Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesFebruary 10, 2023

Statement by Mr. Ruben Atoyan on the occasion of resignation of Prime Minister Gavrilița

On behalf of the International Monetary Fund team, I would like to thank Prime Minister Gavrilița and her government for the dedication, hard work, and outstanding service to Moldovan people.

Despite extraordinary challenges, her Government demonstrated the unwavering commitment to advance ambitious governance reforms. The significant achievements of the past year and a half inspire confidence that a solid foundation has been laid for the better future of Moldova.

With the ultimate goal of improving the wellbeing of the Moldovan people, the IMF stands ready to continue supporting Moldova by extending financial support and policy advice to ensure agile response to the multiple shocks, continued progress on structural reforms, and accelerated economic development of Moldova.


10 februarie 2023

Declarația domnului Ruben Atoyan cu ocazia demisiei doamnei prim-ministru Natalia Gavrilița

În numele echipei Fondului Monetar Internațional, aș dori să-i mulțumesc doamnei prim-ministru Natalia Gavrilița și Guvernului condus de dumneaei pentru dedicarea, munca asiduă și eforturile remarcabile întreprinse pentru binele poporului Moldovei.

În pofida provocărilor extraordinare, Guvernul condus de doamna Gavrilița a dat dovadă de fermitate nezdruncinată pe calea realizării reformelor ambițioase în materie de guvernanță. Succesele semnificative atinse în ultimul un an și jumătate inspiră încredere în faptul că s-au pus temeliile pentru un viitor mai bun al Republicii Moldova.

Urmărind scopul final de sporire a bunăstării poporului Moldovei, FMI va sprijini și în continuare Republica Moldova prin extinderea asistenței financiare și consultanței în materie de politici, astfel încât autoritățile să poată reacționa cu agilitate la șocurile multiple, să fie asigurat progresul continuu în realizarea reformelor structurale și dezvoltarea economică accelerată a țării.


10 февраля 2023 г.

Заявление г-на Рубена Атояна по случаю отставки премьер-министра Натальи Гаврилицы

От имени команды Международного валютного фонда я хотел бы поблагодарить премьер-министра Наталью Гаврилицу и ее Правительство за преданность делу, упорный труд и выдающееся служение народу Республики Молдова.

Несмотря на чрезвычайные трудности, Правительство под ее руководством проявило непоколебимую приверженность продвижению амбициозных реформ сектора госуправления. Значительные достижения последних полутора лет вселяют уверенность в том, что был заложен прочный фундамент для лучшего будущего для Молдовы.

Исходя из самой значимой цели, которой является рост благосостояния молдавского народа, МВФ готов и впредь оказывать Молдове финансовую помощь и экспертную поддержку по вопросам политик для обеспечения быстрого реагирования на многочисленные потрясения, а также для дальнейшего прогресса в проведении структурных реформ и ускоренного экономического развития Республики Молдова.