Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesConsiliul de directori executivi al FMI a aprobat Acordul cu Republica Moldova, susținut prin Mecanismul de finanțare extinsă (EFF) și Mecanismul extins de
creditare (ECF)

Comunicat de presă nr. 21/393
21 decembrie 2021

 

  • Printre obiectivele programului pe o durată de 40 luni se numără susținerea redresării economice după pandemia de COVID-19, satisfacerea necesităților urgente de dezvoltare și consolidarea cadrului instituțional și cadrului de guvernanță.
     

  • Principala provocare în promovarea politicilor este de a formula un set de politici prudente care sa atenueze impactul pandemiei și să contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare fără a periclita sustenabilitatea datoriei de stat.
     

  • Reformele structurale au ca scop eliminarea vulnerabilităților prin afirmarea supremației legii și îmbunătățirea cadrului de prevenire și combatere a corupției, precum și consolidarea guvernanței în sectorul bugetar și cel financiar, accelerând astfel convergența nivelului veniturilor din Republica Moldova cu cel din alte state europene comparabile.


Washington, DC:
Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internațional (FMI) a aprobat astăzi solicitarea autorităților Republicii Moldova privind susținerea programului de reforme economice prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF)[1]. În urma aprobării acestei solicitări vor fi debursate circa 79,8 milioane de dolari SUA (57,2 milioane de DST). Suma totală a debursărilor în cadrul programului pe o durată de 40 luni, încheiat cu Republica Moldova, susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF), va constitui circa 558,3 milioane de dolari SUA (400 milioane de DST).

Consiliul de directori executivi  al FMI a aprobat astăzi și raportul privind consultările cu Republica Moldova prevăzute de articolul IV al Statutului FMI pentru anul 2021. În curând, va fi făcut public un comunicat de presă separat la acest subiect.

În urma discuțiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, domnul Kenji Okamura, director general adjunct al FMI și președinte în exercițiu al ședinței, a declarat următoarele:

"Autoritățile Moldovei au atins progrese demne de laudă în reabilitarea sectorului bancar și consolidarea stabilității macrofinanciare. Cu toate acestea, pandemia de COVID-19, seceta din anul 2020 și creșterea continuă a prețurilor globale la resursele energetice au încetinit activitatea economică, intensificând riscurile de reducere a creșterii economice și au complicat elaborarea politicilor. Deși asistența financiară de urgență acordată de partenerii internaționali a ajutat la atenuarea impactului economic al pandemiei, Moldova rămâne printre cele mai sărace țări din Europa, cu vulnerabilități structurale și de guvernanță persistente care inhibă convergența veniturilor. În acest context, programul susținut de FMI prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă are trei obiective principale: în primul rând, susținerea redresării post pandemice, în al doilea rând, satisfacerea nevoilor stringente de dezvoltare și, în al treilea rând, consolidarea cadrului instituțional și cadrului de guvernanță ale Republicii Moldova.

Autoritățile au reacționat rapid pentru a atenua impactul macroeconomic negativ al șocurilor, concentrându-se pe politici urgent necesare pentru susținerea sistemului de sănătate, programelor de asistență socială și activității de afaceri. Cu toate acestea, nerealizarea pe deplin a acțiunilor aprobate pentru a face față crizei cauzate de pandemia de COVID-19 subliniază necesitatea de a elimina constrângerile persistente ce țin de capacitățile autorităților. Pentru a susține redresarea, sunt necesare politici consistente, inclusiv menținerea unei poziții bugetar-fiscale pe termen scurt care să echilibreze cu grijă asistența socială bine țintită și cheltuielile pentru dezvoltare.

Reformele recente implementate de Banca Națională a Moldovei (BNM) și susținute de FMI s-au dovedit vitale pentru menținerea stabilității macrofinanciare în timpul crizei. Pe viitor, autoritățile trebuie să-și continue eforturile de sporire a credibilității și eficacității politicilor BNM, de consolidare a cadrului de supraveghere a sectorului financiar, cadrului de gestionare a crizelor financiare și cadrului de politici macroprudențiale, precum și de consolidare a guvernanței, transparenței și responsabilității BNM. Asigurarea independenței BNM rămâne o precondiție critică pentru asigurarea eficacității și credibilității instituției. În afară de aceasta, pentru asigurarea stabilității macrofinanciare, va fi necesar de redus vulnerabilitățile semnificative în sectorul financiar nebancar, de consolidat cadrul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și de realizat progrese semnificative în recuperarea activelor fraudate.

Pe măsură ce se va redresa activitatea economică, setul de politici va trebui să evolueze, astfel încât să fie asigurată atingerea obiectivelor de dezvoltare stringente ale Republicii Moldova, inclusiv focusarea pe necesitățile semnificative pe partea de infrastructură, dar și pentru a accelera convergența veniturilor cu alte state europene comparabile, fără a pune în pericol sustenabilitatea datoriei de stat. În ceea ce privește politica bugetar-fiscală, pentru a avea o executare mai bună a bugetului și în vederea promovării unei politici bugetar-fiscale mai receptive și cu un impact mai mare, va fi vital de asigurat o mobilizare mai bună a veniturilor pe intern, o eficiență mai mare a cheltuielilor publice, eliminarea fermă a riscurilor bugetare generate de întreprinderile de stat și continuarea eforturilor de sporire a calității și transparenței bugetului. Este necesar de a menține un dialog continuu cu partenerii de dezvoltare pentru a beneficia de experiența și profesionalismul lor și pentru a asigura accesul la finanțarea concesională necesară.

Reformele ambițioase ale autorităților se concentrează pe abordarea deficiențelor persistente de mai mult timp și prezente pe mai multe fronturi, ce țin de guvernanță, precum și a vulnerabilităților instituționale ale Republicii Moldova. Ne așteptăm ca măsurile propuse – cu condiția că vor fi ordonate în mod corespunzător și implementate cu fermitate – să producă rezultate serioase pe termen mediu, deblocând potențialul economic nevalorificat al Moldovei și accelerând convergența veniturilor din țară cu cele din alte state europene comparabile. Eforturile ferme de promovare a reformelor pentru consolidarea statului de drept, reducerea corupției și asigurarea independenței instituțiilor cheie vor fi esențiale pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, stimularea concurenței și inovării, deblocarea investițiilor private, încetinirea exodului de cadre calificate, accelerarea acumulării de capital uman și creșterea productivității".

 

[1] Mecanismul extins de creditare (ECF) oferă asistență financiară într-o formă mai flexibilă și mai bine ajustată la necesitățile variate ale statelor cu venituri mici, inclusiv în timpul crizelor. Mecanismul de finanțare extinsă (EFF) oferă asistență statelor cu dezechilibre mari în balanța de plăți care se datorează barierelor de ordin structural sau ritmului lent al creșterii economice și unei stări inerent precare a balanței de plăți.


Sursa