Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesMisiunea FMI a încheiat consultările cu Republica Moldova privind noul program economic

Comunicat de presă nr. 20/270
27 iulie 2020

Comunicatele de presă difuzate la finele misiunii cuprind declarațiile experților FMI cu privire la concluziile preliminare făcute în urma discuțiilor la distanță cu autoritățile. Opiniile exprimate în acest comunicat sunt opiniile experților FMI și nu reflectă, în mod neapărat, punctul de vedere al Consiliului de Directori Executivi al FMI. În baza concluziilor preliminare ale misiunii, experții vor pregăti un raport care, sub rezerva aprobării de către conducerea FMI, va fi prezentat spre discutare și aprobare Consiliului de Directori Executivi al FMI.

  • Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți privind programul de reforme economice care va fi susținut printr-un acord pe trei ani, finanțat în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanţare extinsă (EFF).
  • Astfel, Republica Moldova va obține acces la o asistență financiară în valoare de circa 558 milioane de dolari.

  • Noul program se va baza pe progresul atins în cadrul programului precedent și va avea ca obiectiv sprijinirea relansării economice a Republicii Moldova după depășirea pandemiei COVID-19 și avansarea în implementarea unor reforme instituționale ambițioase.


Washington - 27 iulie 2020.
În perioada 7-24 iulie 2020, echipa de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Ruben Atoyan, a purtat din sediul FMI la Washington discuții la distanță cu autoritățile Republicii Moldova privind un program economic susținut de FMI.

La finele consultărilor, dl Atoyan a făcut următoarea declarație:  

“Misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți privind programul de reforme economice care va fi susținut printr-un acord pe trei ani, finanțat în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanţare extinsă (EFF). Se propune ca Republica Moldova să acceseze, în baza acestui acord, o finanțare în valoare de 400 milioane de drepturi speciale de tragere (ceea ce constituie 232 la sută din cota Republicii Moldova la FMI sau circa 558 milioane de dolari). Acordul la nivel de experți se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI și Consiliul de Directori Executivi. Ne așteptăm ca Consiliul de Directori Executivi al FMI să discute noul program cu Republica Moldova în luna septembrie, după ce autoritățile Republicii Moldova vor fi implementat un șir de acțiuni prealabile, inclusiv în domeniul independenței băncii centrale, supravegherii sectorului financiar și transparenței bugetar-fiscale.

Noul program susținut prin ECF și EFF va contribui la menținerea stabilității macroeconomice, va ancora politicile autorităților pentru susținerea relansării economice după depășirea pandemiei COVID-19 și va cataliza finanțarea din partea altor donatori. Bazându-se pe progresul atins în cadrul programului precedent, autoritățile își propun să avanseze în cadrul noului program în implementarea unor reforme instituționale ambițioase pentru a elimina numeroasele vulnerabilități din domeniile guvernanței fiscale, supravegherii sectorului financiar nebancar, reglementării pieței, prevenirii și combaterii corupției și fortificării statului de drept.

Reforma guvernanței Băncii Naționale a Moldovei, susținută de FMI, și performanța BNM pe parcursul implementării programului precedent constituie succese importante pentru Republica Moldova. Curățirea cu succes a sectorului bancar după frauda bancară de proporții se datorează eforturilor de supraveghere bancară exercitate de BNM. Un angajament fără echivoc față de ireversibilitatea reformelor din sectorul bancar este critic pentru stabilitatea sectorului financiar. Existența unei bănci centrale independente contribuie la menținerea stabilității macroeconomice, susținerea încrederii investitorilor și protejarea sistemului financiar, toate acestea fiind precondiții de importanță crucială pentru o creștere economică durabilă și incluzivă. Păstrarea independenței BNM este în interesul Republicii Moldova și constituie o condiție de importanță critică în cadrul noului program susținut de FMI”.

 

Pentru mai multe informații:

Credite acordate de FMI la zi (cereri de finanțare de urgență aprobate de Consiliul Executiv al FMI)
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker

Calendarul ședințelor Consiliului de Directori Executivi al FMI
https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx

 

Sursa