Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Comunicat de presă, nr. 06/67
30 martie 2006
International Monetary Fund
700 19th Street, NW
Washington, D.C. 20431 USA

 

BDI, FMI, OCDE şi Banca Mondială Lansează un nou Web-site comun privind datoria externă


Banca pentru Decontări Internaţionale, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia pentru Cooperarea şi Dezvoltarea Economică şi Banca Mondială lansează un nou web-site comun—JEDH (Hubul Comun de acumulare a datelor privind Datoriea Externă)—menit pentru asigurarea unei surse unice cuprinzătoare a datelor statistice privind datoria externă  culese din sursele naţionale şi cele a creditorilor/pieţelor internaţionale.

Noul web-site poate fi accesat prin www.jedh.org   

JEDH acumulează datele privind datoria externă disponibile la nivel naţional şi prezentate  de 54 abonaţi la Standardul Special de Diseminare a Datelor  (SDDS) al FMI; datele pentru 175 ţări privind datoria externă şi activele străine alese din sursele creditorilor/pieţelor internaţionale; şi metadatele associate cu cele două seturi de datele statistice. Baza de Date Trimestriale a Băncii Mondiale privind Datoria Externă (QEDS) serveşte ca o sursă a datelor  naţionale privind datoria externă iar cele patru agenţii servesc ca sursa datelor privind creditorii/pieţele internaţionale. JEDH substituie tabelele care actualmente se află pe www.oecd.org/statistics/jointdebt şi extinde gama disponibilă a informaţiilor. Noul web-site asigură accesul oportun la datele statistice trimestriale privind datoria externă şi, ca urmare, facilitează efectuarea analizei macroeconomice şi comparării între ţări şi surse de date. Fiecare din cei 54 abonaţi la SDDS obţin datele privind credite şi depozite, hârtii de valoare debitare şi credite comerciale; după caz, se va efectua compararea opiniilor naţionale şi a creditorilor/pieţei.    

Lansarea web-site-ului se bazează pe unele iniţiative avansate la sfârşitul secolului XX de un Grup de Lucru Interdepartamental în domeniul Statisticii Financiare 1 în scopul asigurării accesului la datele statistice cuprinzătoare şi compatibile privind datoria externă.  Etapele principale includ publicarea trimestrială a datelor de piaţă/creditori din 1999 încoace; publicarea Statistica Datoriei Externe: Ghidul pentru Compilatori şi Utilizatori  în 2003; diseminarea din septembrie 2003 încoace a datelor privind poziţia trimestrială naţională pe datoria externă  cu o întârziere de un trimestru de către abonaţi la SDDS şi re-diseminarea acestor date către majoritatea abonaţilor pe web-site-ul QEDS a Băncii Mondiale  (http://www.worldbank.org/data/working/QEDS/sdds_main.html ) din 2004; şi elaborarea recentă de FMI a cadrului de evaluare a calităţii datelor pentru statistica datoriei externe.  

JEDH utilizează standardele Datelor Statistice şi a Schimbului de Metadate (SDMX) stabilite de BDI, BCE, Eurostat, FMI, OCDE, ONU şi Banca Mondială pentru schimbul eficace a datelor şi utilizarea unui mediu bine conceput.


1 Alţi membri ai Grupului de lucru Interdepartamental în domeniul Statisticii Financiare sunt Secretariatul Commonwealth, Banca Centrală Europeană, Eurostat, Secretariatul Clubului de la Paris şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare.

 

IMF EXTERNAL RELATIONS DEPARTMENT
Public Affairs: 202-623-7300   Fax: 202-623-6278
Media Relations: 202-623-7100   Fax: 202-623-6772

Sursa