Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord
la nivel de personal

Comunicat de presă
28 februarie 2017
 

Comunicatele de presă difuzate la finele misiunii cuprind declarațiile personalului FMI cu privire la constatările și concluziile preliminare făcute în urma vizitelor în statele-membre. Opiniile exprimate în acest comunicat sunt opiniile personalului FMI și nu reflectă, în mod neapărat, punctul de vedere al Consiliului de Directori Executivi al FMI. Pe baza concluziilor preliminare ale misiunii, personalul va pregăti un raport care, sub rezerva aprobării de către conducerea FMI, va fi prezentat spre discutare și aprobare Consiliului de Directori Executivi al FMI.


O echipă de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de Ben Kelmanson s-a aflat în vizită de lucru la Chișinău în perioada 14-28 februarie 2017, pentru discuții cu autoritățile Republicii Moldova în contextul primei evaluări a programului economic susținut de FMI. 

La finele vizitei, dl Kelmanson a făcut următoarea declarație: 

„Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de personal în contextul primei evaluări a programului de reforme economice susținut prin acordul pe trei ani, finanțat în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanţare extinsă (EFF). Acordul la nivel de personal se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI și Consiliul directorilor executivi. Consiliul directorilor executivi va analiza raportul misiunii în luna aprilie, după ce autoritățile Republicii Moldova vor implementa un șir de acțiuni prealabile. În urma finalizării evaluării programului, Republica Moldova va putea accesa 15,7 milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa 21,2 milioane dolari SUA). 

Autoritățile Republicii Moldova au înregistrat în continuare progrese în eliminarea vulnerabilităților persistente de mult timp în sectorul financiar-bancar și în implementarea reformelor structurale. Eforturile depuse au contribuit la restabilirea stabilității financiare. S-a înregistrat o restabilire a creșterii economice. Prognozăm o creștere economică mai mare decât s-a anticipat, de 4,5 la sută în 2017. Continuarea cu fermitate a eforturilor de reabilitare a sistemului financiar-bancar, inclusiv perfecționarea guvernării și îmbunătățirea situației financiare a băncilor comerciale, precum și fortificarea cadrului de reglementare și supraveghere este vitală pentru susținerea creșterii economice și creării locurilor de muncă noi. 

Politica monetară promovată se axează în continuare pe obiectivul menținerii stabilității prețurilor, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. Pentru a atinge obiectivul propus, Banca Națională a Moldovei trebuie să perfecționeze în continuare cadrul de țintire a inflației prin consolidarea procedurilor operaţionale, dezvoltarea capacităţilor de prognozare şi îmbunătăţirea comunicării eferente politicilor promovate. În afară de aceasta, BNM trebuie să fie gata să înăsprească politica monetară, în cazul în care inflația va crește mai rapid decât se prognozează. 

Bugetul pentru anul 2017 și Cadrul Bugetar pe Termen Mediu sunt în concordanţă cu indicatorii țintă ai programului și au ca scop promovarea măsurilor ce vor impulsiona creșterea economică. Printre acțiunile care urmează a fi întreprinse se numără consolidarea veniturilor bugetare, eficientizarea cheltuielilor și implementarea unei reforme eficiente a administrației publice. Resursele care vor deveni disponibile în urma acestor măsuri trebuie să fie folosite pentru finanţarea cheltuielilor capitale şi a cheltuielilor sociale bine ţintite. În afară de aceasta, măsurile de reformă bugetar-fiscală structurală trebuie să contribuie la consolidarea în continuare a cadrului bugetar-fiscal. 

Autoritățile continuă să lucreze asupra soluționării problemei arieratelor acumulate în sectorul energetic și perfecționării metodologiei de calculare a tarifelor, pentru a asigura transparenţa și recuperarea costurilor. Autoritățile sunt în proces de evaluare a strategiei de reducere a sărăciei, având ca scop actualizarea și alinierea ei la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU”.