Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


June 15, 2022

Rodgers Chawani
IMF Resident Representative in the Republic of Moldova

PRESS STATEMENT 

An IMF staff visit – a working mission rather than a formal program review – led by Ruben Atoyan will visit Chisinau during June 15-21. The purpose of the visit is to update staff on the macroeconomic situation and discuss fiscal, monetary and other policies in the context of the existing Extended Credit Facility (ECF) and Extended Fund Facility (EFF) Arrangements for the Republic of Moldova. Such staff visits are standard practice in program cases outside of the formal cycle of program reviews.
 


15 iunie 2022

Rodgers Chawani
Reprezentantul permanent al FMI în Republica Moldova

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ 

În perioada 15-21 iunie, o misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de dl Ruben Atoyan se va afla la Chișinău. Aceasta va fi o vizită de lucru și nu o misiune de evaluare a implementării programului cu FMI. Scopul vizitei este  actualizarea informației cu privire la situația macroeconomică și discutarea politicii bugetar-fiscale, politicii monetare și altor politici relevante, în contextul programului existent susținut de FMI prin mecanismele de finanțare ECF (Mecanismul extins de creditare) și EFF (Mecanismul de finanțare extinsă). Astfel de vizite de lucru în afara ciclului standard de evaluări de program fac parte din practica uzuală a FMI când este vorba de țările ce cu programe susținute de FMI.
 


15 июня 2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Роджерса Чавани (Rodgers Chawani)
постоянного представителя МВФ в Республике Молдова
 

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая г-ном Рубеном Атояном (Ruben Atoyan), посетит Молдову с 15 по 21 июня. Это будет рабочий визит, а не формальный обзор по программе с МВФ. Цель визита – собрать информацию о макроэкономической ситуации и обсудить бюджетно-налоговую политику, денежно-кредитную политику и другие важные политики в контексте текущей программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования). Такие визиты экспертов МВФ являются стандартной практикой в рамках сотрудничества со странами, внедряющими программы при поддержке МВФ, и проводятся вне рамок официального цикла обзоров программ.