Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Declarația misiunii FMI la incheierea vizitei în Moldova

Comunicat de presă nr. 16/86
1 martie 2016

O echipă de experţi a Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de dna Ivanna Vladkova-Hollar s-a aflat în vizită la Chișinău în perioada 23-29 februarie 2016. La finele vizitei, dna Ivanna Vladkova-Hollar a făcut următoarea declarație: 

"Am avut discuții deschise și constructive cu autoritățile, cu accent pe analiza evoluțiilor economice recente și discutarea politicilor promovate de autorități pentru menținerea stabilității macroeconomice și perfecționarea guvernării în sectorul financiar. 

Totuși, perspectivele rămân deloc simple; pentru a le face față, va fi necesară o gestionare competentă a economiei. 

Închiderea "Băncii de Economii", "Unibank" și "Băncii Sociale" la finele anului 2015 a oprit injectările de lichiditate în sistem prin aceste bănci și, de rând cu stabilizarea pieței valutare și reducerea așteptărilor inflaționiste, i-a permis Băncii Naționale a Moldovei să reducă puțin ratele dobânzilor de politică monetară. 

Totodată, politica bugetar-fiscală are capacități limitate de susținere a activității economice pe intern, în special până când noile autorități vor elabora o politică fiscală și o politică de cheltuieli bugetare care vor duce la consolidarea capacității bugetului public național de a asigura realizarea obiectivelor de pe agenda de dezvoltare. 

În afară de aceasta, guvernarea slabă în sectorul bancar generează costuri mari pentru economie. Înlăturarea deficiențelor ce țin de supravegherea bancară constituie un deziderat demult așteptat, atingerea căruia va juca un rol esențial în restabilirea stabilității macroeconomice și, în cele din urmă, în asigurarea prosperării economiei Republicii Moldova. În acest context, fortificarea guvernării corporative și perfecționarea sistemelor de evaluare a riscurilor în băncile comerciale pot fi asigurate într-o manieră credibilă doar cu condiția reevaluării complete a beneficiarilor finali. 

Discuțiile vor continua în lunile ce urmează; astfel, autoritățile vor avea la dispoziție timpul necesar pentru finalizarea studiilor diagnostice în sectorul financiar și pentru definitivarea și formularea în detaliu a politicilor preconizate".