Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Comunicat de presă, nr. 07/161
13 iulie 2007
International Monetary Fund
700 19th Street, NW
Washington, D.C. 20431 USA


Consiliul de directori al FMI a finalizat a doua evaluare a realizării programului PRGF în Moldova şi a aprobat debursări în valoare de 33,1 milioane dolari SUA


Astăzi, Consiliul de directori al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat astăzi a doua evaluare a performanţelor Republicii Moldova în cadrul programului PRGF[1] cu durata de trei ani. Finalizarea evaluării permite eliberarea a unei sume echivalente 21,7 milioane de DST[2] (circa 33,1 milioane de dolari SUA), astfel, suma totală a debursărilor acordate Moldovei în cadrul programului PRGF constituie 65,1 milioane de DST (circa 99,2 milioane de dolari SUA). Programul PRGF a fost aprobat la 5 mai, 2006 (vezi Comunicatul de Presă nr. 06/91). 

Consiliul de directori a aprobat, de asemenea, derogarea de la nesatisfacerea la data de 31 decembrie, 2006 a criteriului de performanţă legat de majorarea tarifelor pentru serviciile comunale. 

În urma discuţiei în cadrul şedinţei Consiliului de directori, dl. Murilo Portugal, adjunctul Directorului executiv şi Preşedintele şedinţei, a menţionat:  

"Rezultatele economice atinse de Moldova sunt bune, iar modul de implementare a programului PRGF este promiţător. Eforturile de ajustare întreprinse de autorităţi au redus impactul şocurilor externe din anul trecut şi au ajutat la menţinerea stabilităţii macroeconomice. Ritmul creşterii economice se accelerează, volumul rezervelor internaţionale se majorează, iar rata inflaţiei deşi mai rămâne înaltă comparativ cu alte state din regiune se reduce treptat. 

"Acum, când efectele cele mai grave ale şocurilor externe din anul trecut au rămas în urmă, scopul principal este menţinerea stabilităţii macroeconomice şi perseverarea în realizarea reformelor structurale pentru a reduce sărăcia şi a impulsiona creşterea economică prin îmbunătăţirea mediului de afaceri. Accelerarea procesului de creare a unui sistem de asistenţă socială bine direcţionată ar trebui să fie, de asemenea, o prioritate stringentă, date fiind posibilele majorări în continuare ale preţurilor la resursele energetice. 

"Deşi situaţia fiscală este stabilă, autorităţile trebuie să se asigure că majorarea salariilor în sectorul public, de rând cu reducerea impozitului pe venit pentru persoanele juridice şi amnistia fiscală, nu vor restrânge volumul investiţiilor publice şi nu vor afecta cheltuielile legate de reducerea sărăciei. Raţionalizarea structurii şi numărului de angajaţi în sectorul public, limitarea creşterii cheltuielilor non-prioritare şi accelerarea implementării reformei în domeniul administrării fiscale - vor fi cruciale. 

"Va fi necesară menţinerea unei politici monetare austere, aşa încât rata inflaţiei să scadă sub nivelul de zece la sută. Asigurarea în continuare a flexibilităţii cursului de schimb valutar, de rând cu consolidarea poziţiei capitalului BNM, vor contribui la atingerea acestui obiectiv. 

"Autorităţile avansează în realizarea obiectivelor de îmbunătăţire a mediului de afaceri şi promovare a dezvoltării sectorului financiar. În acest sens, asigurarea capacităţii operaţionale a instituţiei consolidate de supraveghere a instituţiilor financiare nebancare, recent create, va avea o importanţă crucială. Pentru a reduce riscurile privind reputaţia instituţiilor din sectorul financiar, apărute în urma liberalizării procedurilor de legalizare a capitalului, va fi, de asemenea, important pentru Moldova să asigure corespunderea deplină a cadrului de prevenire şi combatere a spălării banilor cu standardele internaţionale." a declarat dl. Portugal.


 


[1] PRGF mecanismul de finanţare concesională pentru reducerea sărăciei şi creşterea economică, destinat statelor cu venituri mici (nota trad.)

[2] DST drepturi speciale de tragere. În engleză Special Drawing Rights (SDR) (nota trad.)

 

IMF EXTERNAL RELATIONS DEPARTMENT
Public Affairs: 202-623-7300   Fax: 202-623-6278
Media Relations: 202-623-7100   Fax: 202-623-6772

Sursa