Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Declarația misiunii FMI la incheierea vizitei în Moldova

Comunicat de presă nr. 15/463
6 octombrie 2015

O echipă de experţi a Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de dna Ivanna Vladkova-Hollar s-a aflat în vizită la Chișinău în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2015, pentru a iniția discuții în cadrul consultărilor periodice în baza Articolului IV al Statutului FMI pentru 2015, precum și discuții cu privire la politicile care ar putea sta la baza unui program susținut de FMI. La finele vizitei, dna Ivanna Vladkova-Hollar a făcut următoarea declarație: 

„Discuțiile cu autoritățile au avut un caracter constructiv și am progresat în identificarea priorităților reformelor. Ne așteptăm ca discuțiile să continue în următoarele luni, astfel încât autoritățile să aibă la dispoziție timpul necesar pentru realizarea unui șir de angajamente-cheie strategice, precum și pentru formularea mai detaliată a propunerilor ce țin de politicile pentru anul 2016. 

Autoritățile s-au angajat să acționeze în mod hotărât în vederea consolidării sistemului bancar. A fost reiterat angajamentul de a retrage cu promptitudine licențele și a lichida cele trei bănci insolvabile, care s-au aflat sub administrare specială, începând cu luna noiembrie 2014. Stoparea oricăror injectări de lichiditate în lei în sistemul bancar prin intermediul acestor bănci este de o importanță crucială pentru asigurarea stabilității macroeconomice, care a fost până acum menținută prin politica monetară restrictivă. Între timp, vor continua discuțiile cu privire la măsurile menite să asigure consolidarea cadrului de reglementare, cadrului de supraveghere și celui de gestionare a crizelor din Moldova. 

Autoritățile au întreprins pași importanți pentru a spori eficiența energetică. Totuși, tărăgănarea ajustării tarifelor generează pierderi și arierate în lanț pe întreg sectorul energetic. Tarifele ajustate la energia electrică, gazele naturale și energia termică trebuie să fie în vigoare până la începutul sezonului rece. Este important ca ajustarea tarifelor să fie însoțită de acordarea unei asistențe sociale direcționate, în vederea protejării celor mai vulnerabile pături ale populației. 

De asemenea, va fi necesar de a conveni asupra revenirii deficitului bugetar la nivelul stabilit pe termen mediu, ca să fie asigurată sustenabilitatea datoriei. Acest obiectiv va fi dificil de atins, dată fiind includerea în buget a costurilor legate de lichidarea băncilor. Discuțiile privind măsurile și reformele menite să contribuie la realizarea pachetului de politici bugetar-fiscale pentru anul 2016 continuă”.