Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Comunicat de presă, nr. 04/256
1 decembrie 2004
International Monetary Fund
700 19th Street, NW
Washington, D.C. 20431 USA

 

Consiliul Executiv al FMI a examinat Strategia Moldovei de Reducere a Sărăciei şi Creştere Economică şi Nota consultativă comună a Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional

Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a examinat pe 22 noiembrie 2004 Strategia Republicii Moldova de Reducere a Sărăciei şi Nota consultativă comună privind strategia, elaborată în comun de experţii FMI şi Băncii Mondiale.

La încheierea discuţiilor în cadrul Consiliului Executiv al FMI, dl. Takatoshi Kato, Director General Adjunct şi Preşedinte în exerciţiu, a declarat:

" În mai 2004, Guvernul Moldovei a adoptat Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS). Acest document prezintă o strategie complexă de politici şi identifică paşii critici, care ar putea cu timpul să ajute la facilitarea creşterii economice şi reducerii sărăciei. SCERS a fost elaborată în urma consultărilor ample cu un număr mare de părţi cointeresate. Strategia este bazată pe trei piloni, accentul fiind pus pe creşterea economică durabilă, dezvoltarea resurselor umane, protecţia şi integrarea socială. Ea acordă o importanţă corespunzătoare menţinerii stabilităţii macroeconomice, ameliorării mediului de afaceri, calităţii guvernării şi accelerării reformelor structurale pentru a realiza o creştere economică susţinută.

" La moment, este necesar de a acţiona rapid în vederea introducerii reformelor şi politicilor trasate în SCERS. În procesul de realizare a politicilor respective, va fi necesar de a asigura racordarea strânsă a planurilor privind cheltuielile publice la prognozele realiste a veniturilor fiscale şi sursele financiare disponibile. Acest lucru poate fi asigurat prin stabilirea corespunzătoare a priorităţii cheltuielilor şi includerea examinării anuale a SCERS în procesul de elaborare a budgetului. 

" Accentul pus în SCERS pe reformele structurale este binevenit, dat fiind că ameliorarea mediului de afaceri continue să fie un factor important pentru implementarea cu succes a strategiei. În vederea asigurării concordanţei depline între politicile realizate de Guvern şi prevederile SCERS, este necesar de a fortifica ataşamentul în cadrul Guvernului pentru strategie. În acest context, încetinirea recentă a implementării reformelor structurale (inclusiv privatizarea) şi imixtiunea sporită a Guvernului în activitatea economică, stârneşte un sentiment de îngrijorare şi  cheamă la întreprinderea măsurilor de inversare a acţiunilor ce nu corespund prevederilor strategiei. Pe parcurs, SCERS ar putea servi drept bază pentru creditarea în condiţii concesionale din partea Fondului Monetar Internaţional, cu condiţia că autorităţile vor demonstra un angajament adevărat pentru reformele de piaţă şi vor transpune în fapte prevederile SCERS.

" Ţinând cont de capacităţile şi resursele limitate, un factor esenţial pentru implementarea cu succes a SCERS este acordarea asistenţei financiare şi tehnice de către partenerii de dezvoltare. Coordonarea eficientă a asistenţei tehnice va ajuta la accelerarea implementării SCERS”, a mai spus dl. Kato.

 

IMF EXTERNAL RELATIONS DEPARTMENT
Public Affairs: 202-623-7300 - Fax: 202-623-6278
Media Relations: 202-623-7100 - Fax: 202-623-6772

Source