Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesFMI a ajuns la un acord la nivel de personal cu Republica Moldova
în cadrul celei de-a cincea revizuiri a programului finanțat în baza
Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanțare Extinsă


Comunicat de presă nr. 12/184
17 mai 2012


O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Nikolay Gueorguiev, s-a aflat la Chișinău în perioada 3-17 mai pentru a purta discuţii cu autorităţile moldovenești pe marginea consultărilor prevăzute de articolul al IV-ea al Statutului FMI, precum și în cadrul celei de-a cincea revizuiri a programului de țară, finanțat în baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanțare Extinsă (ECF / EFF).  

La încheierea vizitei, domnul Gueorguiev a făcut următoarea declaraţie:  

"Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de personal în cadrul celei de-a cincea revizuiri a programului finanțat în baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanțare Extinsă.  Acest acord se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI și Consiliul de Directori Executivi. Finalizarea revizuirii a cincea a programului va permite Moldovei să primească 50 milioane de DST (circa 77 milioane de dolari S.U.A.), pentru a-și consolida rezervele valutare.  

După doi ani de creştere impresionantă, ritmul creşterii economice s-a încetinit în anul 2012. În primul trimestru, s-a încetinit semnificativ ritmul de creştere al comerțului interior și exterior și al remitențelor, iar volumul producției industriale s-a redus. În condițiile unei activități slabe în UE, parțial compensate de creșterea viguroasă în CSI, se preconizează că creșterea reală a PIB-ului va atinge 3 la sută în 2012, înainte de a-și reveni anul viitor, pe când stabilitatea macroeconomică nu va avea de suferit. Inflația a scăzut și se aşteaptă să rămână la un nivel mic, în limitele țintite de Banca Națională a Moldovei (BNM). Cursul valutar real efectiv (REER) pare să fie moderat supra-apreciat, iar deficitul contului curent rămâne a fi ridicat, de circa 12 la sută din PIB, dar trebuie să se ajusteze treptat, pe măsură ce reformele structurale vor începe să aducă roade. 

Condițiile programului se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, deși câțiva indicatori ai programului, stabiliți pentru sfârșitul lunii martie, nu au fost respectați. Mai exact, au fost depășiți plafonul privind deficitul bugetului guvernului general și ținta indicativă cu privire la reducerea arieratelor la cheltuielile guvernului; pe moment încă nu a fost îndeplinit criteriul de performanță structural cu privire la reformarea cadrului de restructurare a datoriilor. Toate celelalte criterii de performanţă cantitative, ţinte indicative şi criterii de performanţă structurale aplicabile, stabilite pentru sfârşitul lunii martie, au fost respectate. Ne încurajează angajamentul autorităților de a realiza măsurile de remediere necesare pentru a asigura respectarea tuturor condițiilor din program. 

Obiectivul cheie al politicii bugetar-fiscale este finalizarea procesului de consolidare bugetar-fiscală pe parcursul anului curent, prin limitarea deficitului bugetar la 1,2 la sută din PIB în anul 2012 – în corespundere cu resursele financiare existente – și asigurarea poziții bugetar-fiscale durabile pe viitor. În acest context, salutăm angajamentul autorităților de a elimina lacunele ce țin de taxa pe valoare adăugată (TVA) și regimul de înmatriculare a vehiculelor importate, de a alinia bugetul municipiului Chişinău la obiectivele bugetar-fiscale mai complexe, de a perfecționa administrarea fiscală și vamală și de a elimina arieratele pe cheltuielile guvernului general. Aceste măsuri, combinate cu adoptarea în timp util și implementarea cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2013-2015, vor asigura durabilitatea bugetar-fiscală și independența față de finanțarea externă excepțională.  

Politica monetară promovată de BNM la moment este adecvată în contextul nivelului stabil al inflaţiei şi activităţii economice moderate, și ținând cont de necesitatea evaluării impactului recentei relaxări semnificative a politicii, care încă se propagă prin sistemul financiar. Deficitul mare al contului curent, datoria externă în creștere și finanțarea externă în scădere impun necesitatea majorării rezervelor internaționale ale BNM în perioadele existenței ofertei excesive de valută, în conformitate cu cadrul de țintire a inflației. 

Sectorul financiar a rămas, în general, puternic, dispunând de rezerve de capital și lichidități semnificative. Sunt necesare acțiuni hotărâte pentru a soluționa situaţia îngrijorătoare legată de “Banca de Economii” – în care statul deține cota majoritară de acțiuni – chiar dacă banca dispune de rezerve mari de capital și lichidități. Salutăm planurile de a continua monitorizarea cu rigurozitate a băncii, de a îmbunătăți coordonarea dintre organele de reglementare a sectorului financiar, de a asigura realizarea la timp a măsurilor de remediere și de a consolida managementul băncii. 

Două deficiențe de ordin fundamental – justiția slab dezvoltată și lipsa transparenței în domeniul proprietății – creează în continuare probleme a economiei, inclusiv a sectorului financiar. În acest context, este necesar de realizat cât mai curând posibil reforma justiției și modificările de ordin legislativ pentru asigurarea unei mai mari transparențe a acționarilor din sectorul bancar. 

În cadrul misiunii au fost discutate, de asemenea, reformele specifice pentru sporirea eficienței sectorului public și stabilității sectorului energetic și pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. Implementarea acestor reforme va stimula investițiile străine directe, fapt ce va duce la dezvoltarea potențialului economic al țării, reducerea șomajului și îmbunătățirea condițiilor de viață.”


Sursa