Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesDeclarație la încheierea vizitei misiunii FMI în Republica Moldova


Comunicat de presă nr. 12/456
21 noiembrie 2012


O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Nikolay Gueorguiev, s-a aflat la Chișinău în perioada 7-21 noiembrie a.c. pentru a purta discuții în cadrul celei de-a șasea revizuiri a programului susținut în baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanțare Extinsă (ECF / EFF).  

La încheierea vizitei, domnul Gueorguiev a făcut următoarea declarație:  

„Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au purtat discuții în contextul celei de-a șasea revizuiri a programului susținut de FMI. Din motive tehnice, autoritățile au solicitat o extindere de câteva luni pentru a realiza ajustările de politici necesare pentru a atinge obiectivele din cadrul programului. Misiunea intenționează să revină la Chișinău la începutul anului 2013 pentru a revizui progresul realizat și a finaliza discuțiile la acest subiect. Finalizarea revizuirii a șasea a programului îi va permite Moldovei să primească 49,6 milioane de DST (circa 76 milioane de dolari S.U.A.), pentru a-și consolida rezervele valutare.  

Pentru anul 2012 prognozăm o creștere economică de 0,3 la sută. Din cauza încetinirii ritmului de creștere economică în Europa și a secetei severe, comerțul, producția industrială și remitențele au stagnat, în timp ce producția agricolă a scăzut dramatic. Pe lângă aceasta, prognozăm că încetinirea cererii interne va contribui la reducerea deficitului contului curent până la 10¾ la sută din PIB; rata inflației a scăzut și, conform prognozei, va rămâne joasă; până la acest moment cursul de schimb real efectiv s-a depreciat cu circa 4 la sută în 2012, inversând parțial aprecierea de 9 la sută din 2011. Prognoza arată că PIB-ul real va reveni la nivelul de 4 la sută în anul 2013, datorită remedierii situației în agricultură și îmbunătățirii treptate a situației pe piețele externe. 

Programul se realizează, în linii mari, în parametrii conveniți, în pofida unor întârzieri. În special, au avut loc întârzieri în conformarea cu criteriile de performanță structurale ce vizează adoptarea modificărilor legislative cu scopul promovări transparenței proprietarilor efectivi ai băncilor și privind cadrul bugetar pe termen mediu. Toate celelalte criterii de performanță cantitative, ținte indicative și criterii de performanță structurale pentru sfârșitul lunii septembrie au fost respectate. Ne încurajează angajamentul autorităților de a realiza măsurile de remediere necesare pentru a asigura respectarea tuturor condițiilor din program. 

Se prognozează că deficitul bugetar va atinge nivelul de 1,9 la sută în anul 2012, în urma scăderii veniturilor bugetare, determinate de volumul mai mic al granturilor externe și de slăbiciunea ciclică a economiei. Obiectivul-cheie al politicii bugetar-fiscale este limitarea deficitului bugetar la 1½ la sută din PIB în anul 2013, ținând cont de impactul creșterii economice mai temperate și de necesitatea de a asigura durabilitatea bugetar-fiscală. În acest context, salutăm angajamentul autorităților de a îndrepta inițiativele recente care ar fi dus la erodarea veniturilor bugetare și de a stimula generarea altor venituri – prin analiza și revizuirea necesară a scutirilor fiscale pentru deșeuri și reziduuri, a ratelor vinietei, precum și ajustarea accizelor la combustibil – și de a limita cheltuielile de ordin structural, prevăzând realizarea treptată a majorărilor salariale planificate în baza unui grafic mai puțin ambițios și raționalizarea în continuare a altor cheltuieli curente. 

Pe parcursul ultimului an, politica monetară s-a realizat cu succes, în ceea ce privește menținerea inflației în limitele țintite de BNM. Politica curentă de acomodare, promovată de BNM, rămâne a fi potrivită în contextul inflației joase și a activității economice anemice. Ar putea fi necesare ajustări ulterioare ale politicii monetare în cazul manifestării unor semne clare care vor arăta că evoluția inflației riscă să fie incompatibilă cu limitele țintite de Banca Națională a Moldovei. Între timp, politica monetară promovată de BNM pe parcursul ultimelor luni a dus la asigurarea unui nivel adecvat de rezerve pentru a face față presiunilor potențiale din exterior.  

Nucleul sectorului bancar rămâne stabil. Totuși, misiunea este îngrijorată de deteriorarea calității activelor și problemele legate de „Banca de Economii”, în care statul este acționarul majoritar, și consideră că este necesară implicarea urgentă a autorităților. Misiunea recomandă perfecționarea Planului de Acțiuni adoptat de „Banca de Economii” și facilitarea remedierii situației băncii prin și susținerea mai activă din partea Guvernului și Comitetului de Stabilitate Financiară. Între timp, BNM va continua să monitorizeze îndeaproape băncile în care cota creditelor neperformante este în creștere, pentru a asigura nivelul adecvat al provizioanelor și raportarea la timp a expunerilor mari. 

Misiunea încurajează autoritățile să nu tărăgăneze acțiunile legate de sporirea transparenței sistemului bancar. Adoptarea modificărilor legislative în vederea asigurării transparenței depline și dezvăluirii proprietarilor finali ai băncilor este imperativă, în lumina riscurilor emergente din sectorul financiar și încercărilor recente ne-transparente de preluare a controlului unor bănci. Noile cerințe vor fi aplicate și față de acționarii existenți, pe parcursul anilor 2013-2014, cu o perioadă de tranziție limitată.  

În cadrul misiunii au fost discutate, de asemenea, reformele specifice pentru sporirea eficienței sectorului public și stabilității sectorului energetic, pentru îmbunătățirea mediului de afaceri în scopul dezvoltării potențialului economic, reducerii șomajului și îmbunătățirii nivelului de trai”.


Sursa