Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesConsiliul de directori executivi al FMI a aprobat acordarea Republicii Moldova a asistenței de urgență pentru lupta cu pandemia de COVID-19 în valoare de 235 milioane dolari SUA

Comunicat de presă nr. 20/173
17 aprilie 2020

  • Economia Republicii Moldova a fost perturbată serios de pandemia de COVID-19.
  • În urma aprobării solicitării autorităților, Republica Moldova va primi 235 milioane dolari SUA, asistență care va fi folosită pentru a soluționa în regim de urgență dificultățile legate de balanța de plăți, cauzate de pandemia de COVID-19, a contribui la catalizarea sprijinului din partea partenerilor de dezvoltare și a face față nevoilor iminente din sistemul de ocrotire a sănătății.

  • Autoritățile implementează politici menite să atenueze impactul economic și social al șocului și să contribuie la menținerea stabilității macroeconomice și financiare.

·        Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internațional (FMI) a aprobat acordarea unui volum de finanțare echivalent cu 57,5 milioane DST (aproximativ 78,4 milioane dolari SUA sau 33,3 la sută din cota Republicii Moldova la FMI) prin intermediul Mecanismului de creditare rapidă (RCF) și a unui volum echivalent cu 115 milioane DST (aproximativ 156,7 milioane dolari SUA sau 66,7 la sută din cota Republicii Moldova la FMI) din cadrul Instrumentului rapid de finanțare (RFI), pentru a-i permite Republicii Moldova să-și acopere necesitățile urgente legate de balanța de plăți ce au apărut din cauza pandemiei de COVID-19.

Perspectivele macroeconomice ale Republicii Moldova s-au deteriorat brusc, generând un deficit al balanței de plăți, estimat la circa 830 milioane dolari SUA. Impactul pandemiei de COVID-19 asupra economiei rămâne extrem de incert, atestându-se riscuri semnificative de înrăutățire a situației. Sprijinul FMI acordat Republicii Moldova va contribui la finanțarea măsurilor de remediere din sfera sănătății și de stabilizare macroeconomică, catalizarea sprijinului din partea donatorilor și sporirea încrederii în Republica Moldova.

Politicile implementate de autorități sunt menite să atenueze impactul economic și social al crizei și să sprijine redresarea situației, totodată menținând stabilitatea macroeconomică și financiară. Autoritățile au impus restricții temporare la desfășurarea activităților economice pentru a stopa răspândirea coronavirusului, au majorat considerabil finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății pentru a face față nevoilor urgente și au aprobat măsuri de protecție socială și de susținere a mediului de afaceri. Banca Națională a Moldovei a relaxat cerințele de lichiditate și condițiile monetare, concentrându-și atenția, așa cum se cuvine, pe reziliența sistemului financiar.  

În urma discuţiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, domnul Mitsuhiro Furusawa, director adjunct al FMI şi preşedinte în exerciţiu al şedinţei, a declarat următoarele:

„Perspectivele economice ale Moldovei s-au deteriorat brusc din cauza pandemiei COVID-19. Se estimează că PIB-ul real va fi în scădere, iar finanțele publice sunt puse la grea încercare, din cauza diminuării veniturilor fiscale și creșterii cheltuielilor din sistemul de ocrotire a sănătății și cel de asistență socială. Aceste evoluții, precum și diminuarea încrederii, nivelul mai mic al remiterilor și efectele colaterale venite pe canalele financiare globale au cauzat necesități urgente de finanțare a balanței de plăți. Impactul complet al crizei rămâne extrem de incert.

Autoritățile au reacționat rapid și cu amploare, inclusiv prin introducerea stării excepționale, interdicției de călătorii și aplicarea unei serii de măsuri fiscale și prudențiale. Banca Națională a Moldovei a asigurat ajustarea ordonată a cursului de schimb și nivelul necesar de lichidități. Aceste măsuri vor ajuta la ținerea sub control a răspândirii virusului, vor sprijini sistemul de sănătate și cel social și vor proteja încadrarea populației în câmpul muncii și întreprinderile viabile, menținând în același timp stabilitatea macroeconomică și financiară.

În timp ce riscurile de înrăutățire a situației s-au intensificat, nivelul datoriei publice rămâne durabil, cu risc un risc scăzut de apariție a unei crize. Dincolo de măsurile imediate, autoritățile și-au reiterat intenția de a se angaja în următoarele luni într-un program susținut de FMI, care să pună accent pe probleme de guvernare. FMI este pregătit să sprijine Republica Moldova pentru a face față provocărilor imediate și pe termen mediu.


Mai multe informații:

FMI utilizează două instrumente de finanțare – Mecanismul de creditare rapidă (RCF), instituit în 2009, și Instrumentul de finanțare rapidă (RFI), instituit în 2011 – pentru acordarea de asistență finaciară de urgență statelor-membre fără ca să fie nevoie ca acestea să aibă un program deplin cu FMI. Aceste împrumuturi pot fi debursate foarte rapid, pentru a susține statele-membre în implementarea politicilor de remediere a situațiilor de urgență, cum ar fi cea cauzată de pandemia de coronavirus.

Rata dobânzii pentru creditele RCF, care se acordă statelor cu venituri mici, este egală cu zero procente, perioada de grație pentru astfel de credite este de 5˝ ani, iar termenul de scadență este de 10 ani. Asistența financiară prin intermediul RFI se acordă în aceleași condiții ca și în cazul acordurilor stand-by (la moment, rata dobânzii constituie circa 1˝ procente), iar termenul de scadență este între 3Ľ și 5 ani.

Volumul creditelor acordate de FMI la zi (cereri de finanțare de urgență aprobate de Consiliul Executiv al FMI): https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker

Calendarul ședințelor Consiliului de directori executivi al FMI: https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx

 

Sursa