Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesExperții FMI încheie vizita de evaluare în Moldova

Comunicat de presă nr. 18/108
27 martie 2018

 

Comunicatele de presă difuzate la finele misiunii cuprind declarațiile personalului FMI cu privire la constatările și concluziile preliminare făcute în urma vizitelor în statele-membre. Opiniile exprimate în acest comunicat sunt opiniile experților FMI și nu reflectă, în mod neapărat, punctul de vedere al Consiliului de Directori Executivi al FMI. În baza concluziilor preliminare ale misiunii, personalul va pregăti un raport care, sub rezerva aprobării de către conducerea FMI, va fi prezentat spre discutare și aprobare Consiliului de Directori Executivi al FMI.

 

         Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți în contextul celei de-a treia evaluări a programului de reforme economice susținut prin acordul pe trei ani, finanțat în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanţare extinsă (EFF).

         Autoritățile Republicii Moldova au înregistrat progres în consolidarea politicilor economice și eliminarea vulnerabilităților din sectorul financiar-bancar, pentru a menține stabilitatea financiară și a consolida fundamentul pe termen mediu.

         Consolidarea guvernării și îmbunătățirea situației financiare a băncilor comerciale, precum și fortificarea cadrului de reglementare și supraveghere sunt vitale pentru menținerea stabilității, susținerea creșterii economice și crearea locurilor de muncă noi.

 

O echipă de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de Ben Kelmanson s-a aflat în vizită la Chișinău în perioada 15 – 27 martie 2018, pentru discuții cu autoritățile Republicii Moldova, în contextul celei de-a treia monitorizări a programului economic susținut de FMI. La finele vizitei, dl Kelmanson a făcut următoarea declarație astăzi, la Chișinău: 

“Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de personal în contextul celei de-a treia evaluări a programului de reforme economice susținut prin acordul pe trei ani, finanțat în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanţare extinsă (EFF). Acordul la nivel de experți se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI și Consiliul de Directori executivi. Consiliul de Directori Executivi va analiza raportul misiunii în cadrul unei ședințe, posibil, deja în mai curent, după ce autoritățile Republicii Moldova vor fi implementat un șir de acțiuni prealabile. În urma finalizării evaluării programului, Republica Moldova va beneficia de 24,0 milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa 34,9 milioane dolari SUA). 

Autoritățile Republicii Moldova au înregistrat în continuare progrese în consolidarea politicilor economice și eliminarea vulnerabilităților din sectorul financiar-bancar. Eforturile depuse au contribuit la menținerea stabilității financiare și consolidarea fundamentului pe termen mediu. În anul 2017 s-a înregistrat un ritm robust al creșterii economice, această creștere fiind susținută de cererea internă puternică și de mediul extern favorabil. Ne așteptăm ca aceste tendințe să se manifeste și în anul 2018. Prognozăm o creștere economică stabilă, la nivelul de 3,8 la sută. Continuarea cu fermitate a eforturilor de reabilitare a sistemului financiar-bancar, inclusiv prin perfecționarea guvernării și îmbunătățirea situației financiare a băncilor comerciale, precum și a eforturilor de fortificare a cadrului de reglementare și supraveghere este vitală pentru menținerea stabilității financiare, susținerea creșterii economice și încurajarea creării locurilor de muncă noi. 

Politica monetară promovată se axează în continuare pe obiectivul menținerii stabilității prețurilor, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. Inflația a atins maximul de 7,9 la sută la sfârșitul anului 2017 și ne așteptăm la continuarea încetinirii ritmului inflației în anul 2018. Politica monetară promovată de BNM în prezent este adecvată. Pe termen scurt, BNM va menține politica monetară neschimbată, fără a reacționa în mod excesiv la modificarea tranzitorie a prețurilor la produsele alimentare și a prețurilor reglementate. 

Executarea bugetului de stat pentru anul 2017 și politica bugetar-fiscală promovată de autorități în anul 2018 rămân aliniate la obiectivele asumate în cadrul programului și contribuie la promovarea măsurilor ce vor impulsiona creșterea economică. În continuare se va pune accent pe eforturile ce vor duce la îmbunătățirea situației în domeniul investițiilor publice și cheltuielilor sociale, realizarea reformelor fiscale și vamale și eficientizarea cheltuielilor. 

Autoritățile și-au asumat cu fermitate angajamentul de a recupera activele fraudate și au declarat că, bazându-se pe investigația finalizată recent de compania Kroll, sunt în proces de elaborare a unei strategii și a unui plan de acțiuni pentru recuperarea acestor active. 

Autoritățile continuă să întreprindă măsuri care să contribuie și mai mult la atingerea obiectivelor pe termen mediu, inclusiv prin consolidarea guvernării economice, combaterea economiei tenebre și reducerea poverii administrative și poverii de conformare cerințelor de reglementare. Sporirea transparenței și predictibilității și asigurarea unei bune guvernări în sectorul energetic rămân prioritare.”