Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Comunicat de presă, nr. 08/49
12 martie 2008
International Monetary Fund
700 19th Street, NW
Washington, D.C. 20431 USA

 

Consiliul de directori executivi al FMI a finalizat a treia evaluare a realizării Programului PRGF în Moldova şi a aprobat debursarea a 18,6 milioane de dolari S.U.A.


Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat astăzi cea de-a treia evaluare a performanţelor economice ale Republicii Moldova în cadrul Programului susţinut prin Mecanismul de finanţare pentru reducerea sărăciei şi creşterea economică (PRGF). Finalizarea evaluării permite acordarea unei sume echivalente cu 11,44 milioane de DST (circa 18,6 milioane de dolari SUA). Astfel, suma totală de debursări pentru Moldova în cadrul programului PRGF va constitui 76,56 milioane de DST (circa 124,7 milioane de dolari S.U.A.). Programul PRGF a fost aprobat la 5 mai, 2006 (vezi Comunicatul de presă nr. 06/91).

În urma discuţiei în cadrul şedinţei Consiliului de directori executivi al FMI, Dl Takatoshi Kato, adjunctul Directorului executiv şi Preşedintele şedinţei, a menţionat:

„Performanţele economice ale Republicii Moldova sunt încurajatoare, în pofida şocurilor multiple. Eforturile de promovare a reformelor, precum şi politicile echilibrate ale autorităţilor, au contribuit la menţinerea stabilităţii macroeconomice.

Investiţiile au început să ia locul remitenţelor în calitate de factor principal de stimulare a creşterii economice, ceea ce constituie o evoluţie încurajatoare. Promovarea în continuare a politicilor prudente şi reînnoirea eforturilor de accelerare a reformelor structurale vor contribui la facilitarea tranziţiei spre o economie orientată mai mult spre mecanismele de piaţă, în care sectorul privat joacă rolul de lider. Accelerarea măsurilor pentru sporirea productivităţii, dezvoltarea mediului de afaceri şi crearea unui sistem de asistenţă socială direcţionat constituie priorităţile cheie.

Inflaţia este principala problemă de ordin macroeconomic. Va fi necesară continuarea promovării politicii monetare austere până la restabilirea fermă a ratei inflaţiei la nivelul de sub zece la sută. La atingerea acestui obiectiv va contribui flexibilitatea cursului de schimb şi limitarea cheltuielilor bugetare.

Deficitul bugetar modest asigură echilibrul potrivit dintre satisfacerea necesităţilor de dezvoltare şi reducerea ratei inflaţiei. În acelaşi timp, autorităţile trebuie să abordeze cu precauţie problema cheltuirii surplusului de venituri la buget până nu se va stabili un control ferm asupra inflaţiei. De asemenea, va fi importantă raţionalizarea sectorului public – care este prea mare în raport cu standardele regionale şi internaţionale – şi introducerea unui model de remunerare transparent şi atractiv în acest sector, asigurând totodată acoperirea cheltuielilor pentru investiţiile publice şi pentru reducerea sărăciei.

Agenda de reforme a autorităţilor se axează, după cum şi este necesar, pe îmbunătăţirea mediului investiţional şi promovarea dezvoltării sectorului financiar. În acest sens, sunt salutabile simplificarea procedurilor de eliberare şi înregistrare a licenţelor şi autorizaţiilor şi întreprinderea eforturilor pentru sporirea transparenţei activităţii agenţiilor de reglementare şi reducerea birocraţiei. Decizia de a revitaliza procesul de privatizare va permite reducerea implicării statului în economie şi susţinerea creşterii economice determinate de sectorul privat. Consolidarea cadrului de supraveghere şi reglementare financiară va contribui la asigurarea stabilităţii sistemului bancar”, a declarat dl Kato.
 

DEPARTAMENTUL RELAŢII EXTERNE AL FMI
Relaţii cu publicul: 202-623-7300   Fax: 202-623-6278
Relaţii cu mass-media: 202-623-7100   Fax: 202-623-6772

Sursa