Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesJuly 19, 2022

Rodgers Chawani
IMF Resident Representative in the Republic of Moldova

PRESS STATEMENT 


An International Monetary Fund (IMF) mission led by Mr. Ruben Atoyan will hold discussions with the Moldovan authorities in the context of the first review under the Extended Credit Facility (ECF) and the Extended Fund Facility (EFF) arrangements in Chişinău during July 20 – 29, 2022. 

The mission will discuss the recent economic developments and outlook, progress in program implementation, and risks facing the economy.  


Background
: Moldova’s 40-month IMF program, approved on December 21, 2022, is supported by a loan of about US$784 million (SDR 594.3 million), of which US$217 million (SDR 165.3 million) have been already disbursed. Financing under the ECF carries a zero-interest rate with a grace period of 5˝ years, and a final maturity of 10 years, and financing under EFF carries an annual interest rate equal to the SDR basic rate and is repayable over 10 years with a 4˝ -year grace period.


19 iulie 2022

Rodgers Chawani
Reprezentantul permanent al FMI în Republica Moldova

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ 


În perioada
20-29 iulie, o misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de dl Ruben Atoyan va purta discuții la Chișinău cu autoritățile Republicii Moldova în contextul primei evaluări a programului ECF-EFF, susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanţare extinsă (EFF).

Misiunea va discuta evoluțiile economice recente și perspectivele, progresul atins în implementarea programului și riscurile cu care se confruntă economia.


Informație generală: 
Programul pe 40 luni al autorităților moldovenești, susținut de FMI, a fost aprobat la 21 decembrie 2021. El este finanțat printr-un credit în mărime totală de circa 784 milioane de dolari S.U.A. (594,3 milioane de drepturi speciale de tragere (DST), din care 217 milioane de dolari S.U.A. (165,3 milioane de DST) au fost deja debursate. Creditarea în baza ECF prevede o rată anuală a dobânzii de zero la sută, o perioadă de grație de cinci ani și jumătate și un termen de rambursare de zece ani, iar creditarea în baza EFF prevede o rată anuală a dobânzii egală cu rata de bază a dobânzii pentru DST, un termen de rambursare de zece ani și o perioadă de grație de patru ani și jumătate.


19 июля 2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Роджерса Чавани (Rodgers Chawani)
постоянного представителя МВФ в Республике Молдова
 


В период с 20 по 29 июля 2022 года миссия Международного валютного фонда (МВФ) возглавляемая г-ном Рубеном Атояном (
Ruben Atoyan) проведет в Кишиневе дискуссии с властями Молдовы в контексте первого обзора текущей программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).

Миссия обсудит последние экономические события и перспективы, прогресс в выполнении программы и риски для экономики.


Справочная информация: 
сорокамесячная программа МВФ с Молдовой, утвержденная 21 декабря 2021 г., предусматривает финансовую поддержку в общем размере около 784 миллионов долларов США (594,3 миллионов СПЗ), из которых 217 миллионов долларов США (165,3 миллиона СПЗ) уже были перечислены. Финансирование посредством ECF осуществляется по нулевой процентной ставке со льготным периодом в 5,5 лет и окончательным сроком погашения в 10 лет, а финансирование посредством EFF предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ, срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года.