Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


December 18, 2020

PRESS LINE

Mr. Rodgers Chawani, IMF Resident Representative in the Republic of Moldova, made the following statement: 

“Implementation of the recent legal initiatives approved by the Moldovan Parliament would pose serious threats to Moldova’s macroeconomic and financial stability, which is already under severe pressures from the COVID-19 pandemic.

The IMF’s financial support under the new ECF/EFF program is subject to Moldova’s unequivocal commitment to the irreversibility of the past progress and broad political support for the ambitious governance and institutional reform agenda that was agreed with staff earlier this year.”


18 decembrie 2020

DECLARAȚIE PENTRU PRESĂ 

Dl Rodgers Chawani, Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova, a făcut următoarea declaraţie: 

"Implementarea inițiativelor legislative recente, aprobate de Parlamentul Republicii Moldova, amenință serios stabilitatea macroeconomică și financiară a Republicii Moldova, care este deja afectată sever de pandemia COVID-19.

În contextul noului program susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanţare extinsă (EFF), sprijinul financiar din partea FMI se va acorda doar dacă va exista un angajament fără echivoc al Republicii Moldova de a asigura ireversibilitatea progresului atins până acum, precum și un sprijin politic larg pentru agenda ambițioasă privind guvernanța și reformele instituționale, convenită cu misiunea FMI pe parcursul acestui an."


18 декабря 2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Г-н Роджерс Чавани (Rodgers Chawani), постоянный представитель МВФ в Республике Молдова, сделал следующее заявление: 

"Реализация положений законодательных инициатив, одобренных на днях Парламентом Республики Молдова, создаст серьезную угрозу для макроэкономической и финансовой стабильности Молдовы, которая и так находится под жестким давлением из-за пандемии COVID-19.

Финансовая поддержка МВФ, в рамках новой программы финансирования посредством Расширенного механизма кредитования (ECF) и Механизма расширенного финансирования (EFF), всецело зависит от безоговорочной приверженности Молдовы необратимости ранее достигнутого прогресса, а также широкой политической поддержки амбициозной программы реформ в области госуправления и институциональных реформ, согласованной с миссией МВФ в этом году."