie suplimentară cu privire proiect contactaţi: Giuseppe Lombardo, expert, coordonator proiecte, Departamentul juridic al FMI, Grupul integritate financiară, prin oficiul Reprezentantului Permanent al FMI în Moldova (tel.: 23-32-32, email: imf@imf.md). 

26 noiembrie 2008