Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesFMI a ajuns la un acord la nivel de personal cu Republica Moldova în cadrul celei de-a patra revizuiri a programului încheiat în baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanțare Extinsă

Comunicat de presă nr. 11/390
2 noiembrie 2011
 

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Nikolay Gueorguiev, s-a aflat la Chișinău în perioada 19 octombrie - 2 noiembrie pentru a purta discuţii cu autorităţile moldovenești în cadrul celei de-a patra revizuiri a programului de țară, încheiat în baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanțare Extinsă (ECF / EFF).  

La încheierea vizitei, domnul Gueorguiev a făcut următoarea declaraţie: 

"Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de personal în cadrul celei de-a patra revizuiri a programului încheiat în baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanțare Extinsă. Acest acord se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI și Consiliul de Directori Executivi. Consiliul de directori executivi urmează să examineze acordul respectiv la începutul anului 2012. Finalizarea revizuirii a patra a programului va permite Moldovei să primească 50 milioane de DST (circa 77 milioane de dolari S.U.A.), pentru a-și consolida rezervele valutare.  

Condițiile programului se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, deși câțiva indicatori ai programului stabiliți pentru sfârșitul lunii septembrie nu au fost respectați. Mai exact, a fost depășiți plafonul privind deficitul bugetului guvernului general și ținta indicativă cu privire la reducerea arieratelor la cheltuielile guvernului, iar realizarea criteriului de performanță structural cu privire la reformarea cadrului de restructurare a datoriilor a fost întârziată. Toate celelalte criterii de performanță, ținte indicative și criteriile de performanță structurale aplicabile, stabilite pentru sfârșitul lunii septembrie, au fost respectate. Ne încurajează angajamentul autorităților de a realiza măsurile de remediere necesare pentru a respecta condițiile programului. 

Pe parcursul anului curent, cererea internă robustă și creșterea rapidă a exporturilor au propulsat PIB-ul real cu mult peste nivelul de până la criză. Cu toate acestea, este de așteptat ca încetinirea creșterii economice la nivel mondial să încetinească creșterea economică în perioada următoare, astfel că rata creșterii economice se va reduce de la 6½ la sută în 2011 la 4 procente în 2012. În același timp, anticipăm că în anul 2012 rata inflației se va reduce până la 6½ la sută, iar deficitul contului curent se va reduce până la 11¼ la sută din PIB. Datorită realizării cu succes a programului, Moldova va confrunta aceste provocări, de pe poziții mai robuste pe plan fiscal și extern. 

Prioritățile politicii bugetar-fiscale includ atingerea ţintei deficitului bugetar de 1,9 procente din PIB în anul 2011 și finalizarea consolidării bugetar-fiscale prin reducerea deficitului până la nivelul de 0,9 la sută din PIB în anul 2012. În acest context, salutăm angajamentul autorităților de a moderniza în regim de urgență administrarea fiscală, reforma mecanismul de alocare a subvențiilor în agricultură și stinge arieratele la cheltuielile guvernului. Aceste măsuri, combinate cu punerea în aplicare în timp util a reformelor în domeniul politicii fiscale, învățământului, achiziţiilor publice, responsabilității bugetar-fiscale, şi a altor reforme structurale convenite în cadrul programului susţinut de FMI urmează să asigure viabilitatea bugetar-fiscală pe termen mediu.  

Considerăm adecvată politica monetară promovată de către Banca Naţională a Moldovei (BNM), având în vedere perspectivele de atenuare a presiunilor inflaţioniste. Diminuarea cererii şi reducerea impactului şocurilor anterioare legate de majorările de preţuri la produsele alimentare şi resursele energetice vor favoriza atingerea obiectivului BNM privind inflaţia de 5 1½ procente. În cazul unei dezinflaţii mai rapide decât cea anticipată, ar putea fi justificată o relaxare treptată a politicii monetare în prima jumătate a anului 2012.  

Situația generală în sectorul financiar rămâne în continuare stabilă. Pe termen scurt, eforturile de supraveghere ale BNM urmează să fie axate pe diagnosticarea continuă şi pe acţiunile de remediere a situației băncilor vulnerabile. Salutăm planurile autorităților de a elabora modificări la legislație menite să consolideze independența și guvernarea BNM și să sporească transparența acționarilor băncilor. Modificările cadrului legal pentru reformarea cadrului de insolvabilitate trebuie să fie realizate cât mai curând posibil. 

Tranziția la un sistem de acordare a asistenţei sociale mai bine direcționat trebuie să fie finalizată în anul viitor. Între timp, susținem intenția autorităților de a ridica pragul venitului minim garantat până la 640 lei și de a majora bugetul pentru ajutorul social cu 23 la sută în anul 2012. De asemenea, salutăm intențiile de majorare a alocațiilor pentru perioada rece a anului până la 150 lei și acordarea unui suport suplimentar de 50 lei pe lună în perioada noiembrie 2011 - martie 2012. 

În cadrul vizitei au fost discutate, de asemenea, reforme concrete care au ca scop sporirea eficienței sectorului public, perfecționarea sistemului de colectare a impozitelor, sporirea stabilității în sectorul energetic, îmbunătățirea mediului de afaceri și eliminarea barierelor din calea comerțului extern."