Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesConsiliul de directori executivi al FMI a finalizat ultima evaluare a Programului Republicii Moldova, susţinut prin Mecanismul extins de creditare şi Mecanismul de finanţare extinsă

Comunicat de presă nr. 20/85
11 martie 2020

 

  • Obiectivele principale ale programului de trei ani susţinut de FMI au fost, în mare parte, atinse.  Reformele ample realizate de autorități au dus la reabilitarea sistemului bancar și îmbunătățirea guvernanței în sectorul financiar, consolidând astfel stabilitatea macro-financiară.

  • Pentru a susține progresele atinse, sunt necesare politici prudente și bine coordonate.

  • Este nevoie de reforme hotărâte ce țin de guvernanță, precum și reforme instituționale, în vederea asigurării unei creșteri economici mai rapide, durabile și incluzive.


Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat astăzi ultima evaluare a rezultatelor economice atinse de Republica Moldova în contextul realizării programului susţinut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF)
[1]. În urma finalizării acestei evaluări, Republica Moldova va putea accesa 14,4 milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa 20 milioane dolari SUA). Astfel, suma totală debursată în cadrul programului va fi de 129,4 milioane DST (circa 178,7 milioane dolari SUA).

Programul cu o durată de 40 luni, susținut prin mecanismele ECF şi EFF, acordat pentru a sprijini reformele economice și financiare din Republica Moldova, a fost aprobat la 7 noiembrie 2016 (vezi comunicatul de presă nr.16/491).

Consiliul de directori executivi al FMI a aprobat astăzi și raportul privind consultările cu Republica Moldova prevăzute de articolul IV al Statutului FMI, pentru anul 2020. În curând, va fi făcut public un comunicat de presă separat la acest subiect.

În urma discuţiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, domnul Mitsuhiro Furusawa, director general adjunct al FMI şi preşedinte în exerciţiu al şedinţei, a declarat următoarele:

"Autoritățile Republicii Moldova au realizat cu succes programul de trei ani, susținut de Fondul Monetar Internațional, în pofida peisajului politic complicat. Unul dintre obiectivele-cheie atinse a fost reabilitarea sectorului bancar, fapt care - de rând cu alte reforme - a contribuit la instaurarea stabilității macroeconomice și financiare. Totodată, creșterea rămâne insuficientă pentru a îmbunătății semnificativ nivelul de trai al populației. În perspectivă, este absolut esențial ca autoritățile să continue promovarea unui set de politici prudente și bine coordonate, inclusiv reforme structurale ce vizează consolidarea în continuare a sectorului financiar, promovarea unei politici bugetare care să stimuleze creșterea economică prin majorarea cheltuielilor de infrastructură și susținerea cheltuielilor sociale prioritare, menținând totodată durabilitatea bugetar-fiscală și consolidând instituțiile și cadrul de guvernanță din Republica Moldova.

Au fost atinse progrese semnificative în reformarea sistemului bancar, inclusiv prin asigurarea transparenței acționariatului băncilor prin verificarea corespunderii proprietarilor băncilor criteriilor de onorabilitate și profesionalism, îmbunătățirea cadrului de supraveghere și celui de reglementare, eliminarea expunerilor mari ale băncilor față de părțile lor afiliate și consolidarea mecanismelor de asigurare a stabilității financiare. În perioada ce urmează, pentru asigurarea stabilității macrofinanciare, va fi extrem de important de a atenua riscurile din sectorul financiar nebancar, a perfecționa cadrul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și a realiza progrese semnificative în recuperarea activelor fraudate.

Bugetul pentru anul 2020 este orientat spre stimularea creșterii economice și ia în considerare necesitățile însemnate de infrastructură și de dezvoltare ale Republicii Moldova. În acest context, angajamentul continuu al autorităților de colaborare cu partenerii externi este esențial pentru a asigura finanțarea necesară pentru proiectele urgente. Va fi necesar de implementat cu fermitate reformele prioritare, inclusiv în ceea ce ține de mobilizarea veniturilor bugetare, eficientizarea cheltuielilor bugetar-fiscale și sporirea eficienței cheltuielilor publice și gestionării investițiilor. O altă prioritate-cheie este lansarea reformelor cuprinzătoare în sectorul întreprinderilor de stat din Republica Moldova.

Regimul de țintire a inflației promovat de Banca Națională a Moldovei (BNM) rămâne adecvat. Eforturile suplimentare de consolidare a cadrului operațional și capacității BNM vor spori și mai mult credibilitatea politicilor promovate, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. Este extrem de important de protejat independența BNM, pentru a păstra intact progresul atins cu eforturi mari în domeniul reabilitării băncilor și a-i permite BNM să-și realizeze plenar mandatul de menținere a stabilității prețurilor și de asigurare a stabilității sectorului financiar.

În perspectivă, eliminarea vulnerabilităților pregnante instituționale și de guvernanță ale Republicii Moldova va contribui la valorificarea potențialului de creștere a economiei și la accelerarea convergenței veniturilor cu restul statelor europene. Instituirea supremației legii și consolidarea cadrului de supraveghere și celui de reglementare - în special în sectorul financiar nebancar, sectorul întreprinderilor de stat și în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului - urmează să contribuie semnificativ la accelerarea creșterii economice, astfel încât Republica Moldova să fie capabilă să-și valorifice plenar potențialului său economic".


 

[1] Mecanismul extins de creditare (ECF) oferă asistență financiară într-o formă mai flexibilă și mai bine ajustată la necesitățile variate ale statelor cu venituri mici, inclusiv în timpul crizelor (de exemplu, în cazul problemelor de durată legate de balanța de plăți). Mecanismul de finanțare extinsă (EFF) oferă asistență statelor cu dezechilibre mari în balanța de plăți care se datorează barierelor de ordin structural sau ritmului încet al creșterii economice și unei stări inerent precare a balanței de plăți.