Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesEchipa de experți a FMI încheie vizita în Moldova

Comunicat de presă nr. 19/271
10 iulie 2019
 
 

Comunicatele de presă difuzate la finele misiunii cuprind declarațiile experților FMI cu privire la concluziile preliminare făcute în urma vizitelor în statele-membre. Opiniile exprimate în acest comunicat sunt opiniile experților FMI și nu reflectă, în mod neapărat, punctul de vedere al Consiliului de Directori Executivi al FMI. În baza concluziilor preliminare ale misiunii, personalul va pregăti un raport care, sub rezerva aprobării de către conducerea FMI, va fi prezentat spre discutare și aprobare Consiliului de Directori Executivi al FMI.
 

·         •          Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți în cadrul celei de-a patra și celei de-a cincea evaluări ale programului economic susținut de Fondul Monetar Internațional. Experții FMI au susținut solicitarea autorităților de a extinde durata programului până în luna martie 2020, pentru a finaliza cu succes implementarea lui. 

•           Autoritățile Republicii Moldova au înregistrat progrese în consolidarea politicilor macroeconomice, eliminarea vulnerabilităților din sectorul financiar-bancar și îmbunătățirea cadrului de guvernanță şi celui de supraveghere.  

•           Menținerea ritmului de implementare a reformelor, protejarea cheltuielilor prioritare pentru reducerea sărăciei și investiții publice, precum și întreprinderea unor măsuri decisive pentru combaterea corupției și recuperarea mijloacelor sustrase de pe urma fraudei bancare din anul 2014 vor fi esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației Republicii Moldova.


O echipă de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de Ruben Atoyan s-a aflat în vizită la Chișinău în perioada 26 iunie - 10 iulie 2019, pentru discuții cu autoritățile Republicii Moldova, în contextul celei de-a patra și celei de-a cincea evaluări a programului economic susținut de FMI. La finele vizitei, dl Atoyan a făcut următoarea declarație astăzi, la Chișinău:

„Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți în contextul celei de-a patra și celei de-a cincea evaluări a programului de reforme economice susținut prin acordul pe trei ani, finanțat în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanţare extinsă (EFF). Acest acord se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI și Consiliul de Directori Executivi. Subiectul dat ar putea fi dezbătut la ședința Consiliului de Directori Executivi al FMI în septembrie 2019, cu condiția implementării de către autorități a acțiunilor prealabile convenite, menite să asigure sustenabilitatea finanțelor publice, îmbunătățirea disciplinei fiscale și înregistrarea progreselor în reabilitarea sectorului financiar-bancar. În urma finalizării evaluării programului, Republica Moldova va beneficia de 33,6 milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa 46,5 milioane dolari SUA).

În anul 2018 PIB-ul a crescut cu 4 la sută, această creștere fiind susținută de cererea internă puternică. Se așteaptă ca în anul 2019 creșterea să rămână robustă, la nivelul de circa 3,5 la sută. Inflația a scăzut brusc în anul 2018, în mare parte datorită prețurilor reglementate mai mici și aprecierii puternice a ratei nominale de schimb a monedei naționale. Totodată, se atestă presiuni inflaționiste și ne așteptăm că rata inflației va atinge valoarea maximă de circa 7,5 la sută la sfârșitul anului curent.

Experții FMI au ajuns la un acord în privința măsurilor bugetar-fiscale necesare pentru a neutraliza devierile de la politicile convenite cauzate de adoptarea pachetului de inițiative fiscale, amnistiei capitalului și amnistiei fiscale, care au subminat obiectivele programului și au dus la creșterea presiunilor asupra bugetului de stat. Autoritățile planifică să aprobe o rectificare adecvată a bugetului pentru anul 2019, în vederea reducerii vulnerabilităților bugetar-fiscale, fără a fi prejudiciate cheltuielile sociale prioritare.

Autoritățile au înregistrat un progres remarcabil în reabilitarea sistemului bancar. În rezultat, se atestă o îmbunătățire vizibilă a situației băncilor, avem o revigorare a creditării economiei și o reducere a cotei creditelor neperformante. S-a convenit că în perioada ce urmează va fi acordată prioritate finalizării reformelor în sectorul bancar, revigorării eforturilor de recuperare a activelor sustrase de pe urma fraudei bancare din 2014 și eliminării vulnerabilităților din sectorul financiar nebancar.

Politica monetară trebuie să se axeze în continuare pe obiectivul menținerii stabilității prețurilor. În luna iunie Banca Națională a Moldovei a majorat într-o manieră adecvată rata de bază, ca răspuns la accentuarea presiunilor inflaționiste. BNM trebuie să fie pregătită să întreprindă măsuri suplimentare, așa încât să apropie inflația de ținta de 5 la sută. Strategia BNM de a a permite o mai mare flexibilitate a ratei de schimb a monedei naționale - cu intervenții care se limitează doar la atenuarea volatilității excesive - va conduce la consolidarea credibilității regimului de țintire a inflației.

Noul Guvern și-a asumat angajamentul să promoveze reformele macroeconomice, pentru ca programul susținut de FMI să fie finalizat cu succes.".