Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


 

23 septembrie 2021

Rodgers Chawani
Reprezentantul permanent al FMI în Republica Moldova

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ 


 

Echipa de experți a Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de dl Ruben Atoyan va începe discuțiile cu autoritățile Republicii Moldova la 27 septembrie 2021.

Misiunea FMI va purta discuții în cadrul consultărilor pentru anul 2021 prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI[1], precum și pe marginea solicitării autorităților vis-à-vis de un nou program, axat pe un set de politici care să pună bazele restabilirii după pandemia de COVID-19 și promovării reformelor ce țin de buna guvernanță și a reformelor instituționale.


 

[1] FMI se angajează anual (de regulă) în discuții bilaterale cu statele membre, în conformitate cu prevederile articolului IV al Statutului FMI. O misiune a FMI vizitează țara, colectează informație de ordin economic și financiar și poartă discuții cu autoritățile asupra evoluțiilor economice și politicilor promovate. În urma vizitei, misiunea elaborează un raport care stă la baza discuțiilor din cadrul Consiliului de directori executivi (a se vedea fișa informativă privind supravegherea efectuată de FMI).