Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Consiliul de directori executivi al FMI a aprobat prima revizuire a programului ECF/EFF[1] cu Republica Moldova

Comunicat de Presă Nr. 10/291
29 iulie 2010

Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a aprobat astăzi prima revizuire a rezultatelor atinse în cadrul programului economic cu Republica Moldova, susţinut de mecanismul extins de creditare (ECF) şi mecanismul de finanţare extinsă (EFF).Valoarea combinată a asistenţei financiare EFF/ECF, aprobate la 29 ianuarie 2010 (vezi comunicatul de presă 10/21) este echivalentă cu 369,6 milioane de Drepturi speciale de tragere (DST) (circa 559,18 milioane de dolari S.U.A.). În urma aprobării primei revizuiri, autoritățile Republicii Moldova au obținut acces imediat la suma echivalentă cu 60 milioane de DST (circa 90,78 milioane de dolari S.U.A.). De asemenea, Consiliul de directori executivi a aprobat modificarea criteriului de performanță privind deficitul bugetar, stabilit pentru finele lunii septembrie, în corespundere cu obiectivul reducerii deficitului bugetar în 2010.

În urma discuţiilor din cadrul Consiliului de Directori executivi, Domnul Naoyuki Shinohara, Director Adjunct al FMI şi preşedinte în exerciţiu al şedinţei, a declarat:  

“Economia Republicii Moldova își revine din recesiunea profundă cauzată de criza economiei globale. În contextul programului susținut de FMI, autoritățile au realizat progres promițător în ceea ce privește restabilirea stabilității economice și încurajarea creșterii economice. 

Scopul politicii bugetar-fiscale este realizarea ajustărilor necesare. Ținând cont de avantajul restabilirii economice mai rapide decât s/a anticipat, bugetul rectificat pentru anul 2010 prevede, în mod adecvat, păstrarea celei mai mari părți a veniturilor suplimentare, alocând, în același timp, mijloace suplimentare pentru investiții publice și protecția socială. Noul sistem de asistență socială direcționată a contribuit la reducerea sărăciei extreme. Pentru a păstra pasul consolidării fiscal-bugetare în perspectivă, trebuie să fie păstrat accentul pe limitarea cheltuielilor curente și reducerea cheltuielilor pentru sectorul public supradimensionat. 

Promovarea unei politici monetare bazate pe ajustări moderate a venit întru susținerea restabilirii creșterii economice fără a neglija parametrii ce țin de inflație. După ameliorarea impactului provizoriu al presiunii externe care a determinat creșterea prețurilor și al ajustării mult așteptate a tarifelor la resursele energetice la începutul anului 2010, presiunea inflaționistă s-a redus. Banca Națională a Moldovei monitorizează îndeaproape indicatorii financiari din sectorul bancar, care pare a fi lichid și bine capitalizat. Dezvoltarea treptată a cadrului politicii monetare în direcția țintirii inflației trebuie să continue, pe când intervențiile pe piața valutară trebuie să aibă ca scop doar aplanarea fluctuațiilor sporadice, fără a se opune tendințelor persistente. 

Reformele structurale în curs de desfășurare, precum și cele planificate, se axează în mod adecvat asupra sporirii gradului de liberalizare și dereglementare, precum și a creării unui mediu de afaceri care să încurajeze investițiile și exportul. Consolidarea potențialului de a exporta și extinderea accesului pe piețele mari ale principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova, atât din est, cât și din vest, vor contribui în mod puternic și durabil șa creșterea economică. Realizarea planurilor Guvernului Republicii Moldova privind de-etatizarea întreprinderilor de stat urmează să sporească eficiența acestora și să atragă investiții străine suplimentare”.

 

[1] Mecanismul extins de creditare (ECF) şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF)