Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesConsiliul de Directori Executivi al FMI a finalizat a patra evaluare a Programului susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanţare extinsă și a aprobat debursarea a 77,5 milioane de dolari S.U.A.

Comunicat de presă nr. 12/31
1 februarie 2012
 

Consiliul de Directori Executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat a patra evaluare a rezultatelor economice atinse de Republica Moldova în contextul realizării Programului susţinut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF). Valoarea combinată a asistenţei financiare EFF/ECF, aprobate la 29 ianuarie 2010 (vezi comunicatul de presă nr. 10/21) este echivalentă cu 369,6 milioane de Drepturi speciale de tragere (DST) (circa 572,7 milioane de dolari S.U.A.). În urma finalizării celei de-a patra evaluări, autoritățile Republicii Moldova au obținut acces imediat la suma echivalentă cu 50 milioane de DST (circa 77,5 milioane de dolari S.U.A.).

În urma finalizării evaluării, Consiliul de Directori Executivi a aprobat, la solicitarea autorităților, derogarea de la criteriul de performanță ce ţine de ţinta deficitului bugetului guvernului general pentru finele lunii septembrie 2011, care nu a fost respectată cu o deviere de 0,4 la sută din PIB, precum și a aprobat modificarea aceleiaşi ţinte pentru finele lunii martie 2012, în contextul actualizării cadrului de indicatori macroeconomici.

În urma discuţiilor din cadrul Consiliului de Directori Executivi, doamna Nemat Shafik, director adjunct al FMI şi preşedinte în exerciţiu al şedinţei, a declarat:

“Economia Moldovei a continuat să se extindă cu intensitate pe parcursul anului 2011, deși este probabilă temperarea creșterii economice în anul 2012, pe fundalul încetinirii ritmului creșterii economice în statele care sunt principalii parteneri comerciali ai Moldovei. Autoritățile au reușit să mențină stabilitatea macroeconomică și financiară, au promovat un model de creștere economică echilibrat și integrativ și au contribuit la reducerea sărăciei, în contextul realizării programului susținut de FMI.

După ce în a doua jumătate a anului 2011 au fost întreprinse măsuri de remediere a situației legate de depășirea deficitului bugetar, realizarea programului a continuat în regim normal, scopul final fiind restabilirea durabilității bugetar-fiscale. Bugetul pentru anul 2012 își propune să asigure în continuare consolidarea bugetar-fiscală programată, prin reducerea cheltuielilor curente și majorarea veniturilor, sporirea investițiilor și asistenței sociale bine țintite, în paralel cu susținerea creșterii economice. Pe termen mediu, un rol-cheie în menținerea unei poziții bugetar-fiscale durabile o va juca reducerea sectorului public supradimensionat.

Descreșterea presiunilor inflaționiste și mediul extern fragil dictează promovarea unei politici monetare mai adaptive, de acomodare. De aceea, salutăm relaxarea recentă a politicii monetare. În continuare, ar trebui să fie întreprinse și alte măsuri de relaxare, în caz dacă temperarea cererii interne va duce la un declin mai rapid decât s-a anticipat al inflației prognozate.

Situația din sectorul financiar a rămas, în general, stabilă. A fost evitat efectul potențial destabilizator al schemelor de deposedare a acționarilor băncilor, iar reformele planificate ce vizează perfecționarea cadrului de supraveghere și judiciar au ca scop evitarea incidentelor similare în viitor. Autoritățile ar trebui să adopte cu promptitudine modificările legislative pentru perfecționarea cadrului de restructurare a datoriilor, în vederea consolidării stabilității financiare și susținerii creșterii volumului creditării. Banca Națională a Moldovei a întreprins măsuri adecvate de remediere față de două bănci care au devenit vulnerabile. Acum eforturile trebuie să se axeze pe soluționarea situației unei bănci mici care se află sub administrare specială și pe continuarea procesului de privatizare a unei bănci, în care proprietar majoritar este statul.

Reformele structurale au dus la îmbunătățirea climatului de afaceri și stimularea competitivității. Guvernul trebuie să continue procesul de deetatizare pentru a spori eficiența întreprinderilor privatizate și a atrage investiții străine. Este necesară o restructurare complexă pentru a asigura viabilitatea financiară a sectorului energetic".


Sursa